LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. V-364 „DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. V-877

Vilnius

 

 

Pakeičiu Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3152; 2006, Nr. 44-1619):

1. Pripažįstu netekusiu galios 86 punktą.

2. Išdėstau 87 punktą taip:

„87. Sergančiųjų cukriniu diabetu slauga“.

3. Nustatau, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduota (-os) įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, suteikianti teisę teikti kojų priežiūros paslaugas ir (arba) sergančiųjų diabetu mokymo paslaugas, atitinka įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę teikti sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugas.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                              GEDIMINAS ČERNIAUSKAS