VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ BEI JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2007 m. sausio 15 d. Nr. VA-2

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992) 50 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11punktu bei siekdamas pagerinti pelno mokesčio administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formas.

1.2. Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisykles.

2. Nustatau, kad:

2.1. Apmokestinamieji vienetai – ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio PLN204 formos deklaracijose.

2.2. Apmokestinamieji vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys – pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio PLN204A formos deklaracijose.

2.3. Pelno nesiekiantys vienetai pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio PLN204N formos deklaracijose.

2.4. Užsienio apmokestinamieji vienetai, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę (išskyrus nurodytus šio įsakymo 2.5 ir 2.6 punktuose), pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio PLN204U formos deklaracijose.

2.5. Užsienio valstybių bankų filialai (skyriai), kurie privalo sudaryti atskirą filialo (skyriaus) finansinę atskaitomybę pagal Lietuvos banko valdybos nustatytus reikalavimus ir teikia ją Lietuvos bankui ir vietos mokesčių administratoriui, pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio PLN204 formos deklaracijoje.

2.6. Užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie privalo sudaryti atskirą filialo finansinę atskaitomybę pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos finansinei atskaitomybei nustatytus reikalavimus ir teikia ją Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai ir mokesčių administratoriui, pelno mokestį deklaruoja metinės pelno mokesčio PLN204 formos deklaracijoje.

2.7. Metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formų deklaracijos (toliau – deklaracijų formos) pradedamos naudoti, deklaruojant 2006 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Informacinių technologijų departamentui deklaracijų formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

3.2. VMI prie FM Informacinių technologijų departamentui iki 2007-04-02 parengti programinę įrangą, kad deklaracijų formų duomenys galėtų būti priimami elektroniniu būdu, ir iki 2007-06-28 užtikrinti, kad būtų parengta programinė įranga šių formų duomenims apdoroti.

3.3. VMI prie FM Paslaugų mokesčių mokėtojams departamentui organizuoti deklaracijų formų spausdinimą ir jomis aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

3.4. VMI prie FM viršininko pavaduotojams, prižiūrintiems atitinkamas veiklos sritis, ir pagal kompetenciją AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

PAVADUOJANTIS VIRŠININKĄ                                                   SAULIUS TREČEKAUSKAS


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VALSTYBIŲ KODAI

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

ME

Juodkalnija

US

JAV

IE

Airija

GB

Didžioji Britanija

FR

Prancūzija

AT

Austrija

CA

Kanada

RO

Rumunija

AU

Australija

KZ

Kazachstanas

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CN

Kinija

RS

Serbija

BE

Belgija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BG

Bulgarija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

FI

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

Pietų Afrika

TT

Tikslinės teritorijos

 

 

 

 

XX

Kitos valstybės

 

 

 

 

 

 


VALSTYBIŲ KODAI

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

ME

Juodkalnija

US

JAV

IE

Airija

GB

Didžioji Britanija

FR

Prancūzija

AT

Austrija

CA

Kanada

RO

Rumunija

AU

Australija

KZ

Kazachstanas

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CN

Kinija

RS

Serbija

BE

Belgija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BG

Bulgarija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

FI

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

Pietų Afrika

TT

Tikslinės teritorijos

 

 

 

 

XX

Kitos valstybės

 

 


VALSTYBIŲ KODAI

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

ME

Juodkalnija

US

JAV

IE

Airija

GB

Didžioji Britanija

FR

Prancūzija

AT

Austrija

CA

Kanada

RO

Rumunija

AU

Australija

KZ

Kazachstanas

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CN

Kinija

RS

Serbija

BE

Belgija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BG

Bulgarija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

FI

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

Pietų Afrika

TT

Tikslinės teritorijos

 

 

 

 

XX

Kitos valstybės

 

 

 

 

 


VALSTYBIŲ KODAI

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

ME

Juodkalnija

US

JAV

IE

Airija

GB

Didžioji Britanija

FR

Prancūzija

AT

Austrija

CA

Kanada

RO

Rumunija

AU

Australija

KZ

Kazachstanas

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CN

Kinija

RS

Serbija

BE

Belgija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BG

Bulgarija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

FI

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

Pietų Afrika

TT

Tikslinės teritorijos

 

 

 

 

XX

Kitos valstybės

 

 

 


VALSTYBIŲ KODAI

 

AZ

Azerbaidžanas

JP

Japonija

PT

Portugalija

AM

Armėnija

ME

Juodkalnija

US

JAV

IE

Airija

GB

Didžioji Britanija

FR

Prancūzija

AT

Austrija

CA

Kanada

RO

Rumunija

AU

Australija

KZ

Kazachstanas

RU

Rusija

BY

Baltarusija

CN

Kinija

RS

Serbija

BE

Belgija

CY

Kipras

SG

Singapūras

BG

Bulgarija

KR

Pietų Korėja

SK

Slovakija

CZ

Čekija

HR

Kroatija

SI

Slovėnija

DK

Danija

LT

Lietuva

FI

Suomija

EE

Estija

LV

Latvija

SE

Švedija

GR

Graikija

PL

Lenkija

CH

Šveicarija

GE

Gruzija

LU

Liuksemburgas

TR

Turkija

IN

Indija

MT

Malta

UA

Ukraina

IS

Islandija

MD

Moldova

UZ

Uzbekistanas

ES

Ispanija

NO

Norvegija

HU

Vengrija

IT

Italija

NL

Nyderlandai

DE

Vokietija

IL

Izraelis

ZA

Pietų Afrika

TT

Tikslinės teritorijos

 

 

 

 

XX

Kitos valstybės

______________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2007 m. sausio 15 d.

įsakymu Nr. VA-2

 

METINIŲ PELNO MOKESČIO DEKLARACIJŲ PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų (toliau – deklaracija) ir jų priedų PLN204B, PLN204C, PLN204D, PLN204E, PLN204K formų (toliau – priedai) užpildymo ir pateikimo Lietuvos vienetų ar Lietuvoje per nuolatines buveines veiklą vykdančių užsienio valstybių vienetų privalomo įregistravimo mokesčių mokėtojais apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui (toliau – AVMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992; toliau – PMĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243; toliau – MAĮ) ir kitais teisės aktais.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

mokesčių mokėtojas – Lietuvos apmokestinamasis vienetas (toliau – vienetas), taip pat užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas), vykdantis veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per nuolatinę buveinę (toliau – nuolatinė buveinė),

mokestinis laikotarpis – kalendoriniai mokestiniai metai arba kitas 12 mėnesių mokestinis laikotarpis, nustatytas atsižvelgiant į mokesčių mokėtojo veiklos ypatybes (toliau – mokestinis laikotarpis),

pirmas mokestinis laikotarpis – tai laikotarpis nuo Lietuvos vieneto įregistravimo Lietuvos Respublikoje datos (arba nuo jo veiklos vykdymo pradžios, jei Lietuvos vienetas, neįsiregistravo įstatymų nustatyta tvarka) iki mokestinio laikotarpio pabaigos. Nuolatinės buveinės pirmas mokestinis laikotarpis – kalendoriniai metai, kuriais ta nuolatinė buveinė buvo ar turėjo būti įregistruota mokesčių mokėtoja,

paskutinis mokestinis laikotarpis – tai laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki mokesčių mokėtojo veiklos pabaigos dienos,

pereinamasis mokestinis laikotarpis – tai mokestinis laikotarpis, kai yra keičiami mokesčių mokėtojo mokestiniai metai. Pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnių kalendorinių metų pabaigos (jei ankstesnis mokestinis laikotarpis buvo kalendoriniai metai), o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią. Jei ankstesnis mokestinis laikotarpis nesutapo su kalendoriniais metais, tai pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnio mokestinio laikotarpio pabaigos, o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią.

4. Kitos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka PMĮ, MAĮ ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

5. Mokestinio laikotarpio deklaracija (ir atitinkami jos priedai), kartu su finansine atskaitomybe (jei teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) AVMI turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 dienos (iki kitų metų spalio 1 dienos, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 dienų nuo veiklos pabaigos. Vienetai, kuriems nustatytas su ankstesniu mokestiniu laikotarpiu nesutampantis mokestinis laikotarpis, pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracijas ir finansines atskaitomybes (jeigu jas privaloma sudaryti) AVMI turi pateikti ne vėliau kaip iki naujo nustatyto mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 dienos.

6. Mokesčių mokėtojai AVMI deklaracijas turi teikti Mokesčių deklaracijų pateikimo, priėmimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir veiklos nevykdančių mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų pateikimo taisyklėse (toliau – Deklaracijų pateikimo taisyklės), patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 (Žin., 2004, Nr. 109-4117; toliau – įsakymas Nr. VA-135), nustatyta tvarka.

7. Jei vienetas pertvarkomas ir pasikeičia jo juridinis statusas (pvz., neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo pertvarkomas į ribotos civilinės atsakomybės juridinį asmenį), tai turi būti pateikiama viena viso mokestinio laikotarpio (iki pertvarkymo ir po pertvarkymo) deklaracija.

8. MAĮ 78 straipsnyje nustatytais atvejais, kai pradėta vienetų bankroto ar restruktūrizavimo procedūra, šie vienetai per 30 dienų AVMI turi pateikti laikotarpio nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios deklaraciją. Šios deklaracijos pateikimas neatleidžia nuo prievolės pateikti deklaracijos viso mokestinio laikotarpio, jeigu jis pasibaigia iki minėtų procedūrų pabaigos.

9. Veiklos nevykdantys vienetai, kurie pagal įsakymu Nr. VA-135 patvirtintas Deklaracijų pateikimo taisykles laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo mokestiniam laikotarpiui nepasibaigus, turi pateikti deklaraciją laikotarpio nuo to mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos vykdymo pabaigos.

10. Deklaracijų neprivalo teikti pelno nesiekiantys vienetai, jeigu jie nevykdo bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negauna pajamų iš tokios veiklos, gautos paramos nenaudoja pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nenumatytą paskirtį ir iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais negauna 250 minimalių gyvenimo lygių (toliau – MGL) dydžio sumą viršijančios paramos sumos, raštu informavę AVMI apie minėtas deklaracijų nepateikimo priežastis Deklaracijų pateikimo taisyklėse numatyta tvarka.

11. Deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N ir PLN204U formose pelno mokestį turi deklaruoti:

11.1. PLN204 formos deklaracijoje – Lietuvos vienetai – pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys.

Šioje deklaracijoje pelno mokestį taip pat turi deklaruoti pagal PMĮ nuolatinėmis buveinėmis laikomi užsienio bankų filialai (skyriai), kurie privalo sudaryti atskiras filialų (skyrių) finansines atskaitomybes pagal Lietuvos banko valdybos nustatytus reikalavimus ir jas teikia Lietuvos bankui bei AVMI.

Nuolatinės buveinės – užsienio valstybių draudimo įmonių filialai, kurie privalo sudaryti atskiras filialų finansines atskaitomybes pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos finansinei atskaitomybei nustatytus reikalavimus ir teikia jas Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijai bei AVMI, pelno mokestį turi deklaruoti PLN204 formos deklaracijoje;

11.2. PLN204A formos deklaracijoje – Lietuvos vienetai – neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys;

11.3. PLN204N formos deklaracijoje – Lietuvos vienetai, kurie pagal PMĮ laikomi pelno nesiekiančiais vienetais;

11.4. PLN204U formos deklaracijoje – nuolatinės buveinės, išskyrus nuolatines buveines, nurodytas šių taisyklių 11.1 punkte.

12. Prie deklaracijos pridėtini PLN204B, PLN204C, PLN204D, PLN204E ir PLN204K priedai yra deklaracijų sudedamosios dalys ir pildomi šiais atvejais:

12.1. PLN204B priedas – „Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų (nuostolių) apskaičiavimas“ (toliau – PLN204B priedas) pildomas, jei Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė per mokestinį laikotarpį perleido vertybinius popierius ir/ar išvestines finansines priemones;

12.2. PLN204C priedas „Užsienio valstybėse gautos pajamos ir Lietuvoje atskaitytino tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio apskaičiavimas“ (toliau – PLN204C priedas) pildomas, jei Lietuvos vienetas vykdo veiklą užsienio valstybėje per nuolatinę buveinę, kurios pajamos yra apmokestinamos toje užsienio valstybėje pagal jos vidaus teisės aktus, ir/ar gavo kitų (ne per nuolatinę buveinę) užsienio valstybėje apmokestinamų pajamų, nuo kurių toje valstybėje sumokėtą pelno mokestį (ar jam tapatų) PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikydamas tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) atskaito iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą. Šio priedo nepildo užsienio vienetų nuolatinės buveinės;

12.3. PLN204D priedas „Atskaityti praėjusių mokestinių laikotarpių nuostoliai“ (toliau – PLN204D priedas) pildomas, jei Lietuvos vienetas ar nuolatinė buveinė PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš mokestinio laikotarpio pajamų atskaito praėjusiais mokestiniais laikotarpiais susidariusius mokestinius nuostolius;

12.4. PLN204E priedas „Grynieji dividendai, nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų sumokėto pelno mokesčio užskaitymas ir Lietuvos bei užsienio vienetams išmokėti neapmokestinami dividendai“ (toliau – PLN204E priedas) pildomas, jei Lietuvos vienetas per mokestinį laikotarpį yra gavęs ir/ar išmokėjęs grynųjų dividendų arba kitiems Lietuvos vienetams išmokėjo apmokestinamų dividendų, nuo kurių išskaičiuotą ir į biudžetą sumokėtą pelno mokesčio sumą užskaitė, sumažindamas atitinkamo mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtiną pelno mokestį PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka, arba per mokestinį laikotarpį išmokėjo pagal PMĮ 33 str. 2 dalį arba PMĮ 34 str. 2 dalį neapmokestinamų dividendų Lietuvos ar užsienio vienetams, arba išmokėjo dividendų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigtiems pensijų fondams ar investiciniams fondams, kurie pagal PMĮ nelaikomi apmokestinamaisiais vienetais. Šį priedą pildo Lietuvos vienetai (pelno siekiantys ribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys), kurie pelno mokestį turi deklaruoti PLN204 formos deklaracijoje;

12.5. PLN204K priedas „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – PLN204K priedas) pildomas, jei Lietuvos vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turi skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviąsias pajamas. Šio priedo nepildo užsienio vienetų nuolatinės buveinės.

13. Taisyklių 12 punkte išvardyti priedai, kurių mokesčių mokėtojai pildyti neprivalo, prie deklaracijos nepridedami ir AVMI neteikiami.

14. Mokesčių mokėtojai turi pildyti ir teikti AVMI platinamas spaustuviniu būdu pagamintas deklaracijų formas arba baltame popieriuje nukopijuotus kokybiškus (nepadidintus ir nesumažintus) tokių deklaracijų formų blankus, VMI prie FM interneto svetainėje (www. vmi. lt) paskelbtas deklaracijos formas. Deklaracija gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu.

15. Deklaracijoje piniginės sumos turi būti nurodytos deklaruojamu mokestiniu laikotarpiu nustatytu Lietuvos Respublikos piniginiu vienetu (toliau – piniginis vienetas). Sumos turi būti suapvalinamos: 49 ir mažiau piniginio vieneto dalių – atmetamos, 50 piniginio vieneto dalių ir daugiau – laikomos vienu piniginiu vienetu.

16. Užpildytą deklaraciją turi pasirašyti ją pateikusio vieneto vadovas ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas.

Jei vienetas neturi vyr. buhalterio (buhalterio) ir pagal sutartį jam apskaitos paslaugas teikia ir deklaracijas rengia kitas vienetas, tai deklaraciją vietoj vyr. buhalterio (buhalterio) turi pasirašyti (jei taip nustatyta sutartyje) to vieneto įgaliotas asmuo, nurodyti savo vardą, pavardę, pareigas ir vieneto, suteikusio tokias paslaugas, pavadinimą bei kodą (šie duomenys turi būti įrašomi tam skirtoje laisvoje deklaracijos vietoje).

Likviduojamo vieneto statusą turinčio vieneto deklaraciją turi pasirašyti likvidatorius, o vienetų, kuriems iškeltos bankroto bylos (arba bankroto procedūros vykdomos ne teismo tvarka), deklaracijas pasirašo teismo (ar kreditorių) paskirtas administratorius.

17. Kai deklaraciją pateikia užsienio vienetas, ją gali pasirašyti užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos atsakingas asmuo (prezidentas, viceprezidentas, direktorius, vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo) ir nurodyti savo pareigas, vardą bei pavardę. Užsienio vieneto atsakingas asmuo nuolatinės buveinės deklaraciją gali pasirašyti pats arba jo įgaliotas atstovas.

18. Deklaracijoje apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis:

18.1. Mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas PMĮ 11 str. 1 dalyje nustatyta tvarka, iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus. Į Lietuvos vieneto pajamas PMĮ 39 straipsnyje nustatyta tvarka taip pat įskaitomos jo kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamos (pozityviosios pajamos) ar jų dalis. Neapmokestinamųjų pajamų sąrašas nustatytas PMĮ 12 straipsnyje. Leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai, nustatyti PMĮ 17 straipsnyje. Pajamos ir sąnaudos pripažįstamos pagal pajamų ir sąnaudų kaupimo bei kitus finansinės atskaitomybės sudarymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus, jei PMĮ nenustatyta kitaip. Jeigu Lietuvos vienetas, vadovaudamasis PMĮ II skyriaus nuostatomis, taiko pinigų apskaitos principą, tai pajamas jis turi pripažinti faktišku jų gavimo momentu, o sąnaudos pripažįstamos tokia pat tvarka, kaip jos pripažįstamos taikant kaupimo apskaitos principą, tačiau pripažįstamos tik tokios sąnaudos, kurios susijusios su pajamomis, faktiškai gautomis per mokestinį laikotarpį. Visos pajamos nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio. Visos išlaidos, kurių pagrindu pripažįstamos sąnaudos, turi būti grindžiamos tik juridinę galią turinčiais dokumentais.

18.2. Pelno nesiekiantys vienetai, vykdantys ūkinę komercinę veiklą, deklaracijoje ne tik apskaičiuoja apmokestinamąjį pelną ir pelno mokestį nuo apmokestinamojo pelno, bet taip pat turi deklaruoti į biudžetą mokėtiną pelno mokestį nuo PMĮ 4 str. 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės (gautos paramos, panaudotos ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį, taip pat iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais gautos paramos dalies, viršijančios 250 MGL dydžio sumą), kuris apskaičiuojamas nuo šios mokesčio bazės be jokių atskaitymų, taikant 15 proc. mokesčio tarifą (pagal PMĮ 5 str. 1 d. 4 punktą).

18.3. Nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas deklaracijoje apskaičiuojamas PMĮ 11 str. 2 dalyje nustatyta tvarka, iš uždirbtų pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus ir tokius atskaitymus, kurie susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatines buveines. Užsienio vieneto nuolatinės buveinės uždirbtos pajamos, remiantis PMĮ II skyriaus nuostatomis, pripažįstamos taikant kaupimo apskaitos principą. Jeigu užsienio vienetas vykdo veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje per kelias nuolatines buveines, tai kiekvienos nuolatinės buveinės pajamos (mokesčio bazė) nustatomos atskirai. Nustatant, kokius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus galima atimti iš pajamų, apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, reikia vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 patvirtinta Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarka (Žin., 2002, Nr. 26-931) ir PMĮ 17 str. 2 dalies nuostatomis. Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, iš uždirbtų pajamų ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos išlaidos (sąnaudos) gali būti atimamos tik turint jas pagrindžiančius dokumentus, užsienio vieneto finansinės atskaitomybės, patvirtintos užsienio vadovo ir finansininko arba jų įgaliotų asmenų, kopiją, skirstomųjų sąnaudų detalizuotą sąrašą, sąnaudų paskirstymo apskaičiavimą.

18.4. Deklaracijos PLN204 formoje apmokestinamasis pelnas (mokestiniai nuostoliai), atsižvelgiant į PMĮ 11 straipsnyje nustatytą apmokestinamojo pelno apskaičiavimo tvarką, apskaičiuojamas netiesioginiu būdu: deklaracijos formoje įrašoma vieneto finansinės atskaitomybės pelno (nuostolių) ataskaitoje nustatyta pelno (nuostolių) iki apmokestinimo suma padidinama (sumažinama) skirtumų, susidarančių tarp finansinėje atskaitomybėje apskaičiuoto pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą ir apmokestinamojo pelno, apskaičiuojamo pagal PMĮ 11 straipsnį, sumomis, kurios įrašomos atitinkamuose deklaracijos laukeliuose. Kitose (PLN204A, PLN204N ir PLN204U formų) deklaracijose apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas tiesioginiu būdu – PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

19. Pelno mokestis mokamas pagal metinę pelno mokesčio deklaraciją. Mokestinio laikotarpio metinis pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo termino dieną, t. y. kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 dieną (kitų metų spalio 1 dieną, jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip 30 dieną nuo veiklos pabaigos. Jeigu metinėje pelno mokesčio deklaracijoje apskaičiuota pelno mokesčio suma yra didesnė už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą, į biudžetą turi būti sumokamas šis skirtumas. Mokesčio permoka grąžinama MAĮ nustatyta tvarka.

 

II. DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) PILDYMAS

 

A) DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) I DALIES PILDYMAS

 

20. Deklaracijos (PLN204 formos) I dalyje turi būti įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

20.1. 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti pakartojamas visų deklaracijos lapų 1 laukeliuose ir prie deklaracijos pridėtų priedų 1 laukeliuose;

20.2. 2 laukelyje – mokesčių mokėtojo pavadinimas;

20.3. 3 laukelyje – buveinės adresas;

20.4. 4, 5 ir 6 laukeliuose atitinkamai įrašomi telefono, fakso numeriai ir elektroninio pašto adresai;

20.5. po deklaracijos pavadinimu 7 laukelyje turi būti nurodoma deklaracijos pildymo data ir deklaracijos registracijos numeris pagal vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką (vieneto išsiunčiamų dokumentų registracijos eilės numeris);

20.6. deklaracijos I dalies 8 laukelyje turi būti nurodomas mokesčių mokėtojo (toliau – vienetas) mokestinis laikotarpis, t. y. mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos:

20.6.1. kai vienetas pateikia viso mokestinio laikotarpio deklaraciją ir jo mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tai 8 laukelyje turi būti įrašomos kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos, pvz., 2006 mokestinių metų deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašyta 2006 01 01 ir 2006 12 31,

20.6.2. jei vienetui nustatytas kitoks (12 mėnesių trukmės) mokestinis laikotarpis, tai 8 laukelyje turi būti įrašomos šio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, pvz., jei vieneto mokestinis laikotarpis prasideda spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d., tai 2006 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašyta 2006 10 01 ir 2007 09 30,

20.6.3. Kai vienetas pateikia trumpesnio negu 12 mėnesių deklaraciją, tai deklaracijos I dalies 8 ir 9 laukeliai turi būti pildomi taip:

20.6.3.1. jei teikiama pirmo mokestinio laikotarpio (prasidėjusio ne nuo mokestinių metų pradžios) deklaracija, tai 8 laukelyje turi būti nurodomas visas mokestinis laikotarpis ir „X“ ženklu pažymimas deklaracijos 9 laukelio langelis „pirmas mokestinis laikotarpis“.

Pvz., jei vieneto, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pirmas mokestinis laikotarpis prasidėjo nuo 2006 m. gegužės 14 d. (nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre datos), tai teikiant 2006 mokestinių metų deklaraciją, 8 laukelyje turi būti įrašoma 2006 01 01 ir 2006 12 31,

20.6.3.2. jei teikiama keičiant mokestinį laikotarpį pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracija, tai jos 8 laukelyje turi būti įrašoma pereinamojo mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, taip pat „X“ ženklu turi būti pažymimas deklaracijos 9 laukelio langelis „pereinamasis mokestinis laikotarpis“.

Pvz., jei vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, 2007 metais perėjo prie kito mokestinio laikotarpio, trunkančio nuo spalio 1 d. iki kitų metų rugsėjo 30 d., tai deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma 2007 01 01 ir 2007 09 30,

20.6.3.3. jei teikiama veiklą baigusio (likviduojamo ar reorganizuojamo) vieneto paskutinio mokestinio laikotarpio deklaracija, tai 8 laukelyje turi būti nurodomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami trumpesnio negu 12 mėnesių mokestinio laikotarpio duomenys, taip pat „X“ ženklu turi būti pažymėtas deklaracijos 9 laukelio langelis „paskutinis mokestinis laikotarpis“ ir specialiai pažymėtoje vietoje turi būti įrašoma veiklos pabaigos data.

Pvz., jei likviduojamo vieneto statusą turintis vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, veiklą baigė 2007 m. rugsėjo 20 d., tai deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma 2007 01 01 ir 2007 12 31, o specialiai pažymėtoje vietoje įrašoma veiklos pabaigos data – 2007 09 20,

20.6.3.4. kai vienetas, pradėjęs bankroto ar restruktūrizavimo procedūrą, MAĮ 78 straipsnyje numatytais atvejais teikia laikotarpio nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki minėtų procedūrų pradžios deklaraciją, tai 8 laukelyje turi būti nurodomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami nepasibaigusio mokestinio laikotarpio duomenys, „X“ ženklu turi būti pažymimas deklaracijos 9 laukelio langelis „laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios“ ir specialiai pažymėtoje vietoje turi būti įrašoma šių procedūrų pradžios data. Jei vieneto bankroto ar restruktūrizavimo procedūra prasidėjo pereinamuoju mokestiniu laikotarpiu, tai tokiu atveju 8 laukelyje reikia įrašyti pereinamojo laikotarpio pradžios ir pabaigos datą (kaip nurodyta taisyklių 20.6.3.2 punkte) ir pažymėti du deklaracijos 9 laukelio langelius: „laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios“ ir „pereinamasis mokestinis laikotarpis“.

Pvz., jei teismo nutartis iškelti vienetui (kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais) bankroto bylą įsiteisėjo 2007 m kovo 1 d., tai vienetas, vadovaudamasis MAĮ 78 straipsnio nuostatomis, turi pateikti laikotarpio nuo 2007-01-01 iki 2007-03-01 deklaraciją. Tačiau deklaracijos 8 laukelyje jis turi įrašyti viso mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datas, t.y. 2007 01 01 ir 2007 12 31, ir specialiai pažymėtoje vietoje įrašyti bankroto pradžios datą – 2007 03 01,

20.6.3.5. veiklos nevykdantys vienetai, kurie pagal įsakymo Nr. VA-135 nuostatas, laikinai atleidžiami nuo deklaracijų teikimo mokestiniam laikotarpiui nepasibaigus, pildomos mokestinio laikotarpio deklaracijos 8 laukelyje turi nurodyti visą mokestinį laikotarpį. Pvz., jei vienetas, kurio mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, įsakyme Nr. VA-135 nustatyta tvarka atleidžiamas nuo deklaracijos teikimo veiklos nevykdymo laikotarpiu nuo 2007-06-01 iki 2008-03-31, ir jis tuo laikotarpiu veiklos nevykdė, tai teikiamos 2007 mokestinių metų deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma: 2007 01 01 ir 2007 12 31. Pradėjus vykdyti veiklą, teikiamos 2008 mokestinių metų deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma: 2008 01 01 ir 2008 12 31,

20.6.3.6. mokestinis laikotarpis taip pat turi būti nurodomas visų prie deklaracijos pridėtinų priedų 8 laukelyje.

20.7. Jei vienetas per mokestinį laikotarpį vykdė sandorius su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose, tai „X“ ženklu atitinkamai turi būti pažymimas deklaracijos 10 laukelis. Tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4021).

20.8. Deklaracijos I dalies 11 laukelyje reikia nurodyti vieneto mokestinio laikotarpio vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 patvirtintas Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisykles (Žin., 2002, Nr. 51-1955; 2004, Nr. 19-598).

20.9. Deklaracijos I dalies 12, 13 ir 14 laukeliuose reikia įrašyti vieneto faktiškai vykdomos veiklos kodus pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodant klasę arba poklasį, t. y. ne mažiau kaip 4 kodo skaitmenis). Kai vienetas užsiima viena veiklos rūšimi, pildomas tik 12 laukelis, kai dviem – 12 ir 13 laukeliai, o kai trimis ir daugiau veiklos rūšių – 12, 13 ir 14 laukeliuose reikia įrašyti visų trijų arba trijų pagrindinių vykdomos veiklos rūšių, iš kurių uždirbama daugiausia pajamų, kodus.

20.10. Deklaracijos I dalies 15 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymėti tie PLN204, PLN204C, PLN204D, PLN204E, PLN204K priedai, kuriuos vienetas privalo užpildyti ir pridėti prie deklaracijos.

20.11. Deklaracijos I dalies 16 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos pridėto PLN204C priedų lapų skaičius, o 17 laukelyje – prie deklaracijos pridėto PLN204K priedų lapų skaičius.

 

B) DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) II DALIES PILDYMAS

 

21. Deklaracijos II dalies 18 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų (apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų), įtrauktų į mokesčio bazę, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, bendra suma, tarp jų ir pozityviosios pajamos. Jei pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, panaikinant Lietuvos vieneto pajamų, gautų ir/ar uždirbtų per užsienio valstybėje esančią nuolatinę buveinę, dvigubą apmokestinimą, taikomas atleidimo metodas, t. y. Lietuvos vieneto nuolatinės buveines uždirbamos pajamos nuo pelno mokesčio Lietuvoje atleidžiamos, tai tokios nuolatinės buveinės pajamos į Lietuvos vieneto mokesčio bazę neįtraukiamos ir jų suma į deklaracijos 18 laukelį neturi būti įrašoma.

 

C) DEKLARACIJOS (PLN204 FORMOS) III DALIES PILDYMAS

 

22. Deklaracijos III dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas (nuostoliai) ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis.

23. Deklaracijos III dalies 1 laukelyje iš metinės finansinės atskaitomybės pelno (nuostolių) ataskaitos turi būti įrašoma pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą suma. Jei pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuoti nuostoliai, tai šiame laukelyje nuostolių suma įrašoma su minuso (–) ženklu.

24. Deklaracijos III dalies 2 laukelyje turi būti įrašoma bendra pelno prieš apmokestinimą padidinimo (nuostolių sumažinimo) suma (3 ir 20 laukelių suma).

25. Deklaracijos III dalies 3 laukelyje turi būti nurodoma bendra neleidžiamų atskaitymų, nurodytų PMĮ 31 str. 1 dalyje, suma, kurią sudaro 419 laukeliuose įrašytos vieneto atskirų neleidžiamų atskaitymų (atskirų deklaracijoje pažymėtų pavadinimų) sumos:

25.1. 4 laukelyje turi būti įrašomos kitiems Lietuvos ir užsienio vienetams sumokėtų ir (arba) mokėtinų netesybų, į biudžetą ir valstybės fondus sumokėtų baudų, delspinigių ir kitų už Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus skirtų sankcijų sumos, taip pat palūkanų ar kitokių išmokų už susijusių asmenų sutartinių įsipareigojimų nevykdymą nustatytos sumos.

25.2. 5 laukelyje turi būti įrašomos ilgalaikio turto nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudų sumos, didesnės už nusidėvėjimo ar amortizacijos sąnaudų sumas, apskaičiuojamas PMĮ 18–19 straipsniuose nustatyta tvarka.

Pvz., jei pagal apskaitoje taikomus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus apskaičiuojama didesnė nusidėvėjimo suma, negu būtų apskaičiuota taikant PMĮ 1 priedėlyje nustatytus ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, tai skirtumo suma įrašoma deklaracijos 5 laukelyje. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, nuo ilgalaikio turto perkainojimo rezultato nusidėvėjimas neskaičiuojamas (PMĮ 19 str. 3 dalis), todėl deklaracijos 5 laukelyje turi būti įrašoma nuo ilgalaikio turto perkainotos dalies per mokestinį laikotarpį apskaičiuota ir apskaitoje sąnaudoms priskirta nusidėvėjimo suma. Šiame laukelyje taip pat turi būti įrašomi nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sumų skirtumai, kai apskaitoje nusidėvėjimas (arba amortizacija) skaičiuojamas nuo didesnės ilgalaikio turto įsigijimo kainos negu įsigijimo kainos, nustatomos pagal PMĮ 14 straipsnio nuostatas; prestižo amortizacijos sumos, išskyrus prestižo amortizacijos sumas, laikomas ribojamų dydžių atskaitymais pagal PMĮ 18 str. 9 dalį, ir kitos ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) skaičiavimo apskaitoje ir pagal PMĮ nuostatas skirtumų sumos.

25.3. 6 laukelyje turi būti įrašomos reklamos ir reprezentacijos sąnaudos, didesnės negu iš pajamų leidžiamos atskaityti PMĮ 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

25.4. 7 laukelyje turi būti įrašomos prekių (žaliavų, produkcijos) natūralios netekties nuostolių sumos, didesnės už natūralios netekties nuostolių sumas, leidžiamas atskaityti iš pajamų PMĮ 23 straipsnyje nustatyta tvarka. Jei vieneto faktiškai patirtų prekių (žaliavų, produkcijos) natūralios netekties nuostolių suma yra didesnė kaip 1 proc. visų jo pajamų, tai natūralios netekties nuostolių sumos dalis, didesnė kaip 1 proc. visų jo pajamų, turi būti priskiriama neleidžiamiems atskaitymams ir įrašoma 7 laukelyje.

25.5. 8 laukelyje turi būti įrašomos nurašytų beviltiškų skolų sumos, kurios atsižvelgiant į PMĮ 25 straipsnio reikalavimus, nepriskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. Šiame laukelyje taip pat turi būti įrašomos vieneto apskaitoje sąnaudoms priskirtos abejotinų skolų sumos.

25.6. 9 laukelyje turi būti įrašomos pagal PMĮ 26 straipsnio nuostatas darbuotojų naudai mokamos įmokos, didesnės už šiame straipsnyje nustatytas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtinas sumas.

25.7. 10 laukelyje turi būti įrašomos kredito įstaigų specialiųjų atidėjimų ir draudimo įmonių techninių atidėjinių sumos, didesnės už PMĮ 27 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomas sumas.

25.8. 11 laukelyje turi būti įrašomos apskaitoje sąnaudoms priskirtos dovanų ir suteiktos paramos išlaidų sumos. PMĮ 28 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomos suteiktos paramos sumos įrašomos deklaracijos 55 laukelyje.

25.9. 12 laukelyje turi būti įrašoma išmokų užsienio vienetams suma, neapmokestinta PMĮ 37 straipsnyje nustatyta tvarka, taip pat suma sąnaudų, kurios buvo įtrauktos į leidžiamus atskaitymus daugiau kaip prieš 18 mėnesių, tačiau iš vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, įsigytos prekės ar paslaugos faktiškai neapmokėtos, taip pat suma išmokų užsienio vienetams, kurie įregistruoti ar kitaip organizuoti tikslinėse teritorijose, jei tos išmokos nepagrįstos PMĮ 31 str. 2 dalyje nustatytais įrodymais. Įrodymų pateikimo tvarka nustatyta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Lietuvos vieneto arba per nuolatinę buveinę veikiančio užsienio vieneto tikslinėse teritorijose įregistruotiems ar kitaip organizuotiems užsienio vienetams išmokamų išmokų pripažinimo leidžiamais atskaitymais įrodymų pateikimo vietos mokesčių administratoriui taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 91-3927).

25.10. 13 laukelyje turi būti įrašomos turto nurašymo nuostolių sumos, pvz., kai nurašomas netinkamas naudoti dar nenudėvėtas (ar neamortizuotas) ilgalaikis turtas, tai šio turto įsigijimo kaina, sumažinta ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirta nusidėvėjimo (ar amortizacijos) suma, turi būti įrašoma šiame laukelyje.

25.11. 14 laukelyje turi būti įrašomos neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos turto ir įsipareigojimų (išskyrus išvestinių finansinių priemonių, įsigytų rizikai drausti) perkainojimo, atlikto teisės aktų nustatyta tvarka, sąnaudų sumos. Pvz., šiame laukelyje gali būti įrašomos apskaitoje pripažintų turto vertės sumažėjimo nuostolių, perkainojus ilgalaikį materialųjį turtą, akcijas, nukainojus pagamintą produkciją, sąnaudų sumos.

25.12. 15 laukelyje turi būti įrašomos sumos vieneto įvairių bendrųjų atidėjinių sąnaudoms (išskyrus specialiuosius kredito įstaigų ir draudimo įmonių atidėjimus, numatytus PMĮ 27 straipsnyje). Kai vienetas faktiškai patiria išlaidų, kurioms buvo skirtas atidėjinys, tai tokių išlaidų sumos turi būti įrašomos deklaracijos 43 laukelyje, jei šios išlaidos pagal PMĮ laikomos leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais.

25.13. 16 laukelyje turi būti įrašomos neleidžiamais atskaitymais pagal PMĮ 31 str. 1 d. 17 punktą laikomos neapmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms PMĮ 12 straipsnyje (deklaracijos 25 laukelyje), tenkančios leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumos. Pvz., šiame laukelyje įrašoma sveikatos priežiūros įstaigų pajamoms už paslaugas, finansuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, tenkanti leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, draudimo įmonių uždirbtoms gyvybės draudimo įmokoms, kurios neapmokestinamos pagal PMĮ 12 str. 5 punktą, tenkanti leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, išlaidų (nuostolių) sumos, kompensuotos draudimo išmokomis.

25.14. 17 laukelyje turi būti įrašomos Lietuvos vieneto mokamų palūkanų už kontroliuojamąjį skolintą kapitalą, taip pat su Lietuvos vieneto pelno, pajamų dydžiu ar panašiu veiklos kriterijumi susijusių mokamų palūkanų ar nuomos mokesčio sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1575 patvirtintas Pajamų arba išmokų apibūdinimo iš naujo taisykles (Žin., 2003, Nr. 116-5289).

25.15. 18 laukelyje turi būti įrašoma pagal PMĮ 30 str. 2 dalį neleidžiamiems atskaitymams priskiriama vieneto, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, akcijų perleidimo nuostolių, neperkeliamų į kitus mokestinius laikotarpius, suma. Šiame laukelyje neįrašoma ta tokių akcijų perleidimo nuostolių dalis, kuri, remiantis PMĮ 30 str. 2 dalimi, atskaitoma iš mokestinio laikotarpio vertybinių popierių perleidimo pelno (tokia atskaitomų nuostolių suma turi būti įrašyta PLN204B priedo 4 laukelyje). Deklaracijos III dalies 18 laukelis turi būti pildomas teikiant 2007 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją.

25.16. 19 laukelyje turi būti įrašomos kitų, deklaracijoje neįvardytų, pagal PMĮ 31 straipsnį neleidžiamų atskaitymų sumos (sąnaudų, nesusijusių su pajamų uždirbimu ir neįprastinių vieneto vykdomai veiklai, taip pat sąnaudų, kurių pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ laikotarpiai skiriasi, sumos, taip pat neleidžiamiems atskaitymams priskiriamos praėjusių mokestinių laikotarpių sąnaudų sumos, kai taisant tų laikotarpių deklaracijų klaidas ir netikslumus, tokios sąnaudos įtraukiamos į ataskaitinio mokestinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą). Pvz., šiame laukelyje įrašoma vieneto padarytos žalos atlyginimo suma, mokesčių sumos, didesnės už sumas, priskiriamas leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 24 straipsnį, narių mokesčių, įnašų ir įmokų sumos, didesnės už PMĮ 29 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomas sumas, ir kitų neleidžiamų atskaitymų sumos.

26. Deklaracijos III dalies 20 laukelyje turi būti įrašoma bendra pajamų, kuriomis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, turi būti padidinama pelno mokesčio bazė, suma:

26.1. 21 laukelyje turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus. Jei vieneto turtas arba turtinis kompleksas yra perduotas pagal nuomos sandorį, kuris atitinka šiame straipsnyje nustatytus kriterijus, tai apskaičiuojant pelno mokestį, toks turto ar turtinio komplekso perdavimas apmokestinamas kaip pardavimas, o tokio turto vertės padidėjimo pajamos įskaitomos į pajamas to mokestinio laikotarpio, kurį šis turtas buvo perduotas nuomininkui pagal tikrąją rinkos kainą. Deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma – perduoto pagal nuomos sandorį turto tikrosios rinkos kainos ir įsigijimo kainos (sumažintos nusidėvėjimo suma iki turto perdavimo įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus) skirtumas.

26.2. 22 laukelyje turi būti įrašomos pajamų (pelno) padidinimo sumos pagal PMĮ 40 str. 2 dalies nuostatas.

26.3. 23 laukelyje turi būti įrašomos kitos mokestinio laikotarpio pajamų padidinimo dėl skirtingo jų pripažinimo pagal PMĮ ir apskaitoje sumos. Pvz., šiame laukelyje įrašomos vienetų pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintos turto vertės padidėjimo pajamos, apskaičiuojamos tais atvejais, kai reorganizavimas ar perleidimas neatitinka PMĮ 41 straipsnyje nustatytų sąlygų, arba mokestiniu laikotarpiu pajamomis nepripažintos neigiamo prestižo sumos, kurios turi būti įtraukiamos į pajamas pagal PMĮ 7 str. 2 ir 3 dalį.

27. Deklaracijos III dalies 24 laukelyje turi būti įrašoma bendra pelno prieš apmokestinimą sumažinimo (nuostolių padidinimo) suma, kurią sudaro pagal PMĮ nuostatas neapmokestinamosios pajamos (deklaracijos 25 laukelis), ir pajamos, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į mokesčio bazę (pajamas) neįtraukiamos (deklaracijos 35 laukelis), bei sąnaudos (faktiškai patirtos išlaidos), kurių pripažinimo sąnaudomis laikotarpis apskaitoje ir pagal PMĮ skiriasi, ir kurios gali būti atskaitomos iš mokestinio laikotarpio pajamų (deklaracijos 40 laukelis).

28. Deklaracijos III dalies 25 laukelyje turi būti įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų suma.

Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje. Jei vienetas gavo neapmokestinamųjų pajamų, kurių pavadinimai deklaracijos 26–33 laukeliuose nėra įvardyti, jų sumos turi būti įrašomos deklaracijos 34 laukelyje.

Deklaracijos III dalies 33 laukelis (kuriame turi būti įrašomos neapmokestinamosioms pajamoms pagal PMĮ 12 str. 15 punktą priskiriamos turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto – pelno mokesčio ar jam tapataus mokesčio mokėtojo, įregistruoto ar kitaip organizuoto Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, akcijų perleidimą, jei tenkinamos visos kitos PMĮ 12 str. 15 punkto sąlygos) pildomas, teikiant 2007 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją.

29. Deklaracijos III dalies 35 laukelyje turi būti įrašoma bendra suma pajamų, kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, į mokesčio bazę (pajamas) pagal PMĮ nuostatas neįtraukiamos. Šioms pajamoms priskiriamos sumos įrašomos 36–39 laukeliuose:

29.1. 36 laukelyje turi būti įrašoma vieneto iš kitų Lietuvos vienetų gautų grynųjų dividendų suma (t.y. apmokestinamų dividendų, iš kurių jau išskaičiuotas pelno mokestis, arba dividendų, kuriuos vienetui kitas Lietuvos vienetas išmokėjo iš grynųjų dividendų sąskaitos).

29.2. 37 laukelyje turi būti įrašoma iš Lietuvos vienetų gautų pagal PMĮ 33 str. 2 dalį neapmokestinamų dividendų suma.

29.3. 38 laukelyje turi būti įrašoma iš užsienio vienetų gautų dividendų (apmokestinamų ir neapmokestinamų) suma.

29.4. 39 laukelyje turi būti įrašomos kitų pajamų, neįtraukiamų į mokesčio bazę, suma (pvz., pelno (nuostolių) ataskaitoje į pajamas įtraukta vienetui tenkanti kito vieneto, į kurį investuota, grynojo pelno dalies suma (taikant nuosavybės metodą), pajamomis pripažintos neigiamo prestižo sumos, jei šios sumos, atsižvelgiant į PMĮ 7 str. 2 bei 3 dalį, mokestiniu laikotarpiu pajamomis nepripažįstamos.

30. Deklaracijos III dalies 40 laukelyje turi būti įrašoma bendra sąnaudų (leidžiamų ar ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų), kurios, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atimamos iš pajamų, kai jų pripažinimo sąnaudomis laikotarpiai apskaitoje ir, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, skiriasi. Tokių sąnaudų (leidžiamų ar ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų) sumos turi būti įrašomos 41–43 laukeliuose:

30.1. 41 laukelyje turi būti įrašomos apskaitoje sąnaudoms nepriskirtos tyrinėjimo ir plėtojimo darbų išlaidos (apskaitoje skaičiuojamos tokių išlaidų amortizacijos sumos, kaip neleidžiami atskaitymai, įrašomos 5 laukelyje).

30.2. 42 laukelyje turi būti įrašomos ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais pripažįstamos beviltiškų skolų sumos, kai jų pripažinimo laikotarpiai apskaitoje ir pagal PMĮ skiriasi. Pvz., jei vienetas vieną mokestinį laikotarpį pripažino skolą abejotina ir jos sumą, kaip neleidžiamus atskaitymus, įrašė 8 laukelyje, o kitą mokestinį laikotarpį abejotiną skolą pripažinęs beviltiška surinko Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 patvirtintoje Skolų beviltiškumo ir pastangų šioms skoloms susigrąžinti įrodymo bei beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo tvarkoje (Žin., 2002, Nr. 16-644) nustatytus dokumentus, tai beviltiškos skolos sumą vienetas gali priskirti ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams ir ją įrašyti deklaracijos 42 laukelyje.

30.3. 43 laukelyje turi būti įrašomos kitos leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumos. Pvz., apskaitoje sąnaudoms priskiriamos įvairių bendrųjų atidėjinių sumos pagal PMĮ laikomos neleidžiamais atskaitymais (apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atidėjinių sumos įrašomos deklaracijos 15 laukelyje). Tokių apskaitoje suformuotų atidėjinių sumos leidžiamiems atskaitymams priskiriamos tą mokestinį laikotarpį, kurį įsipareigojimai, dėl kurių tokie atidėjiniai buvo sudaryti, įvykdomi, t. y. kai išlaidos faktiškai patiriamos, jei tos išlaidos susijusios su pajamų uždirbimu (yra laikomos leidžiamais ar ribojamų dydžių leidžiamais atskaitymais).

31. Deklaracijos III dalies 44 laukelyje turi būti įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas – pelno (nuostolių) suma (be pozityviųjų pajamų ir iš pajamų neatėmus praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių bei suteiktos paramos sumų). Deklaracijos III dalies 44 laukelio suma apskaičiuojama prie deklaracijos III dalies 1 laukelyje įrašytos finansinėje atskaitomybėje (pelno (nuostolių) ataskaitoje) nustatytos pelno (nuostolių) prieš apmokestinimą sumos pridėjus pelno prieš apmokestinimą padidinimo (nuostolių sumažinimo) sumą, įrašytą deklaracijos III dalies 2 laukelyje, ir atėmus pelno prieš apmokestinimą sumažinimo (nuostolių padidinimo) sumą, įrašytą deklaracijos III dalies 24 laukelyje. Jei apskaičiuojami nuostoliai, nuostolių suma šiame 44 laukelyje įrašoma su minuso (–) ženklu.

32. Deklaracijos III dalies 45 laukelyje iš PLN204K priedo 15 laukelio turi būti įrašoma į pajamas įtraukiama kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviųjų pajamų suma. Jei pildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, deklaracijos 45 laukelyje įrašoma suma apskaičiuojama sudėjus visų PLN204K priedo lapų 15 laukelio sumas.

33. Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas kartu su pozityviosiomis pajamomis turi būti įrašomas deklaracijos III dalies 46 laukelyje. Jei apskaičiuojami nuostoliai, tai nuostolių suma šiame 46 laukelyje įrašoma su minuso (–) ženklu.

34. Deklaracijos III dalies 47 laukelyje įrašoma PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (nuostolių) suma. Jei PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuojami vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostoliai, tai nuostolių suma deklaracijos III dalies 47 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (–) ženklu.

35. Deklaracijos III dalies 48 ir 49 laukeliuose turi būti įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ir nuostoliai be vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato. Veiklos pelnas apskaičiuojamas iš deklaracijos III dalies 46 laukelyje apskaičiuotos vieneto mokestinio laikotarpio pelno (nuostolių) sumos atėmus 47 laukelyje įrašytą vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (nuostolių) sumą. Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma įrašoma 48 laukelyje, jei – veiklos nuostoliai, nuostolių suma įrašoma 49 laukelyje. Jei iš 46 laukelio sumos atėmus 47 laukelio sumą, gaunamas 0 (nulis), tai 0 (nulis) turi būti įrašomas 48 laukelyje.

36. Deklaracijos III dalies 50 ir 52 laukeliuose turi būti įrašomos PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitomos vieneto praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių sumos. Deklaracijos III dalies 50 laukelyje įrašoma iš veiklos pelno sumos, nurodytos 48 laukelyje, atskaityta praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma, o 52 laukelyje – iš vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, nurodytos 47 laukelyje, atskaityta praėjusių mokestinių laikotarpių vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo bei veiklos nuostolių bendra suma.

Deklaracijos III dalies 50 laukelyje nurodoma suma įrašoma iš PLN204D priedo 7 laukelio, o 52 laukelyje – iš PLN204D priedo 8 laukelio. Deklaracijos III dalies 52 laukelis nepildomas, jei 47 laukelyje įrašyta vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma.

37. Deklaracijos III dalies 51 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo (apskaičiuojama iš 48 laukelyje įrašytos sumos atėmus 50 laukelio sumą). Jei 50 laukelis nepildomas, tai 51 laukelyje įrašoma 48 laukelio suma.

38. Deklaracijos III dalies 53 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo (apskaičiuojama iš 47 laukelio sumos atėmus 52 laukelio sumą). Jei deklaracijos III dalies 52 laukelis nepildomas, tai 53 laukelyje turi būti įrašoma tik teigiama 47 laukelio suma (vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostoliai (neigiama suma) 53 laukelyje neįrašoma).

39. Deklaracijos III dalies 54 laukelyje turi būti įrašoma vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno suma (iš pajamų neatskaičius PMĮ 28 str. 2 dalyje nustatyta tvarka vieneto suteiktos paramos išmokų), kuri apskaičiuojama sudėjus 51 ir 53 laukelyje įrašytas pelno sumas (t. y. sudėjus veiklos pelno ir vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumas, apskaičiuotas po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo). Kai 49 laukelyje apskaičiuota veiklos nuostolių suma, o 53 laukelyje – vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, tai deklaracijos III dalies 54 laukelyje turi būti įrašomas šių sumų skirtumas (pelnas), jei 53 laukelyje įrašyta suma yra didesnė už 49 laukelio sumą. Jei deklaracijos II dalies 49 ir 53 laukelių sumos yra lygios, tai 54 laukelyje įrašomas 0 (nulis).

40. Deklaracijos III dalies 55 laukelyje turi būti įrašoma pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą vieneto suteiktos paramos suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas.

41. Iš deklaracijos III dalies 54 laukelio sumos atėmus 55 laukelio sumą, gaunama PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, kuri įrašoma deklaracijos III dalies 56 laukelyje.

42. Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui nustatytas apmokestinimo sąlygas (pelno mokesčio tarifus), deklaracijos III dalies 56 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma 58, 61 arba 64 laukelyje. Jei, apskaičiuojant vieneto pelno mokestį, taikomas 15 proc. tarifas, tai apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma 58 laukelyje, jei 13 proc. – 61 laukelyje. Jei pagal nustatytas apmokestinimo sąlygas vienetui taikomas kitoks PMĮ nustatytas mokesčio tarifas, tai apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma 64 laukelyje, o mokesčio tarifas – 65 laukelyje.

Pvz., socialinių įmonių statusą turintys vienetai, kurie atitinka PMĮ 5 str. 5 dalies sąlygas, arba žemės ūkio veiklą vykdantys vienetai, kurie atitinka PMĮ 58 str. 16 d. 1 punkto sąlygas, ir kooperatinės bendrovės (kooperatyvai), kurios atitinka PMĮ 58 str. 16 d. 6 punkto sąlygas ir taiko 0 proc. pelno mokesčio tarifą, deklaracijos III dalies 56 laukelyje nurodytą apmokestinamojo pelno sumą turi įrašyti 64 laukelyje, „0, 0“ proc. mokesčio tarifą – 65 laukelyje. PMĮ 58 str. 16 d. 2 ir 5 punktuose nustatyti vienetai (laisvųjų ekonominių zonų įmonės ir kredito unijos), kurie pagal šiuose punktuose numatytas apmokestinimo sąlygas atitinkamais mokestiniais laikotarpiais nuo pelno mokesčio atleidžiami, deklaracijos III dalies 56 laukelyje nurodytą apmokestinamojo pelno sumą taip pat turi įrašyti 64 laukelyje, 65 laukelyje – „0,0“ proc. mokesčio tarifą.

Pagal PMĮ nustatytus mokesčio tarifus deklaracijos III dalies viename iš 60, 63 ar 66 laukelių apskaičiuota pelno mokesčio suma turi būti įrašoma deklaracijos III dalies 57 laukelyje.

43. Jei pelno mokestis mažinamas PMĮ 58 str. 16 d. 3 punkte nustatyta tvarka (vienete dirba riboto darbingumo asmenų ir tenkinamos kitos šio punkto sąlygos) arba PMĮ 58 str. 16 d. 5 punkte nustatyta tvarka (70 procentų mažinamas kredito unijos mokėtinas pelno mokestis), tai pelno mokesčio sumažinimo suma turi būti įrašoma deklaracijos III dalies 67 laukelyje. Riboto darbingumo asmenų dalis (procentais) tarp visų dirbančių asmenų vienete įrašoma deklaracijos III dalies 68 laukelyje.

44. Iš deklaracijos III dalies 57 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos, apskaičiuotos pagal PMĮ nustatytus mokesčio tarifus, atėmus 67 laukelyje nurodytą pelno mokesčio sumažinimo sumą, deklaracijos III dalies 69 laukelyje apskaičiuojama pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

45. Iš Lietuvos vienetų į biudžetą mokėtinos apskaičiuoto pelno mokesčio sumos gali būti atskaitoma: nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų išskaičiuota ir į biudžetą sumokėta pelno mokesčio suma PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka, pelno mokesčio (arba jam tapataus) suma, sumokėta užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) bei pelno mokesčio (arba jam tapataus) suma, sumokėta užsienio valstybėje nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jį kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas, PMĮ 39 str. 6 ir 7 dalyje nustatyta tvarka. Šios PMĮ nustatyta tvarka iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio atskaitomos sumos turi būti įrašomos deklaracijos III dalies 70–72 laukeliuose:

45.1. 70 laukelyje turi būti įrašoma iš Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų išskaičiuota ir į biudžetą sumokėta pelno mokesčio suma, užskaityta PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka (šiame laukelyje nurodoma suma turi būti lygi PLN204E priedo 6 laukelyje įrašytai sumai, jei vienetas į deklaracijos 70 laukelį neįtraukia praėjusiais mokestiniais laikotarpiais neužskaitytų nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų sumokėtų mokesčių sumų, kurios PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka galėjo būti perkeltos į atskaitinį mokestinį laikotarpį.

45.2. 71 laukelyje turi būti įrašoma PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) atskaitoma užsienio valstybėse nuo tose valstybėse per mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėta pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma. Ši suma į deklaracijos III dalies 71 laukelį įrašoma iš PLN204C priedo III dalies 26 laukelio.

45.3. 72 laukelyje turi būti įrašoma PMĮ 39 str. 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka atskaitoma nuo užsienio valstybėje arba zonoje, įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas (nurodomas deklaracijos III dalies 45 laukelyje), sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma. Ši suma į deklaracijos 72 laukelį turi būti įrašoma iš PLN204K priedo 21 laukelio. Jei pildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, deklaracijos 72 laukelyje turi būti įrašoma suma, apskaičiuojama sudėjus visų PLN204K priedo lapų 21 laukelio sumas.

45.4. Deklaracijos III dalies 70–72 laukelių bendra suma neturi būti didesnė kaip 69 laukelyje apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

46. Iš deklaracijos 69 laukelyje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atėmus 70, 71 ir 72 laukeliuose įrašytas iš pelno mokesčio atskaitomas sumas, deklaracijos III dalies 73 laukelyje apskaičiuojama mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

47. Deklaracijos III dalies 74 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.

48. Iš deklaracijos III dalies 73 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos, mokėtinos į biudžetą, atėmus už mokestinį laikotarpį sumokėto avansinio pelno mokesčio sumą (deklaracijos III dalies 74 laukelis), 75 laukelyje apskaičiuojamas pelno mokesčio skirtumas, mokėtinas į biudžetą, jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta mažiau, negu buvo apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio.

49. Jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta daugiau, negu apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio, tai pelno mokesčio permokos suma turi būti įrašoma deklaracijos 76 laukelyje (iš 74 laukelio sumos atimama 73 laukelio suma). Jei deklaracijos III dalies 56 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma yra lygi 0 (nuliui) arba šis laukelis neužpildytas (apskaičiuojami nuostoliai), arba 73 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma lygi 0 (nuliui), tai deklaracijos 76 laukelyje įrašoma 74 laukelio suma (pelno mokesčio permoka yra lygi už mokestinį laikotarpį sumokėtai avansinio pelno mokesčio sumai).

50. Deklaracijos III dalies 77 laukelyje turi būti įrašoma veiklos mokestinių nuostolių (neįskaitant vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių) suma, kuri PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį (kitus mokestinius laikotarpius).

Deklaracijos III dalies 77 laukelyje įrašoma perkeliamų veiklos nuostolių suma yra lygi deklaracijos 49 laukelyje įrašytai veiklos nuostolių sumai (arba 49 laukelyje įrašytos veiklos nuostolių sumos ir 53 laukelyje įrašytos vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos skirtumo sumai, jei 53 laukelio suma mažesnė už 49 laukelio sumą (t. y. jei veiklos nuostolių suma yra didesnė už vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumą) atėmus Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės užsienio valstybėje, laikomos mokesčių mokėtoja ne pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, veiklos nuostolių sumą, apskaičiuotą PLN204C priedo I dalies 25 laukelyje. Jei vienetas turi ne vieną tokią nuolatinę buveinę, deklaracijos III dalies 77 laukelyje įrašoma suma turi būti apskaičiuojama sudėjus visų PLN204C priedo I dalies 25 laukelio sumas.

 

III. DEKLARACIJOS (PLN204A FORMOS) PILDYMAS

 

A) DEKLARACIJOS (PLN204A FORMOS) I DALIES PILDYMAS

 

51. Deklaracijos (PLN204A formos) I dalies 1–18 laukeliuose turi būti įrašomi tą deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos tokie duomenys:

51.1. 1–14 laukeliai turi būti užpildomi, kaip nurodyta taisyklių II skyriaus „Deklaracijos PLN204 formos pildymas“ 20.1–20.9 punktuose;

51.2. 15 laukelyje atitinkamai „X“ ženklu turi būti pažymimas vieneto pasirinktas (remiantis PMĮ II skyriaus nuostatomis) pajamų pripažinimo būdas (pinigų apskaitos principas ar kaupimo apskaitos principas);

51.3. 16 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymėti tie PLN204B, PLN204C, PLN204D, PLN204K priedai, kuriuos vienetas privalo užpildyti ir prideda prie deklaracijos;

51.4. 17 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos pridėto PLN204C priedo lapų skaičius, o 18 laukelyje – prie deklaracijos pridėtų PLN204K priedų lapų skaičius.

 

B) DEKLARACIJOS (PLN204A FORMOS) II DALIES PILDYMAS

 

52. Deklaracijos II dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis.

53. Deklaracijos II dalies 1 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų įtrauktų į pelno mokesčio bazę bendra suma, t.y. 2 ir 8 laukeliuose nurodytų apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų, pozityviųjų pajamų, nurodytų 28 laukelyje ir vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, nurodyto 33 laukelyje (pagal PMĮ nustatyta tvarka pasirinktą pajamų pripažinimo būdą, nurodomą deklaracijos I dalies 15 laukelyje). Šis laukelis užpildomas, įrašius duomenis į deklaracijos II dalies 2 ir 8, 28 ir 33 laukelius, pieš tai užpildžius PLN204K ir PLN204B priedus.

54. Deklaracijos II dalies 2 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant pozityviųjų pajamų ir apmokestinamųjų vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 3–7 laukeliuose įrašytos vieneto apmokestinamųjų pajamų sumos:

54.1. 3 laukelyje įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją suma;

54.2. 4 laukelyje – įrašoma pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, neįskaitant turto nuomos pajamų, nurodomų deklaracijos 6 laukelyje;

54.3. 5 laukelyje – pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, tarp jų ir nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Šiame laukelyje taip pat įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus, taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį rekonstravimas ar remontas buvo iki galo atliktas (pagal PMĮ 20 str. 3 dalies nuostatą);

54.4. 6 laukelyje turi būti įrašomos turto nuomos pajamos;

54.5. 7 laukelyje įrašoma kitų vieneto pajamų, kurios nenurodomos 3–6 laukeliuose, suma. Pvz., šiame laukelyje įrašomos palūkanų pajamos, pajamos dėl valiutų kursų pasikeitimo teigiamos įtakos (išskyrus vienetus, kurie pajamas pripažįsta pinigų principu), atgautų beviltiškomis pripažintų skolų sumos (pagal PMĮ 25 str. 3 dalies nuostatą).

55. Deklaracijos II dalies 8 laukelyje turi būti įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų suma, kurią sudaro 9–11 laukeliuose įrašytos vieneto neapmokestinamųjų pajamų sumos:

55.1. 9 laukelyje įrašomos sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų pagal sutartis, sudarytas su Teritorinėmis ligonių kasomis (pagal PMĮ 12 str. 6 punktą);

55.2. 10 laukelyje – iš draudimo įmonių gautos draudimo išmokos, ne didesnės už prarasto turto arba patirtų nuostolių ar žalos vertę, taip pat susigrąžintų draudimo įmokų dalis, didesnė už PMĮ 26 straipsnyje nustatyta tvarka iš pajamų atskaitytas draudimo įmokas (pagal PMĮ 12 str. 2 punktą);

55.3. 11 laukelyje – kitų PMĮ 12 straipsnyje nustatytų neapmokestinamųjų pajamų, kurios nenurodytos 9 ir 10 laukeliuose, sumos.

56. Deklaracijos II dalies 12 laukelyje turi būti įrašoma bendra leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tenkančių deklaracijos 2 laukelyje nurodytoms apmokestinamosioms pajamoms, bendra suma, kurią sudaro 13–22 ir 25 laukeliuose įrašytos sumos:

56.1. 13 laukelyje turi būti įrašoma parduotų prekių įsigijimo kaina;

56.2. 14 laukelyje – parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ir suteiktų paslaugų savikaina;

56.3. 15 laukelyje – ilgalaikio turto (įskaitant nebaigtą statybą) perleidimo nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalį);

56.4. 16 laukelyje – darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant valstybinį socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 14 laukelį);

56.5. 17 laukelyje – palūkanų sąnaudos;

56.6. 18 laukelyje – ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudos, apskaičiuotos PMĮ 18 ir 19 straipsnyje nustatyta tvarka (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 14 laukelį);

56.7. 19 laukelyje – ilgalaikio materialiojo turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių įmonių savininkams ir jų šeimų nariams, eksploatavimo ir remonto sąnaudos, apskaičiuotos pagal Materialiojo ilgalaikio turto, kuris nuosavybės teise priklauso ūkinių bendrijų nariams, individualių (personalinių) įmonių savininkams ir jų šeimų nariams ir yra naudojamas šių vienetų veikloje, eksploatavimo ir remonto sąnaudų atskaitymo iš šių vienetų pajamų tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 39 (Žin., 2002, Nr. 16-643);

56.8. 20 laukelyje turi būti įrašomos ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto sąnaudos, kurios gali būti atimamos iš pajamų PMĮ 20 str. 1–3 dalyse nustatyta tvarka;

56.9. 21 laukelyje – reklamos ir reprezentacijos sumos, atskaitomos iš pajamų pagal PMĮ 22 straipsnio nuostatas;

56.10. 22 laukelyje – bendra ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 24 straipsnį priskiriamų MAĮ nustatytų mokesčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais nustatytų rinkliavų bei privalomų įmokų suma (įskaitant pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas neatskaitomas pridėtinės vertės mokesčio sumas, apskaičiuotas nuo leidžiamų atskaitymų). Į šią sumą įtrauktos vieneto už jo savininkus mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos turi būti įrašomos 23 laukelyje, o įmokos valstybinio socialinio draudimo papildomai pensijai – 24 laukelyje;

56.11. 25 laukelyje turi būti įrašomos kitų vieneto faktiškai patirtų leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumos, neįskaitant deklaracijos 13–22 nurodytų sumų.

57. Deklaracijos II dalies 26 laukelyje turi būti įrašomos vieneto savininkų asmeninėms reikmėms per mokestinį laikotarpį panaudotos (vieneto savininko negrąžintinos) sumos, neįskaitant paskirstytojo pelno sumų.

58. Deklaracijos II dalies 27 laukelyje turi būti įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos rezultato – pelno (nuostolių) suma (neįskaitant pozityviųjų pajamų ir vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato). Veiklos pelno (nuostolių) suma apskaičiuojama iš deklaracijos 2 laukelyje nurodytos apmokestinamųjų pajamų sumos atėmus leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą, įrašytą deklaracijos 12 laukelyje. Jei apskaičiuojami nuostoliai, tai nuostolių suma 27 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (–) ženklu.

59. Deklaracijos II dalies 28 laukelyje iš PLN204K priedo 15 laukelio turi būti įrašoma į pajamas įtraukiama kontroliuojamųjų užsienio vienetų pozityviųjų pajamų suma. Jei pildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, 28 laukelyje įrašoma suma turi būti apskaičiuojama sudėjus visų PLN204 priedo lapų 15 laukelio sumas.

60. Deklaracijos II dalies 29–30 laukeliuose įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas – pelnas arba nuostoliai, su pozityviosiomis pajamomis (27 ir 28 laukelių suma). Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, tai pelno suma turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 29 laukelyje, jei veiklos nuostoliai, – 30 laukelyje. Jei apskaičiuotas vieneto veiklos rezultatas lygus 0 (nuliui), tai 0 (nulis) turi būti įrašomas deklaracijos II dalies 29 laukelyje. Jei 28 laukelis nepildomas, tai 29–30 laukeliuose atitinkamai įrašoma (pakartojama) 27 laukelyje įrašyta veiklos pelno ar nuostolių suma.

61. Deklaracijos II dalies 31 laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos pelno sumos, nurodytos deklaracijos 29 laukelyje, atskaičiuota praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma. Atskaitomų nuostolių suma į deklaracijos 31 laukelį įrašoma iš PLN204D priedo 7 laukelio. Iš 29 laukelio sumos atėmus 31 laukelio sumą, deklaracijos II dalies 32 laukelyje apskaičiuojama mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo.

62. Deklaracijos II dalies 33 laukelyje turi būti įrašoma PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma. Jei PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuoti vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostoliai, tai nuostolių suma į deklaracijos II dalies 33 laukelį neįrašoma.

63. Deklaracijos II dalies 34 laukelyje turi būti įrašoma iš mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (33 laukelis) atskaičiuota praėjusių mokestinių laikotarpių vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių ir veiklos nuostolių suma, kuri įrašoma iš PLN204D priedo 8 laukelio. Iš 33 laukelio sumos atėmus 34 laukelio sumą, deklaracijos II dalies 35 laukelyje apskaičiuojama mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo suma. Jei 34 laukelis nepildomas, tai 35 laukelyje turi būti įrašoma (pakartojama) 33 laukelyje įrašyta vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

64. Deklaracijos II dalies 36 laukelyje turi būti apskaičiuojamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas (iki atskaitymų paramai PMĮ 28 str. 2 dalyje nustatyta tvarka) sudėjus 32 ir 35 laukeliuose įrašytas pelno sumas (t. y. veiklos pelno ir vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumas po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo). Jei vienetas 35 laukelyje apskaičiavo vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelną, o 30 laukelyje – veiklos nuostolius, tai 36 laukelyje turi būti įrašomas šių sumų skirtumas (pelnas), jei 35 laukelio suma yra didesnė už 30 laukelio sumą (t.y. vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma didesnė už veiklos nuostolių sumą). Jei deklaracijos II dalies 30 ir 35 laukelių sumos yra lygios, tai 36 laukelyje įrašomas 0 (nulis).

65. Deklaracijos II dalies 37 laukelyje turi būti įrašoma pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą vieneto suteiktos paramos suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas.

66. Iš deklaracijos II dalies 36 laukelio sumos atėmus 37 laukelio sumą, gaunama PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, kuri įrašoma deklaracijos II dalies 38 laukelyje.

67. Atsižvelgiant į deklaraciją pateikiančiam vienetui nustatytas apmokestinimo sąlygas (pelno mokesčio tarifus), deklaracijos II dalies 38 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma: į deklaracijos II dalies 40 laukelį, kai taikomas 15 proc. mokesčio tarifas, arba į 43 laukelį, kai taikomas 13 proc. mokesčio tarifas. Jei vienetui taikomas kitoks PMĮ nustatytas tarifas, tai apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma 46 laukelyje, o mokesčio tarifas – 47 laukelyje.

Pvz., socialinių įmonių statusą turintys vienetai, kurie atitinka PMĮ 5 str. 5 dalies sąlygas, deklaracijos 38 laukelyje nurodytą apmokestinamojo pelno sumą turi įrašyti 46 laukelyje, o 47 laukelyje – „0, 0“ proc. mokesčio tarifą.

Individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, atitinkančios visas PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytas sąlygas, apmokestinamojo pelno, apmokestinamo taikant 0 proc. tarifą, sumą (ne didesnę kaip 25 tūkst. litų), turi įrašyti deklaracijos II dalies 46 laukelyje, o 47 laukelyje – „0, 0“ proc. tarifą. Didesnė už 25 tūkst. litų apmokestinamojo pelno suma, apmokestinama taikant 15 proc. mokesčio tarifą, turi būti įrašoma į deklaracijos II dalies 40 laukelį.

Pagal PMĮ nustatytus mokesčio tarifus deklaracijos II dalies 42, 48 ar 45 laukeliuose apskaičiuota pelno mokesčio suma turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 39 laukelyje.

68. Kai pelno mokestis yra mažinamas PMĮ 58 str. 16 d. 3 punkte nustatyta tvarka (vienete dirba riboto darbingumo asmenų ir tenkinamos kitos šio punkto sąlygos), tai pelno mokesčio sumažinimo suma turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 49 laukelyje. Riboto darbingumo asmenų dalis (procentais) tarp visų dirbančių asmenų vienete turi būti įrašoma deklaracijos 50 laukelyje.

69. Iš deklaracijos II dalies 39 laukelyje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atėmus 49 laukelyje įrašytą pelno mokesčio sumažinimo sumą, deklaracijos II dalies 51 laukelyje turi būti apskaičiuojama pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

70. Iš deklaracijos II dalies 51 laukelyje apskaičiuotos į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos gali būti atskaitoma pelno mokesčio (arba jam tapataus) suma, sumokėta užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per mokestinį laikotarpį gautų pajamų, PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) ir pelno mokesčio (arba jam tapataus) suma, sumokėta užsienio valstybėje nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jį kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas, PMĮ 39 str. 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka. Šios PMĮ nustatyta tvarka iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio atskaitomos sumos turi būti įrašomos deklaracijos II dalies 52 ir 53 laukeliuose:

70.1. 52 laukelyje įrašoma PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) atskaičiuota užsienio valstybėse nuo tose valstybėse per mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėta pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma. Ši suma į deklaracijos II dalies 52 laukelį įrašoma iš PLN204C priedo III dalies 26 laukelio.

70.2. 53 laukelyje turi būti įrašoma PMĮ 39 str. 6 ir 7 dalyse nustatyta tvarka atskaityta nuo užsienio valstybėje arba zonoje įregistruoto ar kitaip organizuoto kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas (nurodomas deklaracijos 28 laukelyje), sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma. Ši suma į deklaracijos II dalies 53 laukelį įrašoma iš PLN204K priedo 21 laukelio. Jei pildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, deklaracijos II dalies 53 laukelyje įrašoma suma turi būti apskaičiuojama sudėjus visų PLN204K priedo lapų 21 laukelio sumas.

70.3. Deklaracijos II dalies 52 ir 53 laukelių bendra suma neturi būti didesnė kaip 51 laukelyje apskaičiuota pelno mokesčio suma.

71. Iš deklaracijos II dalies 51 laukelio sumos atėmus 52 ir 53 laukelio sumą, 54 laukelyje apskaičiuojama mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

72. Deklaracijos II dalies 55 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.

73. Iš deklaracijos II dalies 54 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos, mokėtinos į biudžetą, atėmus už mokestinį laikotarpį sumokėto avansinio pelno mokesčio sumą (55 laukelis), 56 laukelyje apskaičiuojamas pelno mokesčio skirtumas, mokėtinas į biudžetą, jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta mažiau, negu buvo apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio.

74. Jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta daugiau, negu apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio, tai pelno mokesčio permokos suma turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 57 laukelyje (iš 55 laukelio sumos atimama 54 laukelio suma). Jei deklaracijos II dalies 54 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma lygi 0 (nuliui) arba 38 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma yra lygi 0 (nuliui), arba šis laukelis neužpildytas (apskaičiuojami nuostoliai), tai deklaracijos 57 laukelyje įrašoma 55 laukelio suma (pelno mokesčio permoka yra lygi už mokestinį laikotarpį sumokėtai avansinio pelno mokesčio sumai).

75. Deklaracijos II dalies 58 laukelyje turi būti įrašoma veiklos mokestinių nuostolių (neįskaitant vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių) suma, kuri PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį (kitus mokestinius laikotarpius).

Deklaracijos II dalies 58 laukelyje įrašoma perkeliamų veiklos nuostolių suma yra lygi deklaracijos II dalies 30 laukelyje įrašytai veiklos nuostolių sumai (arba 30 laukelyje įrašytos veiklos nuostolių sumos ir 35 laukelyje įrašytos vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos skirtumo sumai, jei 35 laukelio suma mažesnė už 30 laukelio sumą (t. y. jei veiklos nuostolių suma yra didesnė už vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumą) atėmus Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės užsienio valstybėje, laikomos mokesčių mokėtoja ne pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, veiklos nuostolių sumą, apskaičiuotą PLN204C priedo I dalies 25 laukelyje. Jei vienetas turi ne vieną tokią nuolatinę buveinę, deklaracijos II dalies 58 laukelyje įrašoma suma turi būti apskaičiuojama sudėjus visų PLN204C priedo I dalies 25 laukelio sumas.

 

IV. DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) PILDYMAS

 

A) DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) I DALIES PILDYMAS

 

76. Deklaracijos (PLN204N formos) I dalies 1–18 laukeliuose turi būti įrašomi tą deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo (toliau – vienetas) ir deklaracijos tokie duomenys:

76.1. 1–9 laukeliai užpildomi, kaip nurodyta taisyklių II skyriaus „Deklaracijos PLN204 formos pildymas“ 20.1–20.6.3.5 punktuose, o 11–14 laukeliai – kaip nurodyta šio skyriaus 20.8 ir 20.9 punktuose.

76.2. Jei vienetas mokestiniu laikotarpiu ūkinės komercinės veiklos nevykdė bet kokio pobūdžio ūkinės komercinės veiklos ir negavo pajamų iš tokios veiklos, tačiau jam yra prievolė mokėti pelno mokestį nuo PMĮ 4 str. 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės, tai jis privalo AVMI pateikti deklaraciją, užpildyti jos I dalies 1–9 laukelius, ir „X“ ženklu pažymėti 10 laukelio langelį „Pildoma tik III deklaracijos dalis“.

76.3. 15 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymėti tie PLN204B, PLN204C, PLN204D PLN204K priedai, kuriuos vienetas privalo užpildyti ir prideda prie deklaracijos.

76.4. 16 laukelyje turi būti įrašomas prie deklaracijos pridėto PLN204C priedo lapų skaičius; o 17 laukelyje – prie deklaracijos pridėtų PLN204K priedų lapų skaičius.

 

B) DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) II DALIES PILDYMAS

 

77. Deklaracijos II dalyje apskaičiuojamas mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis nuo apmokestinamojo pelno.

78. Deklaracijos II dalies 1 laukelyje turi būti įrašoma visų vieneto pajamų, įtrauktų į pelno mokesčio bazę (neįskaitant deklaracijos III dalyje nurodomos atskiros mokesčio bazės sumos, įrašytos šios dalies 48 laukelyje), bendra suma, t.y. 2 ir 9 laukeliuose nurodytų apmokestinamųjų bei neapmokestinamųjų pajamų ir vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno, nurodyto 26 laukelyje, suma. Šis laukelis užpildomas, prieš tai įrašius duomenis į deklaracijos II dalies 2, 9 ir 26 laukelius.

79. Deklaracijos II dalies 2 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant apmokestinamųjų vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 3–8 laukeliuose įrašytos vieneto apmokestinamųjų pajamų sumos:

79.1. 3 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją suma;

79.2. 4 laukelyje – pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, neįskaitant turto nuomos pajamų, įrašomų deklaracijos 7 laukelyje;

79.3. 5 laukelyje įrašoma pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Šiame laukelyje taip pat turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus; taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį rekonstravimas ar remontas buvo iki galo atliktas (pagal PMĮ 20 str. 3 dalies nuostatą);

79.4. 6 laukelyje – palūkanų pajamos;

79.5. 7 laukelyje – turto nuomos pajamos;

79.6. 8 laukelyje – kitų vieneto pajamų, kurios nenurodomos 1–7 laukeliuose suma. Pvz., šiame laukelyje įrašomos pajamos dėl valiutų kursų pasikeitimo teigiamos įtakos, atgautų beviltiškomis pripažintų skolų sumos (pagal PMĮ 25 str. 3 dalies nuostatą) ir kitos apmokestinamosios pajamos. Jei vienetas pagal PMĮ 39 straipsnio nuostatas turėjo skaičiuoti kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviąsias pajamas, tai į deklaracijos II dalies 8 laukelį įtraukiama pozityviųjų pajamų suma, apskaičiuota PLN204K priedo 15 laukelyje (jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, visų PLN204K priedo lapų 15 laukelio sumos sudedamos).

80. Deklaracijos II dalies 9 laukelyje turi būti įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų, nurodytų PMĮ 12 straipsnyje, suma.

81. Deklaracijos II dalies 10 laukelyje – į 9 laukelyje nurodytą neapmokestinamųjų pajamų sumą įtrauktos sveikatos priežiūros įstaigų pajamos už paslaugas, kurios finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų pagal sutartis, sudarytas su Teritorinėmis ligonių kasomis (neįskaitant neapmokamų virš sutartinių paslaugų sumos).

82. Deklaracijos II dalies 11 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tenkančių deklaracijos II dalies 2 laukelyje nurodytoms apmokestinamosioms pajamoms (neįskaitant pozityviųjų pajamų, jei tokios pajamos buvo įtrauktos į deklaracijos II dalies 8 laukelį), bendra suma, kurią sudaro 12 – 21 laukeliuose įrašytos sumos:

82.1. 12 laukelyje turi būti įrašoma parduotų prekių įsigijimo kaina;

82.2. 13 laukelyje – parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ir suteiktų paslaugų savikaina;

82.3. 14 laukelyje – ilgalaikio turto (įskaitant nebaigtą statybą) perleidimo nuostolių suma;

82.4. 15 laukelyje – darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant valstybinį socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 13 laukelį);

82.5. 16 laukelyje – palūkanų sąnaudos;

82.6. 17 laukelyje – ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 18 ir 19 straipsnių nuostatas (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 13 laukelį);

82.7. 18 laukelyje – ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto sąnaudos, kurios gali būti atimamos iš pajamų PMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka;

82.8. 19 laukelyje – reklamos ir reprezentacijos sumos, atsižvelgiant į PMĮ 22 straipsnio nuostatas;

82.9. 20 laukelyje – suteiktos paramos ir labdaros suma, išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį (pagal PMĮ 28 str. 1 dalies nuostatas);

82.10. 21 laukelyje – kitų vieneto faktiškai patirtų leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, neįskaitant deklaracijos 12–20 laukeliuose nurodytų sumų.

83. Deklaracijos II dalies 22–23 laukeliuose – vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ir nuostoliai (be vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato). Veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas iš deklaracijos II dalies 2 laukelyje įrašytų apmokestinamųjų pajamų atėmus iš pajamų atskaitomą leidžiamų bei ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą, įrašytą deklaracijos II dalies 11 laukelyje. Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma įrašoma deklaracijos II dalies 22 laukelyje, jei – veiklos nuostoliai, tai nuostolių suma įrašoma deklaracijos II dalies 23 laukelyje (jei apskaičiuotas vieneto veiklos rezultatas lygus 0 (nuliui), tai 0 (nulis) įrašomas 22 laukelyje).

84. Deklaracijos II dalies 24 laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos pelno sumos, įrašytos deklaracijos II dalies 22 laukelyje, atskaičiuota praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma. Atskaitomų nuostolių suma į deklaracijos II dalies 24 laukelį įrašoma iš PLN204D priedo 7 laukelio.

85. Deklaracijos II dalies 25 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo (apskaičiuojama iš 22 laukelio sumos atėmus 24 laukelio sumą). Jei 24 laukelis nepildomas, tai 25 laukelyje turi būti pakartojama 22 laukelyje įrašyta veiklos pelno suma.

86. Deklaracijos II dalies 26 laukelyje turi būti įrašoma PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma. PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuotos vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumos į deklaracijos II dalies 26 laukelį neįrašomos.

87. Deklaracijos II dalies 27 laukelyje turi būti įrašoma iš vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (deklaracijos 26 laukelis) atskaitoma praėjusių mokestinių laikotarpių vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių ir veiklos nuostolių suma, kuri įrašoma iš PLN204D priedo 8 laukelio.

88. Deklaracijos II dalies 28 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo suma, kuri apskaičiuojama iš 26 laukelio sumos atėmus 27 laukelio sumą. Jei 27 laukelis nepildomas, tai 28 laukelyje turi būti pakartojama 26 laukelyje įrašyta vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

89. Deklaracijos II dalies 29 laukelyje turi būti apskaičiuojamas vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka (sudėjus 25 ir 28 laukeliuose įrašytas pelno sumas, t. y. veiklos pelno ir vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumas po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo). Jei vienetas deklaracijos II dalies 28 laukelyje apskaičiavo vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelną, o 23 laukelyje – veiklos nuostolius, tai 29 laukelyje turi būti įrašomas šių sumų skirtumas (pelnas), jei 28 laukelio suma yra didesnė už 25 laukelio sumą (t. y. jei vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma didesnė už veiklos nuostolių sumą). Jei deklaracijos II dalies 25 ir 28 laukelių sumos yra lygios, tai 29 laukelyje įrašomas 0 (nulis).

90. Pelno nesiekiantys vienetai, atitinkantys PMĮ 5 str. 4 dalyje nustatytas sąlygas, apmokestinamojo pelno, apmokestinamo taikant 0 proc. tarifą, sumą (ne didesnę kaip 25 tūkst. litų) turi įrašyti deklaracijos 34 laukelyje, o 35 laukelyje – „0, 0“ proc. mokesčio tarifą. Viršijanti 25 tūkst. litų apmokestinamojo pelno suma, apmokestinama taikant 15 proc. mokesčio tarifą, turi būti įrašoma į deklaracijos II dalies 31 laukelį. Jei pelno nesiekiantis vienetas neatitinka PMĮ 5 str. 4 dalyje nustatytų apmokestinimo sąlygų (mokestinio laikotarpio pajamos viršija 1 mln. litų), tai visa apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 31 laukelyje.

91. Pelno mokesčio suma, apskaičiuota deklaracijos II dalies 33 ir 36 laukeliuose pagal PMĮ nustatytus mokesčio tarifus, įrašoma deklaracijos II dalies 30 laukelyje.

92. Kai pelno mokestis yra mažinamas PMĮ 58 str. 16 d. 3 punkte nustatyta tvarka (kai vienete dirba riboto darbingumo asmenų ir tenkinamos kitos šio punkto sąlygos), tai pelno mokesčio sumažinimo suma įrašoma deklaracijos II dalies 37 laukelyje. Riboto darbingumo asmenų dalis (procentais) tarp visų dirbančių asmenų vienete įrašoma deklaracijos II dalies 38 laukelyje.

93. Iš deklaracijos II dalies 30 laukelyje apskaičiuotos pelno mokesčio sumos atėmus 37 laukelyje įrašytą pelno mokesčio sumažinimo sumą, 39 laukelyje apskaičiuojama pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

94. Į deklaracijos II dalies 40 laukelį įrašoma iš apskaičiuotos į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos (39 laukelis) atskaitoma pelno mokesčio (arba jam tapataus) suma, sumokėta užsienio valstybėje nuo toje valstybėje per mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų, PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas) ir pelno mokesčio (arba jam tapataus) suma, sumokėta užsienio valstybėje nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jį kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas, PMĮ 39 str. 6 ir 7 dalyje nustatyta tvarka. Šios sumos į deklaracijos II dalies 40 laukelį įrašomos iš PLN204C priedo III dalies 26 laukelio ir PLN204K priedo 21 laukelio (jei užpildomas ne vienas PLN204K priedo lapas, visų PLN204K priedo lapų 21 laukelio sumos sudedamos).

95. Iš deklaracijos II dalies 39 laukelio sumos atėmus 40 laukelio sumą, deklaracijos 41 laukelyje apskaičiuojama mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą.

96. Deklaracijos II dalies 42 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose to mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.

97. Iš deklaracijos II dalies 41 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos, mokėtinos į biudžetą, atėmus už mokestinį laikotarpį sumokėtą avansinio pelno mokesčio sumą (42 laukelis), 43 laukelyje apskaičiuojamas pelno mokesčio skirtumas, mokėtinas į biudžetą, jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta mažiau, negu buvo apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio.

98. Jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta daugiau, negu apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, tai pelno mokesčio permokos suma turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 44 laukelyje (iš 42 laukelio sumos atimama 41 laukelio suma). Jei deklaracijos 29 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma yra lygi 0 (nuliui) arba šis laukelis neužpildytas (apskaičiuojami nuostoliai), arba 41 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma lygi 0 (nuliui), deklaracijos II dalies 44 laukelyje įrašoma 42 laukelio suma (pelno mokesčio permoka yra lygi už mokestinį laikotarpį sumokėtai avansinio pelno mokesčio sumai).

99. Deklaracijos 45 laukelyje įrašoma veiklos mokestinių nuostolių (be vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių) suma, kuri PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį (kitus mokestinius laikotarpius).

Deklaracijos 45 laukelyje įrašoma perkeliamų veiklos nuostolių suma yra lygi deklaracijos 23 laukelyje įrašytai veiklos nuostolių sumai (arba 23 laukelyje įrašytos veiklos nuostolių sumos ir 28 laukelyje įrašytos vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos skirtumo sumai, jei 28 laukelio suma mažesnė už 23 laukelio sumą (t. y. jei veiklos nuostolių suma yra didesnė už vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumą), atėmus Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės užsienio valstybėje, laikomos mokesčių mokėtoja ne pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, veiklos nuostolių sumą, apskaičiuotą PLN204C priedo I dalies 25 laukelyje. Jei vienetas turi ne vieną tokią nuolatinę buveinę, tai deklaracijos 45 laukelyje įrašoma suma apskaičiuojama sudėjus visų PLN204C priedo I dalies 25 laukelio sumas.

 

C) DEKLARACIJOS (PLN204N FORMOS) III DALIES PILDYMAS

 

100. Deklaracijos III dalyje turi būti deklaruojamas į biudžetą mokėtinas pelno mokestis, apskaičiuotas nuo PMĮ 4 str. 6 dalyje nustatytos mokesčio bazės (be atskaitymų), taikant PMĮ 5 str. 1 d. 4 punkte nustatytą pelno mokesčio tarifą. Deklaracijos III dalis turi būti pildoma taip:

100.1. 46 laukelyje turi būti įrašoma gautos paramos suma, per mokestinį laikotarpį panaudota ne pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paramos paskirtį;

100.2. 47 laukelyje turi būti įrašoma iš vieno paramos teikėjo per mokestinį laikotarpį grynaisiais pinigais gautos paramos dalis, viršijanti 250 MGL dydžio sumą;

100.3. 48 laukelyje apskaičiuojama mokesčio bazė (sudedamos 46 ir 47 laukeliuose įrašytos sumos);

100.4. 50 laukelyje turi būti įrašoma mokėtino į biudžetą mokesčio suma (48 laukelio suma padauginama iš 49 laukelyje įrašyto 15 proc. mokesčio tarifo).

 

V. DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

A) DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) PILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

101. Deklaracijos PLN204U formoje apskaičiuojamas užsienio vieneto nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis bei pateikiama nuolatinės buveinės veikloje naudojamo turto bei nuolatinės buveinės įsipareigojimų lentelė.

Jeigu, remiantis tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis, per nuolatinę buveinę Lietuvoje gaunamos visos pajamos (pelnas) yra neapmokestinamos, tai tokia nuolatinė buveinė privalo tvarkyti apskaitą, teikti deklaracijas ir ataskaitas bei vykdyti mokesčius išskaičiuojančio asmens prievoles, kaip ir kitos nuolatinės buveinės, nors tokia nuolatinė buveinė pelno mokesčio nemoka. Tokiais atvejais užpildoma AVMI teikiamos deklaracijos PLN204U formos I dalis. Jei pagal taikomos konkrečios tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas užsienio vieneto per nuolatinę buveinę gaunamos pajamos neapmokestinamos ne visos, o tik jų dalis (kai per nuolatinę buveinę uždirbama ar gaunama ir kitokių pajamų), tai šiose taisyklėse nustatyta tvarka deklaracijoje apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas ir pelno mokestis tik nuo tos pajamų dalies, kuriai taikomos PMĮ nuostatos.

Visais šiais atvejais užsienio vienetas kartu su deklaracija turi pateikti užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimą, kad tas užsienio vienetas yra tos užsienio valstybės rezidentas sutarties tikslams. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse numatytoms lengvatoms taikyti naudojamos formos, kurių naudojimo taisyklės nustatytos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014).

 

B) DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) I DALIES PILDYMAS

 

102. Deklaracijos (PLN204U formos) preambulės 1 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vienetui Mokesčių mokėtojų registro suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kuris turi būti įrašomas visų deklaracijos lapų 1 laukelyje ir prie deklaracijos pridėtų priedų 1 laukelyje.

103. Po deklaracijos pavadinimu 7 laukelyje turi būti nurodoma deklaracijos pildymo data ir deklaracijos registracijos numeris pagal užsienio vieneto nusistatytą dokumentų registravimo tvarką (išsiunčiamų dokumentų registracijos eilės numeris).

104. Deklaracijos I dalyje turi būti įrašomi tokie deklaraciją pateikiančio mokesčių mokėtojo ir deklaracijos duomenys:

104.1. 8 laukelyje turi būti nurodomas nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis:

104.1.1. kai nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, 8 laukelyje turi būti įrašomos kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos. Pvz., 2006 mokestinių metų deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašyta 2006 01 01 ir 2006 12 31. Jei nuolatinei buveinei nustatytas kitoks (12 mėnesių trukmės) mokestinis laikotarpis, tai 8 laukelyje turi būti įrašomos to laikotarpio pradžios ir pabaigos datos. Pvz., jei nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis prasideda spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d., tai 2006 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašyta 2006 10 01 ir 2007 09 30;

104.1.2. nuolatinės buveinės pirmas mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, kuriais ta nuolatinė buveinė buvo ar turėjo būti įregistruota, t. y. skaičiuojamas nuo sausio 1 d. Jei nuolatinė buveinė teikia pirmo mokestinio laikotarpio deklaraciją, tai 8 laukelyje turi būti įrašoma atitinkamų kalendorinių metų pradžios ir pabaigos datos, taip pat „X“ ženklu pažymimas deklaracijos 9 laukelio langelis „pirmas mokestinis laikotarpis“.

Jei nuolatinei buveinei nustatomas mokestinis laikotarpis nesutampantis su kalendoriniais metais, tai pirmas mokestinis laikotarpis skaičiuojamas nuo kalendorinių metų, kuriais nuolatinė buveinė buvo arba turėjo būti įregistruota Lietuvos Respublikoje, pradžios iki nustatytojo mokestinio laikotarpio pradžios.

Pvz., jei nuolatinė buveinė mokesčių mokėtoja buvo įregistruota 2007 metais ir tais pačiais metais jai nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis prasideda nuo 2007 m. spalio 1 dienos, o baigiasi kitų metų rugsėjo 30 dieną, tai teikiamos pirmo mokestinio laikotarpio deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašyta 2007 01 01 ir 2007 09 30 ir „X“ ženklu pažymėti deklaracijos 9 laukelio du langeliai: „pereinamasis mokestinis laikotarpis“ ir „pirmas mokestinis laikotarpis“;

104.1.3. jei teikiama nuolatinei buveinei pakeitus mokestinį laikotarpį pereinamojo mokestinio laikotarpio deklaracija (neįskaitant atvejo, numatyto taisyklių 104.1.2 punkte), tai 8 laukelyje turi būti įrašomos pereinamojo mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos, „X“ ženklu turi būti pažymimas deklaracijos 9 laukelio langelis „pereinamasis mokestinis laikotarpis“.

Pvz., jei nuolatinė buveinė, kurios mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai, 2007 metais kalendorinių metų mokestinį laikotarpį pakeitė į kitokį mokestinį laikotarpį, kuris prasideda spalio 1 d. ir baigiasi kitų metų rugsėjo 30 d., tai deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma 2007 01 01 ir 2007 09 30, t.y. pereinamojo mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos;

104.1.4. jei nuolatinės buveinės veikla pasibaigia arba ji perleidžiama kitam vienetui arba pasibaigia užsienio vieneto, kurio nuolatinė buveinė ji yra, veikla, ir nuolatinė buveinė teikia paskutinio mokestinio laikotarpio deklaraciją, tai deklaracijos 8 laukelyje turi būti nurodomas visas nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis neatsižvelgiant į tai, kad deklaracijoje pateikiami trumpesnio laikotarpio duomenys, taip pat „X“ ženklu turi būti pažymėtas deklaracijos 9 laukelio langelis „paskutinis mokestinis laikotarpis“ ir specialiai pažymėtoje vietoje turi būti įrašoma veiklos pabaigos data.

Pvz., jei nuolatinė buveinė veiklą baigė 2007 m. rugsėjo 20 d., tai deklaracijos 8 laukelyje turi būti įrašoma 2007 01 01 ir 2007 12 31, o specialiai pažymėtoje vietoje įrašoma veiklos pabaigos data – 2007 09 20;

104.1.5. nuolatinės buveinės mokestinis laikotarpis turi būti nurodomas ir visų prie deklaracijos pridėtinų priedų 8 laukeliuose.

104.2. Deklaracijos I dalies 10–24 laukeliuose turi būti įrašomi (išskyrus 12–17 laukeliuose nurodytinus duomenis, jei jie pateikti Mokesčių mokėtojų registrui) tokie veiklą per nuolatinę buveinę vykdančio užsienio vieneto duomenys:

104.2.1. 10 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto pavadinimas;

104.2.2. 11 laukelyje – užsienio vieneto identifikacinis numeris (kodas), jam suteiktas užsienio valstybės mokesčių mokėtojų registre (arba kitas toje užsienio valstybėje jam suteiktas identifikacinis numeris pagal tos užsienio valstybės teisės aktus);

104.2.3. 12 laukelyje – valstybės, kurioje įsteigtas užsienio vienetas, pavadinimas;

104.2.4. 13 laukelyje – valstybės kodas pagal deklaracijos 1 lapo kitoje pusėje pateiktą valstybių kodų sąrašą;

104.2.5. 14 laukelyje – užsienio vieneto buveinės adresas;

104.2.6. 15, 16 ir 17 laukeliuose atitinkamai turi būti įrašomi užsienio vieneto telefono ir fakso numeriai bei elektroninio pašto adresas;

104.2.7. 18 laukelio atitinkamame langelyje „X“ ženklu turi būti pažymimas užsienio vieneto Lietuvoje vykdomos veiklos būdas (per įsteigtą filialą, per atstovą (agentą) ar kitu būdu);

104.2.8. 19 laukelyje reikia įrašyti užsienio vieneto faktiškai vykdomos veiklos kodą pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodant klasę arba poklasį, t. y. ne mažiau kaip 4 kodo skaitmenis);

104.2.9. 20 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto nuolatinės buveinės pavadinimas;

104.2.10. 21–24 laukeliuose – nuolatinės buveinės (veiklos vykdymo vietos) adresas ir telekomunikacijų rekvizitai.

104.3. Jei užsienio vienetas, vykdydamas veiklą per nuolatinę buveinę, mokestiniu laikotarpiu vykdė sandorius su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose, tai „X“ ženklu atitinkamai pažymimas deklaracijos I dalies 25 laukelis. Tikslinių teritorijų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 110-4021).

104.4. Deklaracijos I dalies 26 laukelis turi būti užpildomas, jei per nuolatinę buveinę Lietuvoje veiklą vykdo užsienio vienetai, rezidentai tų užsienio valstybių, su kuriomis sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys. Deklaracijos 26 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymima „taip“, jei, remiantis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis, nuolatinės buveinės Lietuvoje gaunamos visos pajamos (arba jų dalis) yra neapmokestinamos (atleidžiamos nuo pelno mokesčio).

104.5. Deklaracijos I dalies 27 laukelyje „X“ ženklu turi būti pažymėti PLN204B ir/ar PLN204D priedai, kuriuos vienetas privalo užpildyti ir prideda prie deklaracijos.

104.6. Deklaracijos I dalies 28 ir 29 laukeliuose turi būti nurodomi asmens, parengusio deklaraciją, atitinkami duomenys (telefono numeris ir elektroninio pašto adresas, o pažymėtoje laisvoje vietoje – deklaracijos rengėjo (vieneto) pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas) ir buveinės adresas).

 

C) DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) H DALIES PILDYMAS

 

105. Deklaracijos II dalyje turi būti apskaičiuojamas nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas ir į biudžetą mokėtinas pelno mokestis.

106. Deklaracijos II dalies 1 laukelyje turi būti įrašoma visų nuolatinės buveinės pajamų, įtrauktų į pelno mokesčio bazę, bendra suma (sudedamos deklaracijos II dalies 2 ir 11 laukeliuose nurodytos apmokestinamųjų bei neapmokestinamųjų pajamų sumos ir 34 laukelyje nurodyta vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma). Sis laukelis užpildomas, prieš tai įrašius duomenis į deklaracijos II dalies 2, 11 ir 34 laukelius.

107. Deklaracijos II dalies 2 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio bendra apmokestinamųjų pajamų (neįskaitant apmokestinamųjų vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų) suma, kurią sudaro 3, 4 ir 6–10 laukeliuose įrašytos vieneto apmokestinamųjų pajamų sumos:

107.1. 3 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už parduotas prekes, produkciją, suma;

107.2. 4 laukelyje – pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) suma, neįskaitant turto nuomos pajamų, įrašomų deklaracijos 9 laukelyje;

107.3. 5 laukelyje – transportavimo pajamų suma (išskiriama iš 4 laukelyje įrašytos bendros pajamų už atliktus darbus (suteiktas paslaugas) sumos). Transportavimo pajamų sąvoka apibrėžta PMĮ 2 str. 29 dalyje. Jei užsienio vienetas per nuolatinę buveinę Lietuvoje uždirba transportavimo (kuris prasideda Lietuvos Respublikos teritorijoje ir baigiasi užsienyje arba prasideda užsienyje ir baigiasi Lietuvos Respublikos teritorijoje) pajamų, tai, apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, per nuolatinę buveinę uždirbtoms pajamoms priskiriama 50 proc. tokių transportavimo pajamų (t. y. laikoma, kad 50 proc. minėtų pajamų uždirbta iš Lietuvos šaltinių);

107.4. 6 laukelyje – nuolatinių buveinių uždirbtų draudimo įmokų suma (išskyrus neapmokestinamas gyvybės draudimo įmokas, nurodomas deklaracijos II dalies 12 laukelyje);

107.5. 7 laukelyje – palūkanų pajamos;

107.6. 8 laukelyje – pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą, įskaitant nebaigtą statybą, suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka.

Šiame laukelyje taip pat turi būti įrašoma turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojama tais atvejais, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį, atitinkantį PMĮ 38 straipsnyje nustatytus kriterijus; taip pat suma pajamų, pripažįstamų kaip išnuomoto arba panaudos būdu kitiems vienetams perduoto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo kainos padidėjimo dėl nuomininko lėšomis atlikto rekonstravimo ar remonto, kuris pailgino turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerino jo naudingąsias savybes, tą mokestinį laikotarpį, kurį rekonstravimas ar remontas buvo iki galo atliktas (pagal PMĮ 20 str. 3 dalies nuostatą);

107.7. 9 laukelyje – turto nuomos pajamų suma;

107.8. 10 laukelyje – kitų nuolatinės buveinės pajamų, kurios nenurodomos 3–9 laukeliuose suma.

108. 11 laukelyje – bendra neapmokestinamųjų pajamų, nurodytų PMĮ 12 straipsnyje, suma, kurią sudaro 1214 laukeliuose įrašytos neapmokestinamųjų pajamų sumos:

108.1. 12 laukelyje turi būti įrašomos užsienio draudimo įmonių nuolatinių buveinių uždirbtos gyvybės draudimo įmokos (jei tenkinamos PMĮ 12 str. 5 punkte nustatytos sąlygos);

108.2. 13 laukelyje – užsienio draudimo įmonių nuolatinių buveinių draudimo investicinės pajamos (PMĮ 12 str. 5 p.);

108.3. 14 laukelyje – kitų pagal PMĮ 12 straipsnį neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamų nuolatinės buveinės pajamų suma.

109. Deklaracijos II dalies 15 laukelyje turi būti įrašoma leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų, tenkančių deklaracijos 2 laukelyje nurodytoms apmokestinamosioms pajamoms, bendra suma, kurią sudaro 16, 17 ir 19–29 laukeliuose įrašytos sumos. Šiuose laukeliuose nenurodomi neleidžiami atskaitymai, nustatyti PMĮ 31 straipsnyje, įskaitant neapmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms deklaracijos II dalies 11 laukelyje, tenkančius leidžiamus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, bei neleidžiami atskaitymai nustatyti Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 (Žin., 2002, Nr. 26-931).

Apskaičiuotos ir, skaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, atimamos užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusios sąnaudos turi būti nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal Lietuvos banko paskutinei mokestinio laikotarpio dienai nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį arba, jeigu užsienio vienetas kiekvieną mėnesį išrašo dokumentus apie jo paties faktiškai patirtas tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusias sąnaudas, tai tokios sąnaudos gali būti nurodomos litais pagal Lietuvos banko paskutinei atitinkamo mėnesio dienai nustatytą oficialų lito ir užsienio valiutos santykį.

Deklaracijos II dalies 1629 laukeliuose turi būti įrašoma:

109.1. 16 laukelyje – parduotų prekių įsigijimo kaina;

109.2. 17 laukelyje – parduotos pagamintos produkcijos, atliktų darbų ir suteiktų paslaugų savikaina;

109.3. 18 laukelyje – subrangovų atliktų statybos darbų vertės suma (išskiriama iš 17 laukelyje nurodytos atliktų statybos darbų savikainos);

109.4. 19 laukelyje – komisiniai už suteiktas paslaugas;

109.5. 20 laukelyje – ilgalaikio turto (įskaitant nebaigtą statybą) perleidimo nuostolių suma (apskaičiuojama pagal PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalį);

109.6. 21 laukelyje – darbo apmokėjimo sąnaudos, įskaitant valstybinį socialinį draudimą (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 17 laukelį);

109.7. 22 laukelyje – palūkanos. Šiame laukelyje įrašomos palūkanų sąnaudos pagal skolinius įsipareigojimus Lietuvos ar užsienio vienetams, taip pat palūkanų, kurias užsienio vienetas moka už jo veiklai per nuolatinę buveinę pajamoms uždirbti naudojamą paskolą, sąnaudos (jei nuolatinės buveinės pajamoms uždirbti naudojama tik tokios paskolos dalis, tai palūkanų, laikomų leidžiamais atskaitymais, dalis apskaičiuojama proporcingai paskolos daliai, naudojamai užsienio vieneto veiklai per nuolatinę buveinę);

109.8. 23 laukelyje – ilgalaikio turto nusidėvėjimo arba amortizacijos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal PMĮ 18 ir 19 straipsnių nuostatas (neįskaitant sąnaudų, įtrauktų į 17 laukelį). Ilgalaikio turto įsigijimo kaina, nuo kurios skaičiuojamas nusidėvėjimas nustatoma pagal PMĮ 14 str. 1 dalį. Jei nuolatinė buveinė pajamoms uždirbti naudoja užsienio vieneto įsigytą ilgalaikį turtą, tai tokio užsienio vieneto įsigyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma gali būti atskaitoma, apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, tačiau tik tuo laikotarpiu, kuriuo toks turtas naudojamas nuolatinės buveinės pajamoms uždirbti. Jeigu nuolatinei buveinei užsienio vienetas perduoda ilgalaikį turtą, kurio nusidėvėjimas jau buvo skaičiuotas, tai iš turto įsigijimo kainos turi būti atimama to turto užsienio vieneto apskaitoje jau sukaupto nusidėvėjimo suma. Ilgalaikio turto įsigijimo kaina, atskaičius sukaupto nusidėvėjimo sumą, nuo kurios nuolatinė buveinė pati skaičiuoja nusidėvėjimą, turi būti nurodoma litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba Lietuvos banko nustatytą to turto perdavimo nuolatinei buveinei dieną buvusį lito ir užsienio valiutos santykį;

109.9. 24 laukelyje – ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto sąnaudos, kurios gali būti atimamos iš pajamų PMĮ 20 straipsnyje nustatyta tvarka;

109.10. 25 laukelyje – užsienio draudimo įmonių nuolatinių buveinių draudimo išmokų sąnaudos;

109.11. 26 laukelyje – užsienio draudimo įmonių nuolatinių buveinių draudimo techninių atidėjinių (atidėjinių pasikeitimų) sumos. Iš pajamų leidžiamus atskaityti draudimo techninius atidėjinus nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras pagal Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos patvirtintą draudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodiką (PMĮ 27 straipsnis). Apskaičiuojant 2006 metais prasidėjusio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, iš pajamų gali būti atskaitomi tik Draudimo techninių atidėjinių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. IK-142 (Žin., 2006, Nr. 38-1368), nurodyti draudimo techniniai atidėjiniai;

109.12. 27 laukelyje – komandiruočių sąnaudos, nustatomos pagal PMĮ 21 straipsnio nuostatas ir Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 (Žin., 2003, Nr. 11-396). Jei užsienio vieneto pagrindinės buveinės darbuotojai siunčiami į komandiruotę į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančią nuolatinę buveinę ir jei tokių darbuotojų darbas yra reikalingas pajamoms per nuolatinę buveinę uždirbti ar ekonominei naudai gauti, tai su tokios komandiruotės tikslais susijusios kelionės išlaidos ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidos atlyginamos pagal faktines išlaidas, o leidžiamos atskaityti dienpinigių normos nustatomos, remiantis užsienio vieneto valstybės nustatytais vidaus teisės aktais;

109.13. 28 laukelyje – reklamos ir reprezentacijos sumos, atsižvelgiant į PMĮ 22 straipsnio nuostatas;

109.14. 29 laukelyje – kitų vieneto faktiškai patirtų leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, neįskaitant sumų nurodytų deklaracijos 16–28 laukeliuose.

110. Deklaracijos II dalies 30–31 laukeliuose įrašomas vieneto mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ir nuostoliai (be vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato). Veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas iš deklaracijos II dalies 2 laukelyje įrašytų apmokestinamųjų pajamų atėmus iš pajamų atskaitomą leidžiamų bei ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų sumą, įrašytą 15 laukelyje. Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma turi būti įrašoma 30 laukelyje, jei veiklos nuostoliai, nuostolių suma turi būti įrašoma 31 laukelyje (jei apskaičiuotas vieneto veiklos rezultatas lygus 0 (nuliui), tai 0 (nulis) įrašomas 30 laukelyje).

111. Deklaracijos II dalies 32 laukelyje turi būti įrašoma iš veiklos pelno sumos, įrašytos deklaracijos II dalies 30 laukelyje, atskaičiuota praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių suma. Atskaitytų nuostolių suma į deklaracijos II dalies 32 laukelį įrašoma iš PLN204D priedo 7 laukelio.

112. Deklaracijos II dalies 33 laukelyje turi būti įrašoma mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo (apskaičiuojama iš 30 laukelio sumos atėmus 32 laukelio sumą).

113. Deklaracijos II dalies 34 laukelyje turi būti įrašoma PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma. PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuotos vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumos į deklaracijos II dalies 34 laukelį neįrašomos.

114. Deklaracijos II dalies 35 laukelyje turi būti įrašoma iš vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno (34 laukelis) atskaičiuota praėjusių mokestinių laikotarpių vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių ir veiklos nuostolių suma, kuri įrašoma iš PLN204D priedo 8 laukelio.

115. Deklaracijos II dalies 36 laukelyje turi būti įrašoma vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo suma, kuri apskaičiuojama iš 34 laukelio sumos atėmus 35 laukelio sumą. Jei 35 laukelis nepildomas, tai 36 laukelyje įrašoma (pakartojama) 34 laukelyje įrašyta vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma.

116. Deklaracijos II dalies 37 laukelyje turi būti apskaičiuojama vieneto mokestinio laikotarpio apmokestinamojo pelno suma (iš pajamų neatskaičius PMĮ 28 str. 2 dalyje nustatyta tvarka suteiktos paramos išmokų), sudėjus 33 ir 36 laukeliuose įrašytas pelno sumas (t.y. veiklos pelno ir vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumas po praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių atskaitymo). Jei vienetas 36 laukelyje apskaičiavo vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelną, o 31 laukelyje – veiklos nuostolius, tai deklaracijos II dalies 37 laukelyje įrašomas šių sumų skirtumas (pelnas), jei 36 laukelio suma yra didesnė už 31 laukelio sumą (t.y. jei vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma didesnė už veiklos nuostolių sumą). Jei deklaracijos II dalies 31 ir 36 laukelių sumos yra lygios, tai 37 laukelyje įrašomas 0 (nulis).

117. Deklaracijos II dalies 38 laukelyje turi būti įrašoma pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą vieneto suteiktos paramos suma, apskaičiuojama pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas.

118. Iš deklaracijos II dalies 37 laukelio sumos atėmus 38 laukelio sumą, gaunama PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma, kuri turi būti įrašoma deklaracijos II dalies 39 laukelyje.

119. Atsižvelgiant į nuolatinei buveinei nustatytas apmokestinimo sąlygas (pelno mokesčio tarifus), deklaracijos II dalies 39 laukelyje apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma įrašoma 41 arba 44 laukelyje. Jei nuolatinei buveinei, apskaičiuojant pelno mokestį, taikomas 15 proc. mokesčio tarifas, apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma 41 laukelyje, jei taikomas kitoks PMĮ nustatytas mokesčio tarifas, tai apmokestinamojo pelno suma turi būti įrašoma 44 laukelyje, o mokesčio tarifas – 45 laukelyje.

120. Deklaracijos II dalies 40 laukelyje turi būti įrašoma pagal PMĮ nustatytus mokesčio tarifus 43 ar 46 laukelyje apskaičiuota pelno mokesčio suma.

121. Deklaracijos II dalies 47 laukelyje turi būti įrašoma už mokestinį laikotarpį faktiškai sumokėto avansinio pelno mokesčio, apskaičiuoto AVMI pateiktose šio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio deklaracijose, suma, neįkaitant mokestinį laikotarpį sumokėtų praėjusio mokestinio laikotarpio avansinio pelno mokesčio sumų.

122. Iš deklaracijos II dalies 40 laukelyje įrašytos pelno mokesčio sumos, mokėtinos į biudžetą, atėmus sumokėto avansinio pelno mokesčio sumą (deklaracijos 47 laukelis), 48 laukelyje apskaičiuojamas pelno mokesčio skirtumas, mokėtinas į biudžetą, jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta mažiau, negu buvo apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio.

Jei avansinio pelno mokesčio buvo sumokėta daugiau, negu apskaičiuota mokestinio laikotarpio pelno mokesčio, tai pelno mokesčio permokos suma įrašoma deklaracijos II dalies 49 laukelyje (iš 47 laukelio sumos atimama 40 laukelio suma). Jei deklaracijos II dalies 39 laukelyje įrašoma apmokestinamojo pelno suma yra lygi 0 (nuliui) arba šis laukelis neužpildytas (apskaičiuojami nuostoliai), arba 40 laukelyje įrašyta pelno mokesčio suma lygi 0 (nuliui), tai deklaracijos II dalies 49 laukelyje įrašoma 47 laukelio suma (pelno mokesčio permoka yra lygi už mokestinį laikotarpį sumokėtai avansinio pelno mokesčio sumai).

123. Deklaracijos II dalies 50 laukelyje įrašoma veiklos mokestinių nuostolių (be vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių) suma, kuri PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį (kitus mokestinius laikotarpius).

Deklaracijos II dalies 50 laukelyje įrašoma perkeliamų veiklos nuostolių suma yra lygi deklaracijos 31 laukelyje įrašytai veiklos nuostolių sumai (arba 31 laukelyje įrašytos veiklos nuostolių sumos ir 36 laukelyje įrašytos vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos skirtumo sumai, jei 36 laukelio suma mažesnė už 31 laukelio sumą (t.y. jei veiklos nuostolių suma yra didesnė už vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumą).

124. Deklaracijos II dalies 51 laukelyje turi būti įrašoma užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtų sąnaudų (leidžiamų ir ribojamo dydžio leidžiamų atskaitymų), priskirtų nuolatinei buveinei, atsižvelgiant į minėtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 321 patvirtintos Atskaitymų, susijusių su pajamų uždirbimu per nuolatines buveines, nustatymo tvarkos nuostatas, bendra suma.

Nuolatinės buveinės uždirbtoms pajamoms priskirtų užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtų sąnaudų (leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų) sumos, įtrauktos į deklaracijos II dalies 16–29 laukelių sumas, išskiriamos iš šių laukelių sumų ir įrašomos deklaracijos II dalyje pateiktoje lentelėje.

 

D) DEKLARACIJOS (PLN204U FORMOS) III DALIES PILDYMAS

 

125. Deklaracijos III dalyje pateikiamoje nuolatinės buveinės turto ir įsipareigojimų sąskaitų lentelėje (toliau – lentelė) nurodomi nuolatinės buveinės veikloje tiesiogiai naudojamo turto ir įsipareigojimų (arba jai pagrįstai užsienio vieneto priskirto turto ir įsipareigojimų) bei kitų pasyvų duomenys, kurie turi sutapti su užsienio vieneto apskaitos duomenimis.

Lentelėje pateikiami duomenys pagal atitinkamus apskaitos straipsnius mokestinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje. Turtas ir įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiuta, mokestinių metų pradžioje įvertinami litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal praėjusio mokestinio laikotarpio paskutinės dienos (pvz., gruodžio 31 dienos), o mokestinio laikotarpio pabaigoje – pagal ataskaitinio mokestinio laikotarpio paskutinę dieną (pvz., kalendorinių mokestinių metų gruodžio 31 d.) galiojusį Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį. Jeigu per nuolatinę buveinę vykdoma trumpalaikė veikla (prasideda ir baigiasi tą patį mokestinį laikotarpį), tai užsienio valiuta išreikšti turtas ir įsipareigojimai įvertinami litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal veiklos pradžios ir pabaigos dieną galiojusį Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį.

Jei užsienio vienetas savo nuolatinei buveinei Lietuvoje perduoda turtą, tai tas turtas turi būti įvertintas litais pagal turto perdavimo dieną galiojusį Lietuvos banko nustatytą lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį.

126. Lentelės dalyje „Turtas“ balansinėmis vertėmis nurodoma:

126.1. 1 laukelyje bendra ilgalaikio turto suma, nesvarbu, ar turtas perduotas užsienio vieneto nuolatinės buveinės veiklai vykdyti, ar įsigytas per nuolatinę buveinę;

126.2. 2 laukelyje – nematerialusis turtas;

126.3. 3 laukelyje – bendra ilgalaikio materialiojo turto suma, o atitinkamuose 47 laukeliuose įrašomos pastatų ir statinių, mašinų ir įrenginių, transporto priemonių ir kito ilgalaikio materialiojo turto sumos;

126.4. 8 laukelyje – investicinis turtas;

126.5. 9 laukelyje – ilgalaikis finansinis turtas, o 10 laukelyje – po vienerių metų gautinos sumos (išskiriamos iš 9 laukelyje įrašytos sumos);

126.6. 11 laukelyje – bendra trumpalaikio turto suma, kurią sudaro 12–16 laukeliuose įrašytos sumos:

126.6.1. 12 laukelyje – atsargos (įskaitant žaliavas, medžiagas, pirktas prekes, skirtas perparduoti, nebaigtą gamybą),

126.6.2. 13 laukelyje – per vienerius metus gautinos sumos, o 14 laukelyje – pirkėjų įsiskolinimas (išskiriama iš 13 laukelyje įrašytos sumos),

126.6.3. 15 laukelyje – pinigai ir jų ekvivalentai,

126.6.4. 16 laukelyje – kitas trumpalaikis turtas, nenurodytas lentelės 12–15 laukeliuose;

126.7. 17 laukelyje turi būti įrašoma bendra turto suma (sudedamos 1 ir 11 laukeliuose įrašytos sumos).

127. Lentelės dalyje „Įsipareigojimai“ nurodoma:

127.1. 18 laukelyje turi būti įrašoma po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų bendra suma;

127.2. 19 laukelyje – finansinės skolos (išskiriama iš 18 laukelio sumos);

127.3. 20 laukelyje – per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai;

127.4. 21 laukelyje – skolos tiekėjams (išskiriama iš 20 laukelio sumos);

127.5. 22 laukelyje – mokėtinos mokesčių, atlyginimų ir valstybinio socialinio draudimo sumos (išskiriama iš 20 laukelio sumos);

127.6. 23 laukelyje – užsienio draudimo įmonių nuolatinių buveinių draudimo techniniai atidėjiniai;

127.7. 24 laukelyje – kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai;

127.8. 25 laukelyje – bendra kitų pasyvų suma, iš to skaičiaus:

127.8.1. 26 laukelyje – lėšos, gautos iš savo įmonės (nuolatinės buveinės lėšos, gautos iš pagrindinės būstinės),

127.8.2. 27 laukelyje – pelnas (nuostoliai);

127.9. 28 laukelyje – bendra įsipareigojimų ir kitų pasyvų suma (sudedamos 18, 20, 23, 24 ir 25 laukeliuose įrašytos sumos).

128. Lentelės 17 ir 28 laukelių sumos turi sutapti.

 

VI. DEKLARACIJOS PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ PRIEDO „VERTYBINIŲ POPIERIŲ IR IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ PERLEIDIMO PAJAMŲ (NUOSTOLIŲ) APSKAIČIAVIMAS“ (PLN204B FORMOS) PILDYMAS

 

129. Deklaracijos priedo „Vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų (nuostolių) apskaičiavimas“ PLN204B forma (toliau – PLN204B priedas) yra deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų sudedamoji dalis.

130. Atsižvelgdamas į PMĮ nuostatas, mokesčių mokėtojas PLN204B priede turi apskaičiuoti vertybinių popierių, įskaitant skolos vertybinių popierių, ir išvestinių finansinių priemonių, išskyrus naudojamų rizikai drausti, perleidimo rezultatą – pelną arba nuostolius.

Vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas (pelnas ar nuostolis) apskaičiuojamas iš perleidimo pajamų, atėmus jų įsigijimo kainą, neatsižvelgiant į pajamas (sąnaudas), susidariusias dėl vertybinių popierių perkainojimo ir išvestinių finansinių priemonių įvertinimo tikrąja verte.

131. PLN204B priede neskaičiuojamas tokių vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelnas (nuostoliai), kurių perleidimo pajamos pagal PMĮ nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Pvz., pagal PMĮ 12 str. 5 punktą draudimo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, veikiančių pagal Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (Žin., 2003, Nr. 74-3424) investicinės pajamos ir draudimo įmonių, draudimo investicinės pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Jei šie vienetai gauna pajamų, realizavus tokias investicijas kaip vertybiniai popieriai, tai jų perleidimo rezultatas PLN204B priede neskaičiuojamas (vertybiniai popierių pajamos ir jų įsigijimo kaina PLN204B priede neįrašoma).

Pagal PMĮ 12 str. 15 punktą nuo 2007 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamos turto vertės padidėjimo pajamos už vieneto, pelno mokesčio (ar jam tapataus) mokėtojo, įregistruoto ar kitaip organizuoto Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, akcijų perleidimą, jei tenkinamos kitos šio punkto sąlygos. Teikiant 2007 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių deklaraciją, tokių akcijų perleidimo pajamos ir jų įsigijimo kaina į PLN204B priedą neįtraukiamos, išskyrus tokių akcijų perleidimo nuostolių sumas, atskaitomas iš vertybinių popierių perleidimo pajamų PMĮ 30 str. 2 dalyje nustatyta tvarka.

132. Jei perleidžiami diskontuojami skolos vertybiniai popieriai, tai šio perleidimo rezultatas mažinamas diskonto suma, kuri jau buvo įtraukta į vieneto perleidusio vertybinius popierius pajamas.

133. Kai vienetas likviduojamas, taikant PMĮ 45 str. 2 dalies nuostatas, laikoma, kad to vieneto dalyvis savo turėtas akcijas (dalis, pajus) perleidžia likviduojamam vienetui už pagal rinkos kainą iš likviduojamo vieneto gautą turtą. Tokio akcijų (dalių, pajų) perleidimo pelno (nuostolių) suma taip pat apskaičiuojama deklaracijos PLN204B priede.

134. PLN204B priedo preambulės 1 laukelyje turi būti įrašomos mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos 8 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

135. PLN204B priedo A dalyje apskaičiuojamas vertybinių popierių perleidimo rezultatas – pelnas (nuostoliai). Šios dalies 1–5 laukeliuose turi būti įrašoma:

135.1. 1 laukelyje – pajamų už perleistus vertybinių popierių suma, įskaitant pelną (pajamas), priskiriamas taikant PMĮ 40 straipsnio nuostatas;

135.2. 2 laukelyje – perleistų vertybinių popierių, nurodytų 1 laukelyje, įsigijimo kaina. Jei vienetas perleidžia vertybinius popierius, įsigytus iš užsienio vienetų, įregistruotų ar kitaip organizuotų tikslinėse teritorijose, remiantis PMĮ 31 str. 1 dalies 8 ir 10 punktais, jų įsigijimo kaina, jei ji nesumokėta per 18 mėnesių nuo jos įtraukimo į leidžiamus atskaitymus, arba sumokėta, tačiau nepagrįsta PMĮ 31 str. 2 dalyje nustatytais įrodymais, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, laikoma neleidžiamais atskaitymais ir šiame laukelyje neįrašoma;

135.3. 3 laukelyje – vertybinių popierių perleidimo pelno (nuostolių) suma (apskaičiuojama iš 1 laukelio atėmus 2 laukelio sumą). Jei apskaičiuojami nuostoliai, tai nuostolio suma 3 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (-) ženklu;

135.4. 4 laukelyje turi būti įrašoma vieneto, pelno ar jam tapataus mokesčio mokėtojo, kuris įregistruotas ar kitaip organizuotas Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, akcijų perleidimo nuostolių suma, kuri PMĮ 30 str. 2 dalyje nustatyta tvarka gali būti atskaitoma ir vertybinių popierių perleidimo pajamų, kai tenkinamos visos šioje dalyje nustatytos sąlygos. Šiame laukelyje įrašoma tokių akcijų perleidimo nuostolių suma (ar jos dalis) negali būti didesnė kaip 3 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių perleidimo pelno (turto vertės padidėjimo pajamų) suma. Jei 3 laukelyje apskaičiuoti vertybinių popierių perleidimo nuostoliai, minėtų akcijų perleidimo nuostolių sumos 4 laukelyje neturi būti įrašomos;

135.5. 5 laukelyje turi būti įrašomas apskaičiuotas vertybinių popierių perleidimo rezultatas – pelnas arba nuostoliai (3 laukelio ir 4 laukelio sumų skirtumas). Jeigu apskaičiuojami nuostoliai, tai jų suma 5 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (-) ženklu.

136. PLN204B priedo B dalies 6 laukelyje – išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas – pelno (nuostolio) suma. Jei apskaičiuojami išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostoliai, tai jų suma 6 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (-) ženklu.

137. PLN204B priedo C dalies 7 laukelyje apskaičiuojamas bendras vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas – pelno (nuostolių) suma (sudedamos 5 ir 6 laukelių sumos). Jeigu apskaičiuojami nuostoliai, tai jų suma 7 laukelyje turi būti įrašoma su minuso (-) ženklu.

138. PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno arba nuostolių suma turi būti įrašomos į deklaracijos PLN204 formos III dalies 47 laukelį. PLN204B priedo 7 laukelyje apskaičiuota vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma turi būti įrašoma į deklaracijos PLN204A formos II dalies 33 laukelį arba PLN204N formos II dalies 26 laukelį, arba PLN204U formos II dalies 34 laukelį.

139. PLN204B priedo D dalies 8 laukelyje įrašoma vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma, kuri PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka gali būti perkeliama į kitą mokestinį laikotarpį (kitus mokestinius laikotarpius).

PLN204B priedo D dalies 8 laukelyje įrašoma perkeliamų vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma yra lygi šios dalies 7 laukelyje įrašytai veiklos nuostolių sumai atėmus Lietuvos vieneto nuolatinės buveinės užsienio valstybėje, laikomos mokesčių mokėtoja ne pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių sumą, nurodytą PLN204C priedo I dalies 27 laukelyje. Jei Lietuvos vienetas turi ne vieną tokią nuolatinę buveinę, tai PLN204B priedo D dalies 8 laukelyje įrašoma suma apskaičiuojama sudėjus visų PLN204C priedo I dalies lapų 27 laukelio sumas.

 

VII. DEKLARACIJOS PLN204, PLN204A, PLN204N FORMŲ PRIEDO „UŽSIENIO VALSTYBĖSE GAUTOS PAJAMOS IR LIETUVOJE ATSKAITYTINO TOSE UŽSIENIO VALSTYBĖSE SUMOKĖTO PELNO MOKESČIO APSKAIČIAVIMAS“ (PLN204C FORMOS) PILDYMAS

 

A) PLN204C PRIEDO PILDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

140. Deklaracijos PLN204, PLN204A ir PLN204N formų priedo „Užsienio valstybėse gautos pajamos ir Lietuvoje atskaitytino tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio apskaičiavimas“ PLN204C forma (toliau – PLN204C priedas) yra sudedamoji deklaracijos dalis.

PLN204C priedo I, II ir III dalį turi pildyti Lietuvos vienetai, kurie per mokestinį laikotarpį vykdė veiklą per užsienio valstybėse esančias nuolatines buveines, kurių pajamos (pelnas) apmokestinamas pagal tų užsienio valstybių vidaus teisės aktus (toliau – nuolatinės buveinės) ir/ar Lietuvos vienetai, per mokestinį laikotarpį užsienio valstybėse gavę kitų (ne per nuolatines buveines) tose valstybėse apmokestinamų pajamų, kai užsienio valstybėse sumokėtos pelno mokesčio (ar jam tapataus) sumos, nuo tose valstybėse uždirbtų ir/ar gautų pajamų, atskaitomos iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtino pelno mokesčio PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas).

141. Jei Lietuvos vienetas nuo užsienio valstybėse gautų pajamų per nuolatines ir ne per nuolatines buveines tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapatus) iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos neatskaičiuoja (pvz., kai Lietuvos vienetas apskaičiuoja mokestinio laikotarpio nuostolius), tai PLN204C priedo II ir III dalys neturi būti pildomos ir pridedamos prie deklaracijos. Tačiau jei vienetas turi nuolatinę buveinę užsienio valstybėje, tai jis turi užpildyti PLN204C priedo I dalį ir ją pridėti prie deklaracijos, neatsižvelgiant į tai, kad užsienio valstybėje nuo nuolatinės buveinės pajamų (pelno) sumokėto mokesčio Lietuvos vienetas neatskaičiuoja. PLN204C priedo I dalis turi būti užpildyta ir tais atvejais, kai pagal dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas, naikinant Lietuvos vieneto pajamų, uždirbtų per užsienio valstybėje esančią nuolatinę buveinę dvigubą apmokestinimą, Lietuvos vieneto nuolatinės buveines uždirbamos pajamos nuo pelno mokesčio Lietuvoje atleidžiamos. Jei Lietuvos vienetas užsienio valstybėse nuolatinių buveinių neturi, bet iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos atskaito užsienio valstybėse sumokėtą pelno mokestį (ar jam tapatų) nuo tose valstybėse gautų kitų pajamų (ne per nuolatines buveines), tai jis turi užpildyti PLN204C priedo II ir III dalis. PLN204C priedo I dalis šiuo atveju nepildoma (išskyrus taisyklių 142 punkte nustatytus duomenis), tačiau turi būti pridedama prie deklaracijos kartu su užpildytomis PLN204C priedo II ir III dalimis.

142. PLN204 C priedo I, II ir III dalių lapų preambulėje 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos 8 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

 

B) PLN204C PRIEDO I DALIES PILDYMAS

 

143. PLN204C priedo I dalyje (PLN204C priedo 1 lapas) turi būti nurodomos Lietuvos vieneto per nuolatines buveines uždirbtos pajamos, veiklos per nuolatinę buveinę rezultatas (pelnas ar nuostoliai) ir nuo nuolatinės buveinės pajamų užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapatus) suma. Pagal kiekvieną nuolatinę buveinę turi būti pildomas atskiras PLN204C priedo I dalies lapas. PLN204C priedo I dalies „Lapo numeris“ langeliuose turi būti įrašomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo I dalies lapo eilės numeris.

144. PLN204C priedo I dalyje nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas PMĮ 11 straipsnyje nustatyta tvarka. PLN204C priedo I dalis pildoma tokia tvarka:

144.1. 1 laukelyje turi būti įrašomas nuolatinės buveinės pavadinimas, nurodytas ją registruojant užsienio valstybėje;

144.2. 2 laukelyje – nuolatinei buveinei užsienio valstybėje suteiktas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris;

144.3. 3 laukelyje – nuolatinės buveinės įregistravimo vieta: užsienio valstybė, o 4 laukelyje – užsienio valstybės kodas pagal PLN204C priedo I dalies lapo kitoje pusėje pateiktą valstybių kodų sąrašą;

144.4. 5 laukelyje – nuolatinės buveinės užsienio valstybėje adresas, kuriuo ši registruota;

144.5. 6 laukelyje – per nuolatinę buveinę užsienio valstybėje faktiškai vykdomos veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (nurodant klasę arba poklasį, t. y. ne mažiau kaip 4 kodo skaitmenis);

144.6. 7 laukelyje turi būti įrašoma visų nuolatinės buveinės pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto mokesčio bazę, bendra suma (sudedamos 8 ir 14 laukeliuose nurodytų apmokestinamųjų bei neapmokestinamųjų pajamų sumos ir 26 laukelyje nurodyta vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma). Užsienio valstybėje uždirbtos nuolatinės buveinės pajamos nurodomos litais pagal oficialų lito ir euro kursą ir/arba pagal Lietuvos banko nustatytą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę mėnesio, kurį užsienio valstybėje nuolatinės buveinės uždirbtos pajamos įtraukiamos į Lietuvos vieneto pajamas, dieną. Mokestinio laikotarpio pajamos apskaičiuojamos susumavus mokestinio laikotarpio visų mėnesių pajamas;

144.7. 8 laukelyje turi būti įrašoma bendra apmokestinamųjų pajamų (be apmokestinamųjų vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių pajamų) suma, kurią sudaro 9–13 laukeliuose įrašytos nuolatinės buveinės apmokestinamųjų pajamų sumos; Jei nuolatinė buveinė turi pajamų, kurių pavadinimai deklaracijos 9–12 laukeliuose nėra įvardyti, jų suma įrašoma 13 laukelyje;

144.8. 11 laukelyje turi būti įrašoma pajamų už perleistą ilgalaikį materialųjį turtą suma. Šios pajamos apskaičiuojamos kaip turto vertės padidėjimo pajamos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka;

144.9. 14 laukelyje turi būti įrašoma bendra neapmokestinamųjų pajamų suma. Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms nustatyta PMĮ 12 straipsnyje;

144.10. 15 laukelyje turi būti įrašoma bendra leidžiamų atskaitymų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma, kurią sudaro sąnaudų, patirtų užsienio valstybėje ir Lietuvoje, bendra suma, bet tik ta Lietuvoje patirtų sąnaudų dalis, kuri tenka užsienio valstybėje esančios nuolatinės buveinės uždirbtoms apmokestinamosioms pajamoms, nurodytoms šios dalies 8 laukelyje. Leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų pagal pavadinimus sumos įrašomos 16–23 laukeliuose;

144.11. 24–25 laukeliuose turi būti įrašomas nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio veiklos pelnas ir nuostoliai. Veiklos pelnas (nuostoliai) apskaičiuojamas iš 8 laukelio sumos (apmokestinamosios pajamos) atėmus 15 laukelio sumą (leidžiami ir ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai). Jei apskaičiuojamas veiklos pelnas, pelno suma turi būti įrašoma 24 laukelyje, jei veiklos nuostoliai, tai jų suma įrašoma 25 laukelyje;

144.12. 26 laukelyje turi būti įrašoma apmokestinamųjų vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma (jei apmokestinamųjų vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultato suma yra lygi 0 (nuliui), šiame laukelyje įrašomas 0 (nulis), o 27 laukelyje – nuostolių suma, kuri apskaičiuojamos PMĮ 16 str. 1 dalyje nustatyta tvarka (iš vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pajamų atimama jų įsigijimo kaina);

144.13. 28 laukelyje turi būti įrašoma Lietuvos vieneto Lietuvoje patirtų sąnaudų (leidžiamų ir ribojamo dydžio leidžiamų atskaitymų) dalies, tenkančios per nuolatinę buveinę uždirbtoms pajamoms, kurią Lietuvos vienetas priskyrė nuolatinės buveinės sąnaudoms (leidžiamiems ir ribojamo dydžio leidžiamiems atskaitymams), bendra suma;

144.14. 29 laukelyje turi būti nurodoma užsienio valstybėje nuo nuolatinės buveinės pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma litais pagal oficialų lito ir euro kursą arba pagal Lietuvos banko skelbiamą lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį, nustatytą Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio, kurį buvo uždirbtos pajamos per nuolatinę buveinę, paskutinę dieną arba nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio paskutinę dieną, jei ta nuolatinė buveinė Lietuvos vieneto mokestiniu laikotarpiu nutraukė savo veiklą užsienio valstybėje.

 

C) PLN204C PRIEDO II DALIES PILDYMAS

 

145. PLN204C priedo II dalyje turi būti įrašomos iš užsienio valstybės vienetų ar gyventojų gautos pajamos (neatsižvelgiant į jų sumokėjimo būdą), nesusijusios su Lietuvos vieneto veikla toje užsienio valstybėje per nuolatinę buveines, taip pat nuo tų pajamų toje užsienio valstybėje sumokėtas pelno mokestis (ar jam tapatus). Užsienio valstybėje gautos pajamos ir nuo tų pajamų ten sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) sumos apskaičiuojamos pagal oficialų lito ir euro kursą ir/arba pagal Lietuvos banko skelbiamą lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį, buvusį pajamų gavimo dieną.

146. Duomenys PLN204C priedo II dalies atskirose lentelėse turi būti nurodomi pagal kiekvieną pajamų šaltinio valstybę ir pagal kiekvieną tas pajamas išmokėjusį asmenį (užsienio valstybės vienetą ar gyventoją). Jei vieno PLN204C priedo II dalies lapo duomenims įrašyti neužtenka, turi būti pildoma daugiau PLN204C priedo II dalies lapų. PLN204C priedo II dalies „Lapo numeris“ langeliuose turi būti įrašomas prie deklaracijos pridedamo šio priedo II dalies lapo eilės numeris.

Kiekvienoje atskiroje PLN204C priedo II dalies lentelėje turi būti įrašoma:

146.1. 1 laukelyje – užsienio vieneto pavadinimas (arba užsienio vieneto nesavarankiško struktūrinio padalinio pavadinimas, jei pajamos buvo išmokėtos per tokį padalinį) arba užsienio valstybės gyventojo vardas ir pavardė, tokie, kokie jie yra nurodyti Lietuvos vieneto ir to užsienio vieneto ar gyventojo sutartyje, kurios pagrindu išmokamos pajamos;

146.2. 2 laukelyje – užsienio vieneto identifikacinis numeris (kodas) arba gyventojo identifikacinis numeris (kodas) arba kiti analogiški numeriai, suteikti valstybėje, kuri įregistravo tą mokesčių mokėtoją;

146.3. 3 laukelyje – užsienio vieneto (gyventojo) įregistravimo vieta – užsienio valstybė, o 4 laukelyje – užsienio valstybės kodas, kuris nurodomas pagal PLN204C priedo II dalies lapo kitoje pusėje pateiktą valstybių kodų sąrašą;

146.4. 5 stulpelio laukeliuose pagal nurodytus pajamų pavadinimus: palūkanos, honorarai, kitos pajamos (neįskaitant dividendų), turi būti įrašoma iš užsienio valstybės šaltinio gautų pajamų (prieš atskaitant mokesčius) suma (t.y. faktiškai gauta pajamų suma padidinta nuo tų pajamų užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma). Lentelės 5 stulpelio laukelyje „Honorarai“ įrašomos atlyginimų už nuosavybės teisų perleidimą sumos (t.y. bet kokios rūšies išmokos, gaunamos kaip kompensaciją už naudojimąsi ar už teisę naudotis bet kokiomis autorinėmis teisėmis literatūros, meno ar mokslo darbų srityje, įskaitant kino filmus, filmus ar įrašus televizijai ar radijui, bet kokį patentą, prekybos ženklą, dizainą ar modelį, planą, slaptą formulę ar metodą, arba už naudojimąsi ar už teisę naudotis gamybiniais, prekybiniais ar moksliniais įrenginiais, arba už informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį).

PLN204C priedo II dalies lentelėse neįrašomi Lietuvos vienetų iš užsienio vienetų gauti dividendai ir nuo jų užsienio valstybėse sumokėti mokesčiai (PMĮ 55 straipsnio nuostatos dividendams netaikomos, jei vienetas gavo dividendų iš užsienio valstybių ir ten nuo tokių dividendų juos išmokant buvo išskaičiuotas mokestis, tai tokio sumokėto mokesčio sumos atskaityti iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pelno mokesčio sumos negalima);

146.5. 6 stulpelyje – užsienio valstybėje nuo 5 stulpelio atitinkamame laukelyje nurodytų apmokestinamųjų pajamų sumokėto pelno (ar jam tapataus) mokesčio tarifas (procentais);

146.6. 7 stulpelyje – užsienio valstybėje nuo 5 stulpelio atitinkamame laukelyje nurodytų apmokestinamųjų pajamų sumokėto mokesčio suma;

146.7. Bendra nuo užsienio valstybėje gautų pajamų toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma turi būti įrašoma 8 laukelyje (sudedama 7 stulpelio visų laukelių suma).

 

D) PLN204C PRIEDO III DALIES PILDYMAS

 

147. PLN204C priedo III dalyje turi būti įrašomi duomenys, pagal kuriuos vienetas, vadovaudamasis PMĮ 55 straipsnio (arba dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatomis), apskaičiavo iš mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos atskaitytinas nuo užsienio valstybėse per tą mokestinį laikotarpį gautų ir/ar uždirbtų pajamų tose užsienio valstybėse sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) sumas.

148. PLN204C priedo III dalies 1 laukelyje turi būti įrašoma per deklaruojamą mokestinį laikotarpį uždirbtų ir/ar gautų pajamų, nurodytų deklaracijoje (PLN204, PLN204A ar PLN204N formų), neįskaičiuojant pozityviųjų pajamų, taip pat ne pagal Labdaros ir paramos įstatyme nustatytą paskirtį panaudotos gautos paramos sumos ir paramos, gautos iš vieno paramos teikėjo grynaisiais pinigais sumos, viršijančios 250 MGL dydžio sumą.

PLN204C priedo III dalies 1 laukelio suma apskaičiuojama iš deklaracijos PLN204 formos II dalies 18 laukelyje nurodytos visų vieneto mokestinio laikotarpio pajamų atėmus šios formos III dalies 45 laukelyje nurodytas pozityviąsias pajamas, arba iš deklaracijos PLN204A formos II dalies 1 laukelio sumos atėmus šios dalies 28 laukelio sumą, arba iš deklaracijos PLN204N formos II dalies 1 laukelio sumos atėmus prie šios deklaracijos pridėtų PLN204K priedo visų lapų 15 laukelio sumas.

149. PLN204C priedo III dalies 2 laukelyje turi būti įrašoma vieneto per mokestinį laikotarpį iš kitų Lietuvos vienetų gautų dividendų (apmokestinamų, grynųjų ir neapmokestinamų pagal PMĮ 33 str. 2 dalį) suma ir nuo apmokestinamų dividendų išskaičiuoto pelno mokesčio suma.

150. PLN204C priedo III dalies 3 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį iš užsienio vienetų gautų dividendų (apmokestinamų ir neapmokestinamų pagal PMĮ 35 str. 2 dalį) suma ir nuo apmokestinamų dividendų apskaičiuoto pelno mokesčio suma.

151. PLN204C priedo III dalies 4 laukelyje turi būti įrašoma bendra vieneto per mokestinį laikotarpį uždirbtų ir/ar gautų pajamų suma (sudedamos 1, 2 ir 3 laukelių sumos).

152. PLN204C priedo III dalies 5 laukelyje turi būti įrašoma apskaičiuota pelno mokesčio suma, nuo kurios PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikant dvigubo apmokestinimo sutarčių nuostatas) skaičiuojama maksimali leidžiama atskaityti pelno mokesčio, tenkančio užsienio valstybėje gautoms ir/ar uždirbtoms pajamoms, suma. Taikant PMĮ 55 straipsnio nuostatas, pelno mokesčio suma, nuo kurios skaičiuojama maksimali leidžiama atskaityti pelno mokesčio, tenkančio užsienio valstybėje gautoms ir/ar uždirbtoms pajamoms, suma apskaičiuojama prie į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio, apskaičiuoto nuo apmokestinamojo pelno, sumos pridėjus mokesčio sumą, kuri buvo apskaičiuota ir sumokėta į biudžetą, kai Lietuvos vienetas gavo dividendų iš kitų Lietuvos vienetų (remiantis PMĮ 33 str. 1 dalimi) ir nuo iš užsienio vienetų gautų dividendų jau sumokėto mokesčio sumą, jei toks mokestis buvo sumokėtas, remiantis PMĮ 35 straipsniu, ir atėmus nuo kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio, jau atskaičiuoto iš Lietuvos vieneto į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos, apskaičiuotos nuo apmokestinamojo pelno.

153. PLN204C priedo III dalies lentelėse atskirai pagal kiekvieną užsienio valstybę turi būti nurodomos toje užsienio valstybėje per ataskaitinį mokestinį laikotarpį gautos ir/ar uždirbtos pajamos ir nuo tų pajamų toje užsienio valstybėje sumokėtas pelno mokestis (ar jam tapatus). PLN204C priedo III dalies lentelės pagal PLN204C priedo I dalyje ir II dalies lentelėse pateiktus duomenis turi būti užpildomos taip:

153.1. 6 laukelyje turi būti įrašomas užsienio valstybės, iš kurios gautos ir/ar uždirbtos pajamos, kodas (pagal PLN204C priedo II dalies lapo kitoje pusėje pateiktą valstybių kodų sąrašą).

153.2. Užsienio valstybėje gautų ir/ar uždirbtų pajamų (neatskaičius mokesčių) sumos pagal PLN204C priedo II dalyje pateiktų lentelių 5 stulpelio duomenis įrašomos PLN204C priedo III dalies lentelėje pagal šioje lentelėje pateiktus pajamų pavadinimus (analogiškus kaip PLN204C priedo II dalies lentelėse): 7 laukelyje turi būti įrašomos palūkanų, 10 laukelyje – honorarų, 16 laukelyje – kitų pajamų (neįskaitant dividendų) sumos. Nuo tų pajamų užsienio valstybėje sumokėto mokesčio sumos atitinkamai turi būti įrašomos lentelės 9, 12 ir 18 laukeliuose pagal PLN204C priedo II dalyje pateiktų lentelių 7 stulpelio duomenis.

Į PLN204C priedo III dalies lentelės 13 laukelį turi būti įrašomos nuolatinės buveinės uždirbtos pajamos, t. y. suma įrašyta PLN204C priedo I dalies 7 laukelyje, o į 15 laukelį turi būti įrašoma nuo nuolatinės buveinės uždirbtų pajamų (nurodomų lentelės 13 laukelyje) toje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma, t. y. suma, įrašyta PLN204C priedo I dalies 29 laukelyje. Jei vienetas toje pačioje užsienio valstybėje vykdo veiklą ne per vieną nuolatinę buveinę, tai PLN204C priedo III dalies lentelės 13 laukelyje turi būti įrašoma bendra visų toje užsienio valstybėje esančių nuolatinių buveinių uždirbtų pajamų suma (sudedamos PLN204C I dalies visų lapų 7 laukelio sumos), o 15 laukelyje turi būti įrašoma bendra nuo tų nuolatinių buveinių uždirbtų pajamų sumokėto mokesčio suma (sudedamos PLN204C I dalies visų lapų 29 laukelio sumos).

153.3. Lentelės 8, 11, 14, 17 laukeliuose turi būti nurodoma, kokią dalį (procentais) visose vieneto pajamose, nurodytose 4 laukelyje, sudaro užsienio valstybėje gautos ir/ar uždirbtos kiekvienos rūšies pajamos, nurodytos PLN204C priedo III dalies lentelės 7, 10, 13 ir 16 laukeliuose.

153.4. Lentelės 19 laukelyje turi būti įrašoma iš užsienio valstybės visų gautų ir/ar uždirbtų pajamų bendra suma, 20 laukelyje – toje užsienio valstybėje gautų ir/ar uždirbtų pajamų dalis (procentais) visose vieneto per ataskaitinį mokestinį laikotarpį uždirbtose ir/ar gautose pajamose, o 21 laukelyje – nuo toje užsienio valstybėje visų gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus) suma.

153.5. Lentelės 22 laukelis turi būti pažymimas „X“ ženklu, jei vienetas, apskaičiuodamas iš pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą, leidžiamą atskaityti atitinkamoje užsienio valstybėje sumokėtą pelno mokestį (ar jam tapatų), taikė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatas.

154. Jei vienetui duomenims įrašyti PLN204C priedo III dalyje pateiktų lentelių neužtenka, turi būti pridedami PLN204C priedo III dalies papildomi lapai (PLN204C3P lapai), kurių skaičius įrašomas 23 laukelyje.

155. Jei vienetas užsienio valstybėse gavo pagal PMĮ apmokestinamų palūkanų, tai jų suma turi būti įrašoma PLN204C priedo III dalies 24 laukelyje, o tų palūkanų dalis (procentais) visose vieneto pajamose, nurodytose šios dalies 4 laukelyje, turi būti įrašoma 25 laukelyje. Jei vieneto gaunamos palūkanos pagal PMĮ priskiriamos apmokestinamosioms pajamoms, tai PLN204C priedo III dalies 24 laukelyje nurodoma suma turi būti lygi visų šios dalies lentelių (su papildomais lapais) 7 laukelyje įrašytų palūkanų sumai.

156. Vienetas, remdamasis PLN204C priedo I–III dalyje pateiktais duomenimis, PMĮ 55 straipsnyje nustatyta tvarka (arba taikydamas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatas), turi apskaičiuoti užsienio valstybėse sumokėto pelno (ar jam tapataus) mokesčio sumą, atskaitytiną iš pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą, ir ją įrašyti PLN204C priedo III dalies 26 laukelyje.

157. Atskaitymai iš mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumos nuo užsienio valstybėje gautų ir/ar uždirbtų pajamų sumokėto pelno mokesčio (arba jam tapataus mokesčio), apskaičiuoto remiantis PMĮ 55 straipsnio nuostatomis (arba su atitinkama užsienio valstybe sudarytos ir taikomos tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatomis) leidžiami tik tuo atveju, kai yra išduoti užsienio valstybės mokesčio administratoriaus patvirtinti dokumentai apie toje valstybėje per tuos mokestinius metus gautas pajamas ir nuo jų apskaičiuotą ir sumokėtą pelno mokesčio arba jam tapataus mokesčio sumą.

Jeigu Lietuvos vienetas dokumentų, reikalingų užsienio valstybėje sumokėtam (ar išskaičiuotam) mokesčiui atskaityti deklaracijos pateikimo metu neturi, tai užsienio valstybėje sumokėto (išskaičiuoto) mokesčio atskaičiuoti negali, tačiau vėliau, turėdamas tuos dokumentus, gali kreiptis į atitinkamą AVMI dėl pelno mokesčio perskaičiavimo, kartu pateikdamas patikslintą deklaraciją ir pridėdamas visus kitus reikalingus dokumentus.

 

VIII. DEKLARACIJOS PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U FORMŲ PRIEDO „ATSKAITYTI PRAĖJUSIŲ MOKESTINIŲ LAIKOTARPIŲ NUOSTOLIAI“ (PLN204D FORMOS) PILDYMAS

 

158. Deklaracijos PLN204, PLN204A, PLN204N bei PLN204U formų priedo „Atskaityti praėjusių mokestiniu laikotarpių nuostoliai“ PLN204D forma (toliau – PLN204D priedas) yra sudedamoji deklaracijos dalis, kuri pildoma taisyklių 12.3 punkte nustatytu atveju. Jei vienetas apskaičiuoja mokestinio laikotarpio nuostolius, tai PLN204D priedas neturi būti pildomas.

159. PLN204D priedo preambulės 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos PLN204, PLN204A PLN204N arba PLN204U formos 8 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

160. PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka (taip pat atsižvelgiant į PMĮ 43 straipsnio nuostatas) PLN204D priede turi būti nurodomos iš mokestinio laikotarpio pajamų (veiklos pelno ir vertybinių popierių bei išvestinių finansinių priemonių pelno, apskaičiuoto neatskaičius praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių bei išmokų paramai pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas), atskaičiuotos parėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių sumos.

PLN204D priedo A dalies 1 laukelyje turi būti įrašomos iki mokestinio laikotarpio pradžios neperkeltas praėjusių mokestinių laikotarpių veiklos nuostolių (ar jų dalies) sumos, o 2 laukelyje – vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių (ar jų dalies) sumos pagal kiekvieną mokestinį laikotarpį, kurį tie nuostoliai susidarė.

PLN204D priedo A dalies atitinkamai pažymėtuose laukeliuose turi būti nurodomas praėjęs mokestinis laikotarpis, kurio mokestiniai nuostoliai (ar jų dalis) neperkelta – įrašomos to mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos (jos turi sutapti su atitinkamo praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracija, kurioje buvo nustatyti mokestiniai nuostoliai). PLN204D priedo A dalies atitinkamuose laukeliuose mokestiniai laikotarpiai turi būti nurodomi pradedant anksčiausiu ir baigiant vėliausiu mokestiniu laikotarpiu, kurį susidarė mokestiniai nuostoliai.

161. PLN204D priedo A dalies 1 ir 2 laukeliuose turi būti įrašomos tik tų praėjusių mokestinių laikotarpių mokestinių nuostolių sumos, kurias vienetas PMĮ 30 straipsnyje nustatyta tvarka turi teisę perkelti į kitus mokestinius laikotarpius (neįrašomos tų mokestinių laikotarpių nuostolių sumos, kurių perkėlimo terminas pasibaigęs, arba nuostolių sumos, kurios neperkeliamos pagal PMĮ 43 straipsnio nuostatas). Pelno nesiekiantys vienetai šiuose laukeliuose taip pat neturi įrašyti nuostolių, kurie susidarė tais mokestiniais metais, kai jie pagal PMĮ nebuvo laikomi pelno mokesčio mokėtojais.

162. PLN204D priedo A dalies 1 ir 2 laukeliuose nurodomos praėjusių mokestinių laikotarpių mokestinių nuostolių sumos įrašomos iš atitinkamų tų mokestinių laikotarpių deklaracijų laukelių.

Pvz., jei vienetas 2006 mokestiniais metais apskaičiavo mokestinius nuostolius: veiklos nuostolius ir vertybinių popierių perleidimo nuostolius, kuriuos perkels į 2007 mokestinius metus, tai 2007 mokestinių metų PLN204D priedo A dalies 1 laukelyje turi būti įrašoma veiklos nuostolių suma, nurodyta 2006 mokestinių metų deklaracijos PLN204 formos 77 laukelyje (atitinkamai PLN204A formos 58 laukelyje, PLN204N formos 45 laukelyje, PLN204U formos 50 laukelyje). PLN204D priedo A dalies 2 laukelyje turi būti įrašoma vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo nuostolių suma, nurodyta 2006 mokestinių metų deklaracijos PLN204B priedo 8 laukelyje.

163. PLN204D priedo B dalies 3 laukelyje turi būti nurodoma vieneto deklaracijoje apskaičiuota mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma (t.y. veiklos pelno suma, neatskaičius praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių bei išmokų paramai pagal PMĮ 28 str. 2 dalies nuostatas), kuri įrašoma iš deklaracijos PLN204 formos 48 laukelio, PLN204A formos 29 laukelio, PLN204N formos 22 arba PLN204U formos 30 laukelio.

164. PLN204D priedo B dalies 4 laukelyje turi būti įrašoma vieneto apskaičiuota mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma, kuri įrašoma iš deklaracijos PLN204 formos 47 laukelio, PLN204A formos 33 laukelio, PLN204N 26 laukelio arba PLN204U formos 34 laukelio (arba iš PLN204B priedo 7 laukelio).

165. PLN204D priedo C dalies 5 laukelyje turi būti įrašomos iš 3 laukelyje nurodytos mokestinio laikotarpio veiklos pelno sumos, atskaitomos praėjusio mokestinio laikotarpio veiklos nuostolių (ar jų dalies) sumos, – atskirai pagal kiekvieną mokestinį laikotarpį, nurodytą PLN204D priedo A dalyje.

166. PLN204D priedo 6 laukelyje įrašomos iš 4 laukelyje nurodytos mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno sumos, atskaitomos praėjusio mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių nuostolių (ar jų dalies) bei veiklos nuostolių (ar jų dalies) sumos, – atskirai pagal kiekvieną mokestinį laikotarpį, nurodytą PLN204D priedo A dalyje.

167. PLN204D priedo 7 laukelyje turi būti įrašoma iš 3 laukelyje nurodyto mokestinio laikotarpio veiklos pelno atskaičiuota bendra praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių suma (sudedamos 5 laukelio sumos), o 8 laukelyje – iš 4 laukelyje nurodyto mokestinio laikotarpio vertybinių popierių ir/ ar išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaičiuota bendra praėjusių mokestinių laikotarpių nuostolių suma (sudedamos 6 laukelio sumos).

PLN204D priedo 7 laukelyje apskaičiuota suma negali būti didesnė kaip 3 laukelio suma, o 8 laukelyje apskaičiuota suma negali būti didesnė kaip 4 laukelio suma.

168. PLN204D priedo 7 laukelio suma turi būti įrašoma į deklaracijos PLN204 formos 50 laukelį, PLN204A formos 31 laukelį, PLN204N formos 24 laukelį arba PLN204U formos 32 laukelį.

169. PLN204D priedo 8 laukelio suma turi būti įrašoma į deklaracijos PLN204 formos 52 laukelį, PLN204A formos 34 laukelį, PLN204N formos 27 laukelį arba PLN204U formos 35 laukelį.

 

IX. DEKLARACIJOS PLN204 FORMOS PRIEDO „GRYNIEJI DIVIDENDAI, PELNO MOKESČIO, SUMOKĖTO NUO LIETUVOS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ DIVIDENDŲ, UŽSKAITYMAS BEI LIETUVOS IR UŽSIENIO VIENETAMS IŠMOKĖTI NEAPMOKESTINAMI DIVIDENDAI“ (PLN204E FORMOS) PILDYMAS

 

170. Deklaracijos PLN204 formos priedo „Grynieji dividendai, pelno mokesčio, sumokėto nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų, užskaitymas bei Lietuvos ir užsienio vienetams išmokėti neapmokestinami dividendai“ PLN204E forma (toliau – PLN204E priedas) yra sudedamoji deklaracijos dalis, kuri pildoma taisyklių 12.4 punkte nustatytu atveju.

171. PLN204E priedo preambulės 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos PLN204 formos 8 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

172. PLN204E priedo I dalies 1 laukelyje turi būti įrašomas grynųjų dividendų sąskaitos likutis mokestinio laikotarpio pradžioje, o 2 laukelyje – mokestinio laikotarpio pabaigoje.

Vieneto per deklaruojamą mokestinį laikotarpį gauta grynųjų dividendų suma turi būti įrašoma deklaracijos PLN204 formos III dalies 36 laukelyje.

173. PLN204E priedo II dalis pildoma taip:

173.1. 3 laukelyje turi būti įrašoma iš Lietuvos vienetams per mokestinį laikotarpį išmokėtų dividendų išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto mokesčio bendra suma (pagal AVMI pateiktą Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. VA-101 „Dėl Dividendų pelno mokesčio deklaracijos FR0640 formos, jos priedų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“; Žin., 2004, Nr. 85-3110).

173.2. 4 laukelyje turi būti įrašoma 3 laukelyje nurodyto sumokėto pelno mokesčio nuo išmokėtų dividendų suma (jos dalis), kuri užskaityta į praėjusio mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtiną pelno mokestį. Praėjusio mokestinio laikotarpio pradžios ir pabaigos datos turi būti nurodomas 5 laukelyje. Mokesčio sumos, užskaitomos į praėjusio mokestinio laikotarpio pelno mokestį, turi būti nurodomos to praėjusio mokestinio laikotarpio deklaracijos atitinkamame laukelyje (deklaracijos PLN204 formos 70 laukelyje).

173.3. 6 laukelyje turi būti įrašoma 3 laukelyje nurodyto sumokėto pelno mokesčio nuo išmokėtų dividendų suma (jos dalis), kuria sumažinamas deklaruojamo mokestinio laikotarpio į biudžetą mokėtinas pelno mokestis. PLN204E priedo 6 laukelio suma įrašoma į deklaracijos PLN204 formos 70 laukelį. PLN204E priedo II dalies 6 laukelio ir deklaracijos PLN204 formos 70 laukelio sumos ne visada sutaps (pvz., nesutaps tais atvejais, kai vienetas į ataskaitinio mokestinio laikotarpio deklaracijos PLN204 formos 70 laukelį įtraukia praėjusiais mokestiniais laikotarpiais neužskaitytą pelno mokesčio, sumokėto nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų sumą (ar jos dalį), PMĮ 33 str. 3 dalyje nustatyta tvarka perkeliamą į kitus mokestinius laikotarpius.

173.4. 7 laukelyje turi būti įrašoma neužskaityto pelno mokesčio suma, kuri perkeliama į kitus mokestinius laikotarpius. PLN204E priedo 7 laukelio suma apskaičiuojama iš 3 laukelyje nurodytos sumos atėmus 4 ir 6 laukelių sumas.

174. PLN204E priedo III dalies 8 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinį laikotarpį Lietuvos vienetams išmokėtų PMĮ 33 str. 2 dalyje nustatyta tvarka neapmokestinamų dividendų bendra suma.

175. PLN204E priedo IV dalies 9–14 laukeliuose turi būti nurodomi per mokestinį laikotarpį užsienio vienetams (pagal kiekvieną užsienio vienetą) išmokėti pagal PMĮ 34 str. 2 dalies nuostatas neapmokestinami dividendai:

175.1. 9 laukelyje turi būti įrašomas užsienio vieneto, kuriam išmokėti neapmokestinami dividendai, pavadinimas;

175.2. 10 laukelyje turi būti nurodomas užsienio vieneto identifikacinis numeris (kodas) arba analogiškas numeris, vienetui suteiktas toje valstybėje, kurioje jis įsteigtas;

175.3. 11 laukelyje – užsienio vieneto balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų) dalis (procentais) neapmokestinamus dividendus išmokėjusiame Lietuvos vienete;

175.4. 12 laukelyje – išmokėtų dividendų suma;

175.5. 13 laukelyje – valstybės kodas (nustatomas pagal PLN204E priedo lapo kitoje pusėje pateiktą valstybių kodų sąrašą).

175.6. 14 laukelyje – užsienio vieneto įregistravimo užsienio valstybėje vieta: valstybė ir adresas.

176. PLN204E priedo IV dalies 16 laukelyje turi būti įrašoma bendra užsienio vienetams išmokėtų pagal PMĮ 34 str. 2 dalies nuostatas neapmokestinamų dividendų suma (sudedamos 12 laukelių sumos).

Jeigu pridedamas papildomas PLN204E priedo IV dalies lapas (PLN204EP), tai bendra išmokėta dividendų suma (kartu su papildomame lape nurodytomis išmokėtomis dividendų sumomis) turi būti įrašoma PLN204E priedo IV dalies 17 laukelyje. Jei papildomo lapo nėra, tai 17 laukelis nepildomas.

177. PLN204E priedo 15 laukelis pažymimas „X“ ženklu, jei pridedamas papildomas PLN204E priedo IV dalies lapas. PLN204E priedo IV dalies papildomas lapas (PLN204EP) užpildomas analogiškai, kaip nurodyta taisyklių 175 ir 176 punktuose.

178. PLN204E priedo V dalies 18 laukelyje turi būti nurodoma Lietuvoje įsteigtiems pensijų fondams ir investiciniams fondams, kurie pagal PMĮ nelaikomi apmokestinamaisiais Lietuvos vienetais, per mokestinį laikotarpį išmokėtų dividendų bendra suma.

 

X. DEKLARACIJOS PLN204, PLN204A IR PLN204N FORMŲ PRIEDO „KONTROLIUOJAMOJO UŽSIENIO VIENETO POZITYVIŲJŲ PAJAMŲ APSKAIČIAVIMAS“ (PLN204K FORMOS) PILDYMAS

 

179. Deklaracijos PLN204, PLN204A ir PLN204N formų PLN204K priede „Kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų apskaičiavimas“ (toliau – PLN204K priedas) vienetas turi apskaičiuoti kontroliuojamojo vieneto pajamas ar jų dalį PMĮ 39 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 517 „Dėl Pozityviųjų pajamų apskaičiavimo, įtraukimo į kontroliuojančio Lietuvos apmokestinamojo vieneto pajamas tvarkos ir pajamų, neįtraukiamų į pozityviąsias pajamas, rūšių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1497, Nr. 102-4560) nustatyta tvarka.

180. Jei Lietuvos vienetas kontroliuoja kelis užsienio vienetus, tai jis privalo pildyti atskirus deklaracijos PLN204K priedus. PLN204K priedo „Lapo numeris“ langeliuose turi būti įrašomas prie deklaracijos pridedamo priedo lapo eilės numeris.

181. PLN204K priedo preambulės 1 laukelyje turi būti įrašomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), o 8 laukelyje – mokestinis laikotarpis (turi sutapti su deklaracijos 8 laukelyje nurodytu mokestiniu laikotarpiu).

182. PLN204K priedo I dalyje turi būti įrašomi Lietuvos vieneto kontroliuojamojo užsienio vieneto duomenys:

182.1. 1 laukelyje turi būti įrašomas kontroliuojamojo užsienio vieneto pavadinimas, nurodytas jo teisinio registravimo dokumente;

182.2. 2 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto teisinio registravimo užsienio valstybėje kodas arba kitas toje užsienio valstybėje jam suteiktas identifikacinis numeris;

182.3. 3 laukelyje – užsienio valstybės kodas (nustatomas pagal PLN204K priedo lapo kitoje pusėje pateiktą valstybių kodų sąrašą);

182.4. 4 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto buveinės adresas užsienio valstybėje.

183. PLN204K priedo II dalyje nustatoma į kontroliuojančio Lietuvos vieneto įtraukiamų kontroliuojamojo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų suma:

183.1. 5 laukelyje – kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų ir jį kontroliuojančiojo Lietuvos vieneto pajamų santykis (procentais). Šis santykis apskaičiuojamas 7 laukelyje nurodytą sumą padalijus iš visų Lietuvos vieneto mokestinio laikotarpio pajamų sumos (nurodytos deklaracijos PLN204 formos II dalies 18 laukelyje arba PLN204A formos II dalies 1 laukelyje, arba PLN204N formos II dalies 1 laukelyje), į šią sumą dar neįskaičius pozityviųjų pajamų, padaugintos iš 100.

Kai kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų suma sudaro mažiau kaip 5 proc. visų jį kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamų, tai kontroliuojantis Lietuvos vienetas gali neskaičiuoti ir į savo pajamas netraukti to kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų bei nepildyti PLN204K priedo 8–21 laukelių;

183.2. 6 laukelyje – kontroliuojančio Lietuvos vieneto tiesiogiai ir netiesiogiai valdoma akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių jas įsigyti dalis (procentais) kontroliuojamajame vienete paskutinę mokestinio laikotarpio dieną;

183.3. 7 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio visų pajamų suma;

183.4. 8 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto vykdomos aktyvios veiklos pajamų suma, jei tokios pajamos pagal nutarimo nuostatas neturi būti įtraukiamos į pozityviąsias pajamas. Jei užsienio vieneto vykdomos aktyvios veiklos pajamos turi būti įtraukiamos į pozityviąsias pajamas, tai aktyvios veiklos pajamos neskaičiuojamos ir 8 laukelis nepildomas.

Sumą, įrašomą į 8 laukelį, sudaro visos kontroliuojamojo užsienio vieneto atitinkamo mokestinio laikotarpio aktyvios veiklos pajamos, išskyrus tas pajamas, kurios jau įskaitytos į 9 laukelyje nurodytą sumą;

183.5. 9 laukelyje turi būti įrašomos užsienio vieneto pajamų sumos, kurias jis yra gavęs iš Lietuvos kontroliuojančio vieneto ir kurios pagal PMĮ 31 str. 1 dalį laikomos neleidžiamais atskaitymais. Jei kontroliuojantis Lietuvos vienetas kontroliuojamajam užsienio vienetui minėtų sumų (kurios laikomos neleidžiamais atskaitymais) nemokėjo, tai 9 laukelis nepildomas.

183.6. 10 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, traukiamų į pozityviųjų pajamų apskaičiavimą, suma. Ši suma apskaičiuojama iš 7 laukelyje nurodytos sumos atėmus 8 ir 9 laukeliuose nurodytas sumas;

183.7. 11 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto pajamų, kurios pagal PMĮ nuostatas priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, suma. Kokios pajamos priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, nustatyta PMĮ 12 straipsnyje. Šią (į 11 laukelį įrašomą) sumą turi sudaryti tik tos neapmokestinamosios pajamos, kurios įskaičiuotos į 10 laukelyje nurodytą sumą;

183.8. 12 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojamojo užsienio vieneto leidžiamų ir ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymų suma (pagal PMĮ 17 str. 1 ir 2 dalį). Šią (įrašomą į 12 laukelį) sumą turi sudaryti tik tie leidžiami atskaitymai, kurie susiję su apmokestinamųjų pajamų, nurodytų 10 laukelyje (neįskaitant į šio laukelio sumą įtrauktų neapmokestinamųjų pajamų, nurodomų 11 laukelyje), uždirbimu;

183.9. 13 laukelyje turi būti įrašoma nustatyta kontroliuojančiam Lietuvos vienetui tenkanti apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma. Ši suma apskaičiuojama iš 10 laukelyje nurodytos sumos atėmus 11, ir 12 laukeliuose nurodytas sumas ir padauginus iš 6 laukelyje nurodyto skaičiaus procentais. Jeigu apskaičiuojama neigiama suma, ši suma nemažina kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamų, todėl į 13 laukelį įrašomas 0 (nulis);

183.10. jeigu kontroliuojamojo užsienio vieneto apskaičiuoti ir paskirstyti dividendai nebuvo išmokėti kontroliuojančiam Lietuvos vienetui per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius arba jei buvo išmokėta ne visa jų suma, tai tokių apskaičiuotų, paskirstytų, bet neišmokėtų dividendų suma turi būti traukiama į to penktojo mokestinio laikotarpio kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviąsias pajamas, kaip atitinkamai apskaičiuotos pozityviosios pajamos. Tokia apskaičiuotų, paskirstytų, tačiau per penkis vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius kontroliuojančiam nuolatiniam Lietuvos gyventojui neišmokėtų dividendų suma turi būti įrašoma 14 laukelyje;

183.11. 15 laukelyje turi būti įrašoma visa pozityviųjų pajamų suma, traukiama į kontroliuojančio Lietuvos vieneto pajamas. Ši suma apskaičiuojama sudėjus 13 ir 14 laukeliuose nurodytas sumas. Šiame laukelyje apskaičiuota pozityviųjų pajamų suma turi būti įrašoma į deklaracijos PLN204 formos III dalies 45 laukelį arba PLN204A formos II dalies 28 laukelį, arba PLN204N formos II dalies 8 laukelį.

184. PLN204K priedo III dalyje turi būti apskaičiuojama nuo užsienio vieneto pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, užsienio valstybėje sumokėto pelno mokesčio (ar jam tapataus), atskaitomo iš pelno mokesčio, apskaičiuoto nuo apmokestinamojo pelno, mokėtinos į biudžetą sumos, suma. Ši dalis nepildoma, jei vienetas pelno mokesčio neskaičiavo (pvz., patyrė mokestinius nuostolius arba apmokestinamąjį pelną, apmokestino lengvatiniu (0 proc.) mokesčio tarifu). PLN204K priedo III dalis pildoma taip:

184.1. 16 laukelyje turi būti įrašomas Lietuvos vieneto taikomas pelno mokesčio tarifas;

184.2. 17 laukelyje turi būti įrašoma kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviosioms pajamoms tenkanti pelno mokesčio suma. Ši suma apskaičiuojama PLN204K priedo 13 laukelyje nurodytą sumą padauginus iš 16 laukelyje įrašyto pelno mokesčio tarifo (procentų). Tai maksimali suma, kuri taikoma, nustatant, kokią dalį užsienio valstybėje sumokėto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į Lietuvos vieneto pajamas, galima atskaityti iš į biudžetą mokėtinos pelno mokesčio sumos;

184.3. 18 laukelyje turi būti įrašoma nuo pozityviųjų pajamų, nurodytų 7 laukelyje užsienio valstybėje sumokėto mokesčio suma;

184.4. 19 laukelyje turi būti įrašoma užsienio valstybėje sumokėto mokesčio dalis, tenkanti į Lietuvos vieneto pajamas įtrauktoms pozityviosioms pajamoms. Ši suma apskaičiuojama 13 laukelio sumą padalijus iš 7 laukelio sumos ir padauginus iš 18 laukelio sumos;

184.5. 20 laukelyje turi būti įrašoma mokesčio suma, kurią kontroliuojantis Lietuvos vienetas gali iš PMĮ nustatyta tvarka apskaičiuotos pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į to vieneto pajamas, sumos gali atskaityti pelno mokesčio (ar jam tapataus) sumą, sumokėtą nuo tokių pajamų užsienio valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, jeigu toje valstybėje ir pagal tos valstybės įstatymus pajamos, kurios laikomos kontroliuojančio Lietuvos vieneto pozityviosiomis pajamomis, buvo apmokestintos kaip tos užsienio valstybės vieneto pozityviosios pajamos. Šis laukelis pildomas, taikant PMĮ 39 str. 7 dalies nuostatas;

184.6. 21 laukelyje turi būti įrašoma užsienio valstybėse sumokėtų mokesčių suma, kuri atskaitoma iš kontroliuojančio Lietuvos vieneto pelno mokesčio, mokėtino į biudžetą sumos:

184.6.1. jei 17 laukelyje nurodyta suma yra mažesnė už 19 ir 20 laukelių sumą, tai 21 laukelyje turi būti įrašoma 17 laukelyje nurodyta suma;

184.6.2. jei 17 laukelyje nurodyta suma yra didesnė arba lygi 19 ir 20 laukelių sumai, tai 21 laukelyje turi būti įrašoma 19 ir 20 laukelių suma.

185. Kontroliuojantis Lietuvos vienetas iš apskaičiuotos pelno mokesčio nuo pozityviųjų pajamų, įtrauktų į jo pajamas, sumos gali atskaityti mokesčio sumą tik tuo atveju, jeigu turi ir prie deklaracijos PLN204, PLN204A ar PLN204N formų prideda PMĮ 55 str. 6 ir 7 dalyse bei Kontroliuojamojo užsienio vieneto mokesčio nuo pozityviųjų pajamų sumokėjimo dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 332 (Žin., 2002, Nr. 114-5113), nustatytus dokumentus.

 

XI. DEKLARACIJŲ TIKSLINIMAS

 

186. Kai mokesčių mokėtojo pateiktoje deklaracijoje nustatomi trūkumai, jie turi būti pašalinti įsakymu Nr. VA-135 nustatyta tvarka.

187. Mokesčių mokėtojas, gavęs mokesčių administratoriaus pranešimą apie pateiktoje deklaracijoje esančius trūkumus ar neatitikimus, privalo deklaracijos duomenis ištaisyti ir šiose taisyklėse nustatyta tvarka visiškai užpildytą patikslintą deklaraciją pateikti AVMI per pranešime nustatytą terminą.

188. Mokesčių mokėtojas savo iniciatyva deklaraciją gali tikslinti per MAĮ nustatytą terminą. Pateikta patikslinta deklaracija turi būti užpildyta taisyklėse nustatyta tvarka. Patikslintoje deklaracijoje turi būti pateikiami visi (t.y. ne vien tikslinamieji) deklaracijoje ir jos prieduose nurodytini duomenys.

189. Jei pelno mokestis buvo deklaruotas deklaracijų formose, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-58 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų formų ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-1005; 2004, Nr. 85-3109) ir 2003 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-144 „Dėl veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje vykdančio užsienio vieneto metinės pelno mokesčio deklaracijos formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 47-2094; 2004, Nr. 85-3109), tai deklaracijų duomenys tikslinami šiais įsakymais patvirtintų deklaracijų formose.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

190. Už deklaracijos nepateikimą, patikslintos deklaracijos nepateikimą mokesčių administratoriaus nurodymu, pavėluotą pateikimą ar neteisingą duomenų į ją įrašymą mokesčių mokėtojui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta atsakomybė.

______________