Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

Į S A K Y M A S

 

DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS KOMPENSUOJAMOS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, IR JŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. liepos 5 d. Nr. V-698

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu ir Valstybinio audito „Privalomasis sveikatos draudimas“ rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. V-384, 11 punktu bei siekdamas racionaliau naudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Pirmąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;

1.2. Antrąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą;

1.3. Trečiąjį ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymą Nr. V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2952);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-344 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2456);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-10 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 5-166);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. V-49 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-466 „Dėl ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2012, Nr. 15-662).            

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             RAIMONDAS ŠUKYS

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698

 

Pirmasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašas

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas (MN 115:2005)

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000,

MN 79:2000 -neurochirurgas)

Gydytojas reumatologas

(MN 72:2007)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

1

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

462

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

 

X

 

X

 

X

KR0-5-4

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

 

X

 

X

 

X

T02.1 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį

 

X

 

X

 

X

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

 

X

 

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po stuburo operacijos1

 

X

 

X

 

X

2

06 03 12

Kaklo įtvarai

380

S12 Kaklo lūžis

 

X

X

X

 

X

KR0-3

S13 Kaklo sąnarių išnirimas ir raiščių patempimas

 

X

X

X

 

X

M43.4 Kitas pasikartojantis atlanto ašies panirimas

 

X

X

 

X

X

M43.52 Kitas pasikartojantis slankstelio panirimas, kaklo sritis

 

X

X

 

X

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją)1

 

X

X

X

 

 

3

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

887

S22.0 Krūtinės slankstelių lūžis

 

X

X

X

 

X

KR0-9-3

S22.1 Dauginiai krūtininės stuburo dalies lūžiai

 

X

X

X

 

X

S32.0 Juosmens slankstelių lūžis

 

X

X

X

 

X

S32.7 Juosmeninės stuburo dalies dauginiai lūžiai

 

X

X

X

 

X

S32.8 Juosmeninės kryžmens stuburo dalies lūžis, dalis nepatikslinta

 

X

X

X

 

X

T02.10 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį, uždaras

 

X

X

X

 

X

T02.70 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es), uždaras

 

X

X

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

 

X

X

X

 

 

4

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

1380

M41.00 Vaikų idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

KR1-16

M41.05 Vaikų idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.06 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.07 Vaikų idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.10 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, įvairios stuburo sritys – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.15 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.16 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens sritis  – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.17 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, juosmens ir kryžmens sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

M41.19 Jaunatvinė (juvenilinė) idiopatinė skoliozė, nepatikslinta sritis – skiriama mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų, kai skoliozė didesnė nei 25 laipsnių pagal Cobb´ą1

 

X

 

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

 

X

 

X

 

 

5

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

310

M42.05 Jaunatvinė (juvenilinė) stuburo osteochondrozė, krūtinės ir juosmens sritis

 

X

 

X

X

X

KR0-14

M40.05 Laikysenos kifozė, krūtinės ir juosmens sritis – skiriama tik vaikams (mergaitėms iki 14 metų, berniukams iki 16 metų), kai kifozė siekia nuo 40 iki 70 laipsnių pagal Cobb´ą 1

 

X

 

X

X

X

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

6

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

225

M21.84 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, plaštaka – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

 

 

 

X

 

RT1-9

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

X

X

X

X

 

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

 

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

 

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

 

X

G83.0 Rankų diplegija

X

X

X

X

 

X

G83.2 Rankos monoplegija

X

X

X

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

 

X

 

X

 

 

7

06 06 15

Alkūnės įtvarai

1030

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

 

X

RT3-1-2

G83.2 Rankos monoplegija      

X

X

X

X

 

X

M24.53 Sąnario kontraktūra, dilbis – skiriama, jei kontrantūra atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

 

 

 

X

 

S42.4 Žastikaulio apatinės dalies lūžis

X

X

 

X

 

X

S52.0 Alkūnkaulio viršutinės dalies lūžis

X

X

 

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

X

X

 

X

 

 

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

X

X

X

 

X

8

06 06 18

Alkūnės-riešo įtvarai

550

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

X

X

 

X

 

 

RT4

9

06 06 21

Peties įtvarai

746

S42.49 Žastikaulio apatinės dalies kiti ir nepatikslinti lūžiai

 

X

 

X

 

X

RA2-2

S42.7 Dauginiai raktikaulio, mentės ir žastikaulio lūžiai

 

X

 

X

 

X

S42.1 Mentės lūžis

 

X

 

X

 

X

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

10

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

920

S86.0 Achilo sausgyslės sužalojimas

X

X

 

X

 

 

KA1-6

S82.3 Blauzdikaulio apatinės dalies lūžis – skiriama tik suaugusiesiems1

 

X

 

X

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama tik po pėdos ir čiurnos operacijų1

X

X

 

X

 

 

11

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

700

M21.30 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dauginės vietos

X

X

 

X

X

X

KT1-1

M21.37 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), čiurna ir pėda

X

X

 

X

X

X

G57.3 Lateralinio pakinklio nervo pažeidimas

X

X

X

X

 

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

X

X

X

 

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

X

X

X

X

 

X

G82.0 Vangioji paraplegija

X

X

X

X

 

X

G82.1 Spazminė paraplegija

X

X

X

X

 

X

G82.3 Vangioji tetraplegija

X

X

X

X

 

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

X

X

X

X

 

X

12

06 12 06

Kulkšnies-pėdos įtvarai

200

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

 

X

 

 

X

KT1-2

(tik vaikams

iki 1 metų amžiaus)

Q66.1 Į vidų iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovarus)

 

X

 

 

 

X

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus)

 

X

 

 

 

X

Q66.2 Į vidų iškrypęs padas (Metatarsus varus) – skiriamas Denis Browne Bar įtvaras

 

X

 

 

 

 

Q66.3 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į vidų

Įgimtas į vidų iškrypęs kojos nykštys (hallux varus)

 

X

 

 

 

X

Q66.4 Į išorę iškrypusi kulninė pėda (Talipes calcaneovalgus)

 

X

 

 

 

X

Q66.6 Kitas įgimtas pėdos iškrypimas į išorę

 

X

 

 

 

X

Q66.7 Įgaubta pėda (Pes cavus)

 

X

 

 

 

X

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos

 

X

 

 

X

Z98.8 Kita patikslinta pooperacinė būklė (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

 

X

 

 

 

13

06 12 09

Kelio įtvarai

 

1300

S83.43 Lateralinio šalutinio raiščio plyšimas

X

X

 

 

 

KA3-4

S83.44 Medialinio šalutinio raiščio plyšimas

X

X

 

 

 

S83.53 Priekinio kryžminio raiščio plyšimas

X

X

 

 

 

S83.54 Užpakalinio kryžminio raiščio plyšimas

X

X

 

 

 

M23.51 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, priekinis kryžminis raištis ar priekinis vidinio menisko ragas

X

X

 

X

 

 

M23.52 Lėtinis kelio sąnario nestabilumas, užpakalinis kryžminis raištis ar užpakalinis vidinio menisko ragas

X

X

 

X

 

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai S83.7, S82.1, S72.4, S83.53, S83.54) 1

X

X

 

X

 

 

14

06 12 09

Kelio įtvarai

2196

G81 Hemiplegija

X

X

X

 

 

X

KA2-2

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – skiriama, kai išimami ne ortopedinių protezų implantai (tik kelio sąnario)1

 

X

 

X

 

X

15

06 12 09

Kelio įtvarai

350

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

X

X

X

 

X

KA3-3

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės –  skiriama tik esant parezei po insulto1

 

 

X

 

 

X

16

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

1011

I69.8 Kitų ir nepatikslintų cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės – skiriama tik esant parezei po insulto1

 

 

X

 

 

X

KT1-5

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama esant lūžių (diagnozių kodai S72.4, S82 T02.3,  T02.5)1

X

X

 

 

 

 

17

06 12 12

Kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

3533

G81 Hemiplegija

 

X

X

 

 

X

KA3-6

G82 Paraplegija ir tetraplegija

 

X

X

 

 

X

G83.1 Kojos monoplegija

X

X

X

 

 

X

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija; po kelio sąnario ortopedinių protezų implantų išėmimo1

 

X

 

X

 

X

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

 

X

 

 

 

X

Q72.5 Išilginis redukcinis blauzdikaulio defektas

 

X

 

 

 

X

18

06 12 15

Klubo įtvarai (įskaitant abdukcinius įtvarus)

851

Q65.0 Vienpusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų 1

 

X

 

X

 

X

KT4-2-2

Q65.1 Abipusė įgimta klubo sąnario dislokacija – skiriama vaikams iki 7 metų1

 

X

 

X

 

X

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė

 

X

 

 

 

X

19

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

3418

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius; tik vaikams1

 

X

X

X

 

X

KA5-3-2

G81 Hemiplegija

 

X

X

 

 

X

G82 Paraplegija ir tetraplegija

 

X

X

 

 

X

G83.1 Kojos monoplegija

X

X

X

 

 

X

Q72.4 Išilginis redukcinis šlaunikaulio defektas

 

X

 

 

 

X

S34.1 Kitas juosmeninės nugaros smegenų dalies [conus medullaris] sužalojimas

 

X

X

X

 

X

T84.9 Vidinių ortopedinių protezų, implantų ir transplantatų nepatikslinta komplikacija – tik klubo sąnario1

X

X

 

X

 

X

S34.2 Juosmeninių ir kryžkmeninių nervų šaknelių sužalojimas

X

X

X

X

 

X

Q65.8 Kitos įgimtos klubo sąnario deformacijos – skiriama vaikams iki 7 metų1

 

X

 

X

 

X

20

06 12 18

Klubo-kelio-kulkšnies-pėdos įtvarai

1119

S72.7 Dauginiai šlaunikaulio lūžiai

 

X

 

X

 

X

KT5-2-1

S74.0 Sėdimojo nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje

X

X

 

X

 

X

S74.1 Šlauninio nervo sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje

X

X

 

X

 

X

S74.7 Kelių nervų sužalojimai klubo ir šlaunies lygyje

X

X

 

X

 

X

S76 Raumenų ir sausgyslių sužalojimas klubo ir šlaunies lygyje

X

X

 

X

 

X

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis, – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo) 1

 

X

 

X

 

X

T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis, – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo) 1

 

X

 

X

 

X

T02.7 Lūžiai, apimantys krūtinės ląstą ir nugaros apatinę dalį bei dubenį ir galūnę (-es)

 

X

 

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra lūžusi šlaunis ir blauzda kartu (po operacinio gydymo) 1

 

X

 

X

 

 

RANKŲ PROTEZINĖS SISTEMOS

21

06 18 03

Daliniai plaštakos protezai

900

Q71.3 Įgimtas plaštakos ir piršto (-ų) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

RP0-1-1

Q71.6 Bedelnystė (vėžio žnyplės)

 

 

 

 

 

X

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

 

 

 

 

X

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

 

 

 

 

X

22

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

5000

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

RP1-9

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

23

06 18 09

Dilbio (žemiau alkūnės) protezai

3287

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

 

 

 

 

 

X

RP1-8

Q71.89 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

 

 

 

 

Z89.1 Plaštakos ir riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

 

 

 

 

X

24

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

10500

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

RP2-5

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos –  skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

25

06 18 15

Žastikaulio (virš alkūnės) protezai

5400

Q71.0 Įgimtas visiškas rankos (-ių) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

RP2-4

Q71.2 Įgimtas dilbio ir plaštakos nebuvimas

 

 

 

 

 

X

Q71.8 Kiti redukciniai rankos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

Q74.89 Kitos patikslintos įgimtos galūnės (-ių) formavimosi ydos

 

 

 

 

 

Z89.2 Įgytas rankos virš riešo nebuvimas

 

 

 

 

 

X

Z89.3 Įgytas abiejų rankų [bet kuriame lygyje] nebuvimas

 

 

 

 

 

X

KOJŲ PROTEZINĖS SISTEMOS

26

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

7200

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

KP2-7

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

Z89.9 Įgytas galūnės nebuvimas, nepatikslintas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

27

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

2567

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

 

 

 

X

KP2-9-2 (pirminis)

28

06 24 09

Blauzdos (žemiau kelio) protezai

4313

Q72.2 Įgimtas blauzdos ir pėdos nebuvimas

 

 

 

 

 

X

KPM2-1

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

 

 

 

 

X

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

 

 

 

 

X

Z89.5 Įgytas kojos kelio srityje ar žemiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

29

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai

9169

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas

 

 

 

 

 

X

KPM3

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

 

 

 

 

 

X

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

30

06 24 15

Šlaunies (virš kelio) protezai Pirminis modulinis šlaunies protezas

5324

Q72.1 Įgimtas šlaunies ir blauzdos nebuvimas, kai yra pėda

 

 

 

 

 

X

KP3-6-1 (pirminis)

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas

 

 

 

 

 

X

31

06 24 21

Dubens dalies protezai

11893

Q72.0 Įgimtas visiškas kojos (-ų) nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

KPM-4-2

Z89.6 Įgytas kojos aukščiau kelio nebuvimas – skiriama pritarus VLK1

 

 

 

 

 

X

PROTEZAI (KITI, NE GALŪNIŲ, PROTEZAI)

32

06 30 18

Krūties protezai

350

Z90.1 Įgytas krūties (-ų) nebuvimas

X

 

X

 

X

KLP-3

ORTOPEDINĖ AVALYNĖ

33

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

3042

3403

3664

3675

E10.71  1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

 

X

 

X

AD15-1

(tik suaugusiesiems)

E10.73  1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių –  skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E11.71  2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E11.72   2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją 1

 

X

 

X

 

X

E11.73   2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

34

06 33 03

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

1862

2223

2484

2515

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama tik protezuotai kojai1

 

X

 

 

 

X

AD2-1

(tik suaugusiesiems)

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas – skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras1

 

X

 

 

 

X

35

06 33 03

Gatava ortopedinė avalynė, įskaitant ilgaaulę gatavą avalynę minkštu vidumi

1754

Z44.1 Kojos (viso) (dalinio) protezo parinkimas ir pritaikymas – skiriama  tik protezuotai kojai1

 

X

 

 

 

X

AD2-2

(tik vaikams)

Z46.7 Ortopedinių prietaisų parinkimas ir pritaikymas –  skiriama, jei nuolat dėvimas kojos įtvaras1

 

X

 

 

 

X

36

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

4142

4523

4784

4835

I89.0 Limfedema, neklasifikuojama kitur

 

X

 

X

 

X

AD10-1

M24.66 Sąnario ankilozė, koja

 

X

 

X

X

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

 

X

 

X

X

X

Q66.0 Į vidų iškrypusi „arklio pėda“ (Talipes equinovarus)

 

X

 

 

X

37

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

1992

2443

2614

2655

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

AD4-1

(tik suaugusiesiems)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

38

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidum

1884

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

X  

 

X

AD4-2

(tik vaikams)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

X

 

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

39

06 33 06 

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

4612

5063

5234

5455

G81.0 Vangioji hemiplegija

 

X

 

 

X

AD5-1

(tik suaugusiesiems)

G81.1 Spazminė hemiplegija

 

X

 

 

X

G82.0 Vangioji paraplegija

 

X

 

 

X

G82.1 Spazminė paraplegija

 

X

 

 

X

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

X

 

 

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

X

X

 

 

X

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

 

 

X

X

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

 

 

X

X

M20.1 Į išorinę pusę iškrypęs kojos nykštys [hallux valgus] (įgytas) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

X

X

M20.4 Kitos „plaktuko formos“ kojų piršto (-ų) deformacijos (įgytos) – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

 

X

X

M21.07 Iškrypimas į išorę (valgus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

X

X

M21.17 Iškrypimas į vidų (varus), neklasifikuojamas kitur, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų) 1

 

X

 

 

X

X

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

X

X

40

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

2054

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

X

X

 

X

AD5-2

(tik vaikams)

G80.3 Diskinezinis cerebrinis paralyžius

 

X

X

 

X

G80.4 Ataksinis cerebrinis paralyžius

 

X

X

 

X

G80.8 Kitoks cerebrinis paralyžius

 

X

X

 

X

G81.0 Vangioji hemiplegija

 

X

X

 

X

G81.1 Spazminė hemiplegija

 

X

X

 

 

X

G82.0 Vangioji paraplegija

 

X

X

 

 

X

G82.1 Spazminė paraplegija

 

X

X

 

 

X

G82.2 Paraplegija, nepatikslinta

 

X

X

 

 

X

G82.3 Vangioji tetraplegija

 

X

X

 

 

X

G82.4 Spazminė tetraplegija

 

X

X

 

 

X

G82.5 Tetraplegija, nepatikslinta

 

X

X

 

 

X

M06.07 Seronegatyvus reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

X

 

 

X

X

M06.47 Uždegiminė poliartropatija, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

X

 

 

X

X

M06.87 Kitas patikslintas reumatoidinis artritas, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

X

 

 

X

X

M19.87 Kita patikslinta artrozė, čiurna ir pėda – skiriama, jei pėdos deformacija atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

X

 

 

X

X

M24.67 Sąnario ankilozė, čiurna ir pėda

 

X

 

X

X

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – esant deformacijoms (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

X

X

Q66.01 Struktūrinė į vidų iškrypusi „arklio pėda“– skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

 

 

X

Q66.02 Pozicinė (posturalinė) į vidų iškrypusi „arklio pėda“ – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

 

 

X

Q74.3 Įgimta dauginė artrogripozė – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

 

 

X

Q66.5 Įgimta plokščia pėda (Pes planus)  – skiriama tik vaikams, vyresniems nei 4 metų, jei pėda yra rigidiška, skausminga1

 

X

 

X

X

Q66.8 Kitos įgimtos pėdos deformacijos – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

 

X

 

 

X

41

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

2832

3333

3464

3565

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis– skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

AD6-1 (tik suaugusiesiems)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

42

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

2344

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm 1

 

X

 

 

X

AD6-2 (tik vaikams)

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda – skiriama, jei galūnių ilgio skirtumas siekia 3–6 cm1

 

X

 

 

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

43

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

3422

4353

4414

4475

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), dubens sritis ir šlaunis

 

X

 

 

X

AD8-1

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

 

X

 

 

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

 

X

 

 

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

44

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

3422

4353

4414

4475

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

 

X

 

 

 

X

AD9-1

(tik suaugusiesiems)

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

X

 

 

 

 

45

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

3344

Q74.9 Įgimta galūnės (-ių) formavimosi yda, nepatikslinta

 

X

 

 

 

X

AD9-2 (tik vaikams)

Z89.4 Įgytas pėdos ir kulkšnies nebuvimas

 

X

 

 

 

 

46

06 33 06

Pagal užsakymą pagaminta ortopedinė avalynė, įskaitant pagal užsakymą pagamintą ortopedinę avalynę minkštu vidumi

3462

3983

4084

4205

M21.75 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), koja

 

X

 

 

X

AD7-1

M21.76 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

 

X

 

 

X

M21.77 Nevienodas galūnių ilgis (įgytas), čiurna ir pėda

 

X

 

 

X

Q72.8 Kiti redukciniai kojos (-ų) defektai

 

X

 

 

 

X

 

1 Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).

2 Basutės bazinė kaina.

3 Pusbačio bazinė kaina.

4 Batuko bazinė kaina.

5 Aulinuko bazinė kaina.

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698

 

Antrasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100 arba 80 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašas

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas     (MN 115:2005)

Gydytojas chirurgas

(MN 74:2000; MN 79:2000 -neurochirurgas)

Gydytojas reumatologas         (MN 72:2007)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

1

06 03 09

Krūtinės-juosmens įtvarai

462

G54.3 Krūtinės nervų šaknelių sutrikimai, neklasifikuojami kitur – skiriama tik ligai paūmėjus1

 

 

X

 

 

X

KR0-5-4

M46.20 Slankstelio osteomielitas, įvairios stuburo sritys

 

X

 

 

X

X

M46.24 Slankstelio osteomielitas, krūtinės sritis

 

X

 

 

X

X

M46.25 Slankstelio osteomielitas, krūtinės ir juosmens sritis

 

X

 

 

X

X

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija (G99.2) – skiriama tik ligai paūmėjus1

 

 

X

 

X

X

M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos – skiriama tik ligai paūmėjus1

 

 

X

X  

X

X

M80.00 Osteoporozė po menopauzės, su patologiniu lūžiu, dauginės vietos – skiriama dėl sisteminės ligos, jei yra stuburo patologinis lūžis1

 

X

 

X

X

X

S34.4 Juosmeninio kryžmens rezginio sužalojimas

 

X

X

 

X

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

2

06 06 21

Peties įtvarai

115

S43.0 Peties sąnario išnirimai

X

X

 

X

 

X

AP-2

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (diagnozių kodai S42, M75, M19)1

X

 

X

 

 

APATINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

3

06 12 12

Kelio-čiurnos-pėdos įtvarai

1011

S72.4 Šlaunikaulio apatinės dalies lūžis

 

X

 

X

 

X

KT1-5 (Tik vaikams)

S82.1 Blauzdikaulio viršutinės dalies lūžis

 

X

 

X

 

X

S82.7 Blauzdos dauginiai lūžiai

 

X

 

X

 

X

T02.3 Lūžiai, apimantys vienos kojos kelias sritis – skiriama tik po operacinio gydymo1

 

X

 

X

 

X

T02.5 Lūžiai, apimantys abiejų kojų kelias sritis – skiriama tik po operacinio gydymo1

 

X

 

X

 

X

4

06 12 03

Pėdos įtvarai batų įdėklai

160

E10.71  1 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

GS-8

E10.73  1 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E11.71  2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E11.72  2 tipo cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E11.73  2 tipo cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.71 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ar kitomis patikslintomis nekraujagyslinėmis komplikacijomis – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.72 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su atsparumo insulinui požymiais – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

E13.73 Kitas patikslintas cukrinis diabetas su pėdos opa dėl daugybinių priežasčių – skiriama pagal endokrinologo rekomendaciją1

 

X

 

X

 

X

M30-M36 Sisteminės jungiamojo audinio ligos – skiriama, jei yra pėdos trofinių opų1

 

X

 

X

 

X

M21.4 Plokščia pėda [pes planus] (įgyta) – skiriama, jei plokščiapėdystę sukelia traumos arba jei nustatoma neurologinė, reumatinė patologija1

 

X

X

 

X

 

M21.87 Kitos įgytos galūnių deformacijos, patikslintos, čiurna ir pėda – skiriama, jei deformacijos atsiranda dėl reumatinių ligų1

 

 

 

 

X

 

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės – skiriama, jei yra deformacijų (taip pat ir po pėdos rekonstrukcinių operacijų)1

X

X

 

X

 

 

5

06 12 09

Kelio įtvarai

350

S83.7 Kelių kelio struktūrų sužalojimas; lateralinio arba medialinio menisko trauma kartu su šalutinių ir kryžminių raiščių  trauma1

X

X

 

X

 

X

KA3-3

 

1 Gaminį galima užsakyti tik tuomet, jei medicinos dokumentų išraše kartu su diagnoze pagal TLK-10-AM nurodoma informacija, atitinkanti ortopedijos techninės priemonės skyrimo sąlygą (ortopedijos techninių priemonių sąraše žymima skaičiumi).

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-698

 

Trečiasis ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos 100, 95, 80 arba 50 proc. kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašas

 

Eil. Nr.

LST EN ISO 9999

Priemonės pavadinimas

Bazinė kaina, balais

Kodai ir diagnozės pagal TLK-10-AM

Gydytojų, nustatančių ortopedijos techninės priemonės tikslingumą, profesinė kvalifikacija

Ortopedijos techninių priemonių tipų grupė

Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas

Gydytojas ortopedas traumatologas

Gydytojas neurologas (MN 115:2005)

Gydytojas chirurgas (MN 74:2000;

MN 79:2000 neurochirurgas)

Gydytojas reumatologas          (MN 72:2007)

MN 123:2004 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas (MN 123:2004)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KRAUJOTAKOS SISTEMOS GYDOMOSIOS PRIEMONĖS

1

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

190

T24.0 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, nepatikslinto storio nudegimas

X

X

 

X

 

X

PK

T24.3 Klubo ir kojos, išskyrus čiurną ir pėdą, viso odos storio nudegimas

X

X

 

X

 

X

T95.3 Kojos nudegimų ir nušalimų padariniai

X

X

 

X

 

X

2

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

260

T21.0 Nepatikslinto odos storio liemens nudegimas

X

X

 

X

 

X

PM

T21.3 Liemens viso odos storio nudegimas

X

X

 

X

 

X

T29.0 Kelių sričių nudegimai, storis nepatikslintas

X

X

 

X

 

X

T29.2 Kelių sričių nudegimai, kai minimi tik ne viso odos storio nudegimai

X

X

 

X

 

X

T29.3 Kelių sričių nudegimai, kai bent vienas nudegimas pažeidžia visą odos storį

X

X

 

X

 

X

T95.4 Nudegimų ir nušalimų, klasifikuojamų tik pagal pažeistą kūno paviršiaus plotą, padariniai

X

X

 

X

 

X

3

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

80

T22.0 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, nepatikslinto odos storio nudegimas; III–IV laipsnis1

X

X

 

X

 

X

PR

T22.3 Peties ir rankos, išskyrus riešą ir plaštaką, viso odos storio nudegimas; III–IV laipsnis1

 

X

 

T95.2 Rankos nudegimų ir nušalimų padariniai

X

X

 

X

 

X

4

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

120

T20 Galvos ir kaklo nudegimas; III–IV laipsnis1

 

X

 

PV 

T95.0 Galvos ir kaklo nudegimų bei nušalimų padariniai

X

X

 

X

 

X

5

04 06 03

Kraujotakos sistemos gydomosios priemonės

481

T29 Kelių kūno sričių nudegimas; III–IV laipsnis1

X

X

 

X

 

X

PVK

T95.8 Kitų patikslintų nudegimų ir nušalimų padariniai

X

X

 

X

 

X

STUBURO ĮTVARINĖS SISTEMOS

6

06 03 06

Juosmens-kryžkaulio įtvarai

150

M43.06 Spondilolizė, juosmens sritis

 

X

 

X

X

X

KR0-20

M43.07 Spondilolizė, juosmens ir kryžmens sritis

 

X

 

X

X

X

M43.08 Spondilolizė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

X

 

X

X

X

M43.16 Spondilolistezė, juosmens sritis

 

X

 

X

X

X

M43.17 Spondilolistezė, juosmens ir kryžmens sritis

 

X

 

X

X

X

M43.18 Spondilolistezė, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

X

 

X

X

X

M46.96 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens sritis

 

X

 

 

X

X

M46.97 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, juosmens ir kryžmens sritis

 

X

 

 

X

X

M46.98 Uždegiminė spondilopatija, nepatikslinta, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

X

 

 

X

X

M48.86 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens sritis

 

X

 

 

X

X

06 03 06

Juosmens-kryžkaulio įtvarai

150

M48.87 Kitos patikslintos spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

 

X

 

 

X

X

KR0-20

M48.88 Kitos patikslintos spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

X

 

 

X

X

M46.86 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens sritis

 

 

 

 

X

 

M46.87 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, juosmens ir kryžmens sritis

 

 

 

 

X

 

M46.88 Kitos patikslintos uždegiminės spondilopatijos, kryžmens ir kryžmens bei uodegikaulio sritis

 

 

 

 

X

 

M45.06 Ankilozinis spondilitas, juosmens sritis

 

 

 

 

X

 

M51.0 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su mielopatija  – skiriamas tik ligai paūmėjus1

 

 

X

 

 

X

M51.1 Juosmens ir kitų tarpslankstelinių diskų ligos su radikulopatija (G55.1*) – skiriamas tik ligai paūmėjus1

 

 

X

X

 

X

M51.8 Kitos patikslintos tarpslankstelinio disko ligos

 

 

X

X

 

X

Q76.21 Įgimta spondilolistezė

 

X

X

X

 

X

Q76.22 Įgimta spondilolizė

 

X

X

X

 

X

7

06 03 12

Kaklo įtvarai

100

G12.0 Vaikų spinalinė raumenų atrofija, I tipas [Verdnigo-Hofmano (Werdnig-Hofman)]

 

X

X

 

 

X

KR0-16

G24.3 Spazminė kreivakaklystė (tortikolis)

 

X

X

 

 

X

G80.0 Spazminis cerebrinis paralyžius

 

X

X

 

X

M48.3 Trauminė spondilopatija

 

X

 

X

 

X

M50.0 Kaklo diskų liga su mielopatija

 

X

X

X

 

X

06 03 12

Kaklo įtvarai

100

M50.1 Kaklo diskų liga su radikulopatija

 

X

X

X

 

X

KR0-16

S12 Kaklo lūžis

 

X

 

X

 

X

S13.0 Kaklo tarpslankstelinio disko trauminis plyšimas

 

 

 

X

 

X

S13.1 Kaklo slankstelio išnirimas

 

X

X

X

 

X

Q68.0 Įgimta galvos sukamojo raumens deformacija

 

 

X

 

X

S13.2 Kitų ir nepatikslintų kaklo dalių išnirimas

 

X

X

X

 

X

S13.3 Dauginiai kaklo išnirimai

 

X

X

X

 

X

S14.2 Nugaros smegenų nervų šaknelių sužalojimas kaklo lygyje

 

 

X

X

 

X

S14.4 Kaklo periferinių nervų sužalojimas

X

 

X

X

 

X

Z98.8 Kitos patikslintos poprocedūrinės būklės (būtina nurodyti lokalizaciją) 1

 

 

 

X

 

 

VIRŠUTINIŲ GALŪNIŲ ĮTVARINĖS SISTEMOS

8

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

225

M21.33 Kabanti plaštaka ar pėda (įgyta), dilbis

X

X

 

X

X

X

RT1-9

M70.9 Nepatikslinta minkštųjų audinių liga, sukelta krūvio, perkrovos ir spaudimo

X

X

 

X

 

X

M84.10 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dauginės vietos

X

X

 

X

 

X

M84.13 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], dilbis

X

X

 

X

 

X

M84.14 Nesuaugęs lūžis [pseudoartrozė], plaštaka

X

X

 

X

 

X

M92.3 Kita jaunatvinė (juvenilinė) rankos osteochondrozė

X

X

 

 

 

X

S52.5 Stipinkaulio apatinės dalies lūžias

X

X

 

X

 

X

S52.6 Alkūnkaulio ir stipinkaulio apatinių dalių lūžis

X

X

 

X

 

X

06 06 13

Riešo-plaštakos-pirštų įtvarai

225

S52.8 Kitų dilbio dalių lūžis

 

 

 

X

 

X

RT1-9