Lietuvos Respublikos ūkio ministro

ir Lietuvos Respublikos finansų ministro

į s a k y m a s

 

Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro Ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 4-218/1K-191 „Dėl 2007–2013 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

 

2009 m. spalio 8 d. Nr. 4-483/1K-359

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 879 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl 2007–2013 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 102-4261):

1. P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. 4-218/1K-191 „Dėl 2007–2013 metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 63-2401).

2. N u s t a t o m e, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. spalio 19 dieną.

 

 

Ūkio ministras                                                                                  Dainius kreivys

 

Finansų ministrė                                                                         Ingrida Šimonytė

 

_________________