LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL 5 LT PROGINĖS MONETOS, SKIRTOS LIETUVOS GAMTAI (TARPTAUTINĖ PROGRAMA „IŠSAUGOKIME GAMTĄ“), PASKELBIMO MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO PRIEMONE IR JOS IŠLEIDIMO Į APYVARTĄ

 

2002 m. birželio 18 d. Nr. 83

Vilnius

 

Lietuvos banko valdyba nutaria:

Paskelbti 5 Lt proginę monetą, skirtą Lietuvos gamtai (tarptautinė programa „Išsaugokime gamtą“) mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą nuo 2002 m. birželio 26 d.

 

 

VALDYBOS PIRMININKAS                                                              REINOLDIJUS ŠARKINAS

______________