LIETUVOS RESPUBLIKOS

Į S T A T Y M A S

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS HERBO

 

 

1 straipsnis.

Lietuvos valstybės herbas yra Vytis: herbinio skydo raudoname lauke sidabro spalvos šarvuotas raitelis ant žirgo, laikantis dešinėje rankoje virš galvos iškeltą kalaviją. Prie raitelio kairiojo peties kabo skydas, kurio raudoname lauke dvigubas aukso spalvos kryžius. Kalavijo rankena ir makšties sutvirtinimai, raitelio pentinai, kamanų žąslai, žirgo pasagos, taip pat diržų ir kitos aprangos pagražinimai aukso spalvos.

Lietuvos valstybės herbas nepriklausomai nuo jo dydžio visada turi atitikti spalvotą arba juodai baltą atvaizdą, pridedamą prie šio įstatymo.

 

2 straipsnis.

Antspaudais, dokumentų blankais, leidinių viršeliais, tituliniais lapais su Lietuvos Respublikos herbu, taip pat reljefiniu herbu turi teisę naudotis:

1) Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba ir jos organai;

2) Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas;

3) Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos organais;

4) Lietuvos Respublikos ministerijos;

5) Lietuvos Respublikos teismai, valstybinis arbitražas, valstybinės notarinės kontoros, civilinės metrikacijos įstaigos;

6) Lietuvos Respublikos prokuratūros organai;

7) Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos;

8) vietos savivaldybių valstybinės valdžios ir valdymo organai;

9) valstybinės mokslo ir mokymo įstaigos;

10) Lietuvos banko įstaigos ir organizacijos.

Antspauduose raitelis vaizduojamas ne herbinio skydo lauke.

 

3 straipsnis.

Lietuvos Respublikos įstatymuose gali būti numatyti ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę naudotis valstybės herbu, bei valstybės herbo naudojimo atvejai.

 

4 straipsnis.

Antspaudų ir dokumentų blankų su Lietuvos valstybės herbu gaminimo, naudojimo, saugojimo ir sunaikinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos vyriausybė.

 

5 straipsnis.

Pripažinti netekusiais galios:

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1977 m. lapkričio 30 d. įsaką „Dėl Lietuvos TSR rajono, miesto, miesto rajono, apylinkės ir gyvenvietės Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto herbinio antspaudo“ (Žin., 1977, Nr. 35-453);

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1981 m. spalio 28 d. įsaką „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos valstybinio herbo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1981, Nr. 31371);

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 1981 m. gruodžio 4 d. įstatymą „Apie patvirtinimą Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsako „Dėl Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos valstybinio herbo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1981, Nr. 34-427).

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                          V. LANDSBERGIS

 

Vilnius, 1990 m. balandžio 10 d.

                      Nr. I-130