LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

 

 

Į S A K Y M A S

 

DĖL KARDIOLOGIJOS ANTRINIO IR TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ

 

 

 

2000 m. lapkričio 9 d. Nr. 664

 

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin.,1996, Nr. 55-1287; 1997, Nr. 61-1441) 24 str. 1 dalimi bei siekdamas racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai (2000 08 07 protokolas Nr. 5),

 

1. Tvirtinu:

 

1.1. Kardiologijos antrinio lygio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus (1 priedas);

 

1.2. Kardiologijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiuosius reikalavimus (2 priedas).

 

2. Pavedu teikiant kardiologijos antrinio ir/ar tretinio lygio paslaugas vadovautis sveikatos apsaugos ministro 2000 11 07 įsakymu Nr. 606 „Dėl bendrųjų vidaus ligų profilio stacionarinių paslaugų teikimo reikalavimų“ patvirtintais atitinkamo lygio bendraisiais paslaugų teikimo ir šiais reikalavimais.

 

3. Įsakymas įsigalioja patvirtinus kardiologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų bazines kainas.

 

4. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrei R. Vaitkienei.

 

 

 

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRO PAREIGAS                                                                             RAIMUNDAS ALEKNA


PATVIRTINTA

 

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 664

1 priedas

 

KARDIOLOGIJOS ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Eil Nr.

TLK- 10 kodas

Ligos pavadinimas

Papildomos sąlygos

Diagnostikos technologijos

Gydymo metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I 20.0,

I 20.1

Nestabili krūtinės angina

Vidutinės rizikos I, II, III B C 1, 2 Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG Stress Echo KG VEM Biocheminiai tyrimai Holterio monitoravimas (ST tarpas)

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

2.

I 21.0

I 21.1

I 21.2

I 21.3

I 21.4

I 21.9

I 22.0

I 22.1

I 22.8

I 22.9

Ūminis pirmas ir pakartotinis miokardo infarktas (visų lokalizacijų)

Ūminis, poūmis periodas

Holterio monitoravimas (ST tarpas) Ritmo variabilumas Stress echo (dobutamino ir dipiridamolio mėginys) VEM Kreatinfosfokinazė (endo frakcija) Troponinas Biocheminiai tyrimai

Medikamentinis gydymas Laikina EŠS n

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

3.

I 25.6

Beskausmė (nebyli) miokardo išemija

Užtrunkanti > 1 mm ST segmento dislokacija

Stress Echo KG (dobutamino ir dipiridamolio mėginys) Biocheminiai tyrimai Holterio monitoravimas (ST tarpas) VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

4.

I 26

Plaučių arterijos tromboemboli- jos be šoko

Pirminės diagnozės nustatymas ir gydymas

Echo KG D dimerai Rentgenologinis tyrimas Koagulograma Periferinių kraujagyslių dvigubas skenavimas

Medikamentinis gydymas Kontroliuojama deguonies terapija

 

Reanimacijos ir intensyvios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

5.

I 30

I 31.0

I 31.1

Ūminis perikarditas Lėtinis sąauginis perikarditas Lėtinis konstrikcinis perikarditas

Pirminės diagnozės nustatymas

Perikardo punkcija Krūtinės KT Pilvo KT Imunologiniai tyrimai Mikrobiologiniai tyrimai Echo KG Holterio monitoravimas

Perikardo punkcija

Kardiochi- rurgas

Kardiologijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Radiologijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Mikrobiologijos laboratorija

6.

I 33

Infekcinis endokarditas

Pirminės diagnozės nustatymas ir gydymo parinkimas

Echo KG Rentgenologiniai tyrimai Mikrobiologiniai tyrimai Biocheminiai tyrimai KT Holterio monitoravimas

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Mikrobiologijos laboratorija Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba Laboratorinė tarnyba

7.

I 39.0

I 40

I 41

I 42.0 O 903 I 42.1

I 42.2

Dviburio vožtuvo ydos Ūminis miokarditas Miokarditai segant ligomis, klasifikuoja- momis kitur Diliatacinė kardiomiopatija Kardiomiopatija po gimdymo Hipertrofinė kardiomiopatija

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG Holterio monitoravimas Biocheminiai tyrimai VEM Rentgenologinis tyrimas Imunologinis tyrimas

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

8.

I 47.1

Supraventri- kulinės tachikardijos

Kai neefektyvus medikamentinis gydymas arba yra gydymo komplikacijų

Holterio monitoravimas Echo KG VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

9.

I 47.2

I 49.0

Skilvelinė paroksizminė tachikardija (SPT) Skilvelių virpėjimas (SV)

Pirminės diagnozės nustatymas Kartojasi skilvelinė parokeizminė tachikardija Neseniai buvęs skilvelių virpėjimas

Troponino I nustatymas Holterio monitoravimas Echo KG VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

10.

I 45.6

Skilvelių preeksitacijos sindromai

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG Holterio monitoravimas VEM

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

11.

I 45.5

I 49.5 I 44.1 I 44.2

Kiti, patikslinti, širdies laidumo sutrikimai Sinusinio mazgo silpnumo sindromas Atrioventri- kulinės blokados

Pirminės diagnozės nustatymas

Echo KG Holterio monitoravimas VEM

Laikina EŠS Medikamentinis gydymas Perstemplinė širdies stimuliacija

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

12.

I 49.1 I 49.3

Prieširdinės ekstrasistolės Skilvelinės ekstrasistolės

Komplikuotos ekstrasistolės Kai atliekamas Holterio monitoravimas

Echo KG Holterio monitoravimas VEM Biocheminiai tyrimai

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Laboratorinė tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

13.

I 50

Širdies veiklos nepakanka- mumas

Rezistentiškos gydymui lėtinės – III-IV funkcinės klasės širdies nepakankamumo formos

Echo KG Holterio monitoravimas VEM

Laikina EŠS Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

14.

I 71.0- I 71.9

Aortos aneurizma ir/ar atsisluoks- niavimas

Pirminis diagnozės nustatymas Neplyšusi aneurizma Progresuojanti daugiau kaip 5 cm

Echo KG KT Rentgenologinis tyrimas

Medikamentinis gydymas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Širdies chirurgijos skyrius Kraujagyslių chirurgijos skyrius Radiologijos tarnyba

15.

I 05-

I 08,

I 34-

I 36

Įgytos širdies ydos

Pirminis diagnozės nustatymas

Echo KG VEM Holterio monitoravimas

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

16.

Q 20 – Q 26

Įgimtos širdies ydos

Pirminis diagnozės nustatymas

Echo KG VEM Holterio monitoravimas

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba Radiologijos tarnyba Klinikinės fiziologijos tarnyba

______________


PATVIRTINTA

sveikatos apsaugos ministro

2000 m. lapkričio 9 d.

įsakymu Nr. 664

2 priedas

 

KARDIOLOGIJOS TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

 

Eil. Nr.

TLK-10

kodas

Ligos

pavadinimas

Papildomos sąlygos

 

Diagnostikos technologijos

Gydymo metodai

Specialistai

Kitos būtinos sąlygos (privalomos tarnybos ir kt.)

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

I 20.0

 

I 20.1

Nestabili krūtinės angina

(didelės rizikos)

Krūtinės angina su nustatytu spazmu

II, III B, C, (+) 3

Jei atliekama PTKA ir/ ar stentai

Koronarografija

Radionuklidiniai tyrimai

(miokardo scintigrafija)

PTKA

Stentai

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

2.

I 20.8

 

 

Kitos KA formos: įtampos KA

 

III-IV funkcinė klasė, kai yra užtrukusi > 2 min.

ST segmento dislokacija > 1 mm Holter EKG monitoravimo metu

Koronarografija

Radionuklidinis tyrimas (miokardo scintigrafija)

PTKA

Stentai

 

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

3.

I 21

I 22

 

Ūminis miokardo infarktas Pakartotinis miokardo infarktas

Jei atliekama PTKA ar stentai

Radionuklidiniai tyrimai

(miokardo scintigrafija)

Koronarografija

 

 

Radiologijos tarnyba

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Klinikinės fiziologijos tarnyba

4.

I 23

Ūminio miokardo infarkto komplikacijos

Mechaninės ūminio miokardo infarkto komplikacijos (hemoperikardas, širdies ruptūra, SPD, papiliarinių raumenų nutrūkimas, chordų nutrūkimas)

Koronarografija

Ventrikulografija

 

 

Reanimacijos ir

intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

5.

I 26

Plaučių arterijos

embolija

Submasyvi

Pulmoangiografija

Ileokavagrafija

Perfuzinė ventiliacinė scintigrafija

Spiralinė KT

Embolektomija

Lokali arba sisteminė > 24 val. intraveninė antitrombozinė terapija

Filtro įstatymas į apatinę tuščiąją veną

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

6.

I 30

I 31.0

I 31.1

Ūminis perikarditas

Lėtinis sąauginis perikarditas

Lėtinis konstrikcinis perikarditas

Širdies nepakankamumas

(III-IV funkcinė klasė)

Besivystanti tamponada

MTR

Virusologiniai tyrimai

Perstemplinė echo KG

Perikardo drenažas

Perikardektomija

 

Radiologijos tarnyba

Virusologijos laboratorija

Širdies chirurgijos skyrius

7.

I 40.0

I 41.1

Ūminis miokarditas

Difuzinis, kai yra

širdies nepakankamumas

(III-IV funkcinė klasė)

Gyvybei grėsmingi

ritmo ir laidumo sutrikimai

Tromboembolijos

sindromas

Endomiokardo biopsija

Bioptato elektroninė mikroskopija ar imunohistochecheminis tyrimas

Skenograma su

Galio 67 citratu

Virusologiniai tyrimai

Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas

Skenograma su miozinui specifiškais antikūnais, žymėtais S-metioninu

Ciklosporinas A

Imunomoduliatoriai

Antivirusinis gydymas

Elektrokardiostimuliacija

Izoliuota ultrafiltracija

Infektologas

Alergologas – klinikos imunologas

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Patologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

I 42.0

 

I 42.5

 

 

O 90.3

 

 

 

Dilatacinė

kardiomiopatija

Restrikcinė

kardiomiopatija

 

Kardiomiopatija po gimdymo

 

 

 

Širdies nepakanka-

mumas (III-IV funkcinė klasė)

Gyvybei grėsmingi

ritmo ir laidumo sutrikimai

Tromboembolijos

sindromas

 

Stemplinė echo KG

Endomiokardo biopsija

Koronarografija

Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas

Imunologiniai tyrimai

Virusologiniai tyrimai

D-dimerai

Plaučių scintigrafija

Spiralinė KT

EKS implantavimas

Radiodažnuminė abliacija

Ultrafiltracija

Priešembolinių filtrų implantavimas

 

Alergologas – klinikos imunologas

Kardiochirurgas

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Virusologijos laboratorija

9.

I 42.1

I 42.2

Hipertrofinė

kardiomiopatija

Gyvybei grėsmingi

ritmo ir laidumo su-

trikimai

Koronarografija

Ventrikulografija

Endomiokardo biopsija

Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas

Alkoholinė septalinė

abliacija

DDKS implantavimas

Kardioverterio imp-

lantavimas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Patologijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

10.

I 44.1

I 44.2

I 45.2

I 45.3

I 49.5

AV blokada

II0 AV blokada, pilnutinė

Bifascikulinė blokada

 

Trifascikulinė blokada

Sinusinio mazgo silpnumo sindromas

MAS

sindromas

Intervencinis elektrofiziologinis širdies tyrimas

 

Kardiostimuliatoriaus implantavimas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

11.

I 45.6

Skilvelinės preekscitacijos

sindromas

Kai yra pavojingų širdies ritmo sutrikimų ir atliekama abliacija

Intervencinis ektrofiziologinis širdies

tyrimas

Radiodažnuminė papildomų širdies pluoštų abliacija ar intrakardinis antiaritminių vaistų parinkimas

 

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

12.

I47.1

Supraventrikulinė tachikardija

Rezistentiškos gydymui formos

Intrakardinis širdies laidžiosios sistemos elektrofiziologinis tyrimas

 

AV mazgo tachikardijos per kateterį destrukcija

Intrakardinė radiodažnuminė abliacija dėl ektopinių židinių

Papildomų laidumo takų intrakardinė perkateterinė destrukcija

Kiti intrakardiniai perkateteriniai gydymo būdai

 

Reanimacijos ir intensyviosios

terapijos tarnyba

Anesteziologijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

13.

I 47.2

 

 

 

Skilvelinė paroksizminė

tachikardija (SPT)

 

Rezistentiškos gydymui formos

Intrakardinis EFI (antiaritminių vaistų testavimas)

Endomiokardo biopsija

Bioptato elektroninė mikroskopija

Koronarografija

Dinaminis antiaritminių vaistų koncentracijos tyrimas kraujyje

SPT židinio perkateterinė destrukcija

Kardioverterio (defibriliatoriaus) implantavimas

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Klinikinės fiziologijos tarnyba

Laboratorinė tarnyba

Radiologijos tarnyba

14.

I 71

Aortos aneurizma ir

atsisluoksnia-

vimas

Pirminės diagnozės nustatymas

Aortografija

Koronarografija

MRT ar spiralinė KT

Vaistų infuzija >24 val., valdoma arterinės hipertenzijos korekcija

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

Kraujagyslių chirurgijos skyrius

15.

I 05

I 06.2

I 07

I 08

I 34

I 35

I 36

Q 21-

Q 24

Įgytos širdies ydos:

Reumatinės dviburio vožtuvo ydos

Aortos vožtuvo nesandarumas

Triburio vožtuvo ydos

Daugiavožtuvinės ydos

Nereumatinės dviburio vožtuvo ydos aortos vožtuvo ydos

Triburio vožtuvo ydos

Įgimtos ydos

Reikalingas intervencinis gydymas

Perstemplinė echo KG

Dobutamino stresecho testas

Koronarografija (vyr. – per 40 m.;

mot. – per 50 m.)

Aortografija

Ventrikulografija

Plaučių scintigrafija

Plautinės hipertenzijos invazinis įvertinimas

Balioninė valvuloplastika

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

16.

 

 

 

C 38.0

 

 

 

Širdies navikai

 

 

Pirminės diagnozės nustatymas

Spiralinė KT

 

 

 

 

 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos tarnyba

Radiologijos tarnyba

Širdies chirurgijos skyrius

______________