LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. 515 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-885

Vilnius

 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 10 straipsnio 11 punktą bei siekdamas užtikrinti informacijos pateikimą:

1. Pakeičiu Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų pateikimo valstybės institucijoms tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972; 2003, Nr. 66-3010; 2006, Nr. 125-4766):

1.1. Išdėstau 1 punktą taip:

 

„1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

1, 2, 3, 17, 27

už metus

Lietuvos sveikatos informacijos centrui (toliau – LSIC)

 

 

12, 24

už metus

Vilniaus universiteto Onkologijos institutui

 

 

13, 14

už metus

Valstybiniam psichikos sveikatos centrui

 

 

23-1

už metus

Respublikinei tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinei ligoninei

 

 

23-2

už ketvirtį

Respublikinei tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinei ligoninei

 

 

26

už metus

Vilniaus sporto medicinos centrui

 

 

30-1

už metus

Nacionaliniam kraujo centrui

 

 

42

už metus

Valstybiniam patologijos centrui

 

 

7, 37

už metus

Teritorinėms visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms

 

 

46

už metus

Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos“

 

1.2. Išdėstau 12 punktą taip:

 

„12.

Visuomenės sveikatos priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos, vykdančios sveikatos ugdymo ir mokymo veiklą

41-1

už metus

Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui“

 

 

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS