LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PRIVALOMOJO HIGIENINIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MOKYMO

 

1995 m. kovo 20 d. Nr. 151

Vilnius

 

 

Siekdamas koordinuoti visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbą, vykdant privalomą higieninį ir pirmosios medicinos pagalbos mokymą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl žyminio mokesčio:

1. Tvirtinu:

1.1. Privalomojo higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo kainas (1 priedas).

1.2. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą (2 priedas), kuris išduodamas atestuotiems pagal higieninio ir pirmosios medicinos pagalbos mokymo programas ir sumokėjusiems nustatyto dydžio žyminį mokestį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 11 11 nutarimo Nr. 1123 33.7 punktas).

2. Skelbiu negaliojančiu Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 11 08 įsakymo Nr. 373 priedo 11 dalį (higieninio mokymo kursai).

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                        ANTANAS VINKUS


Sveikatos apsaugos ministerijos

1995 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 151

1 priedas

 

PRIVALOMO HIGIENINIO IR PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS MOKYMO KAINOS

 

Eil. Nr.

Mokymo rūšys

Matavimo vienetai

Kaina litais

Technologinis aprašymas

1.

Higieninio mokymo kursai (6 val. programa)

vienam kursų lankytojui

8

kaina, nustatyta už mokymą ir atestavimą

2.

Pirmosios medicinos pagalbos mokymo kursai (12 val. programa)

vienam kursų lankytojui

12

kaina, nustatyta už mokymą ir atestavimą

3.

Atestavimas pasirengusiems savarankiškai:

vienam asmeniui

3

kaina už atestavimą

3.1.

Higienos įgūdžių (1 val.)

 

 

 

3.2.

Pirmosios medicinos pagalbos teikimo (2 val.)

vienam asmeniui

4

kaina už atestavimą

 

 

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS

GYDYTOJAS HIGIENISTAS                                                            VYTAUTAS BUTKEVIČIUS

 


Sveikatos apsaugos ministerijos

1995 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 151

2 priedas

 

 

PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministerijos

1995 03 20 įsakymu Nr. 151

___________________

     Pažymėjimą išdavusios

        įstaigos pavadinimas

 

SVEIKATOS ŽINIŲ ATESTAVIMO

PAŽYMĖJIMAS

 

Data______________ Nr._____

 

                 V-3              gimimo data

 

A K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               M-4      metai     mėn.      diena

 

Vardas __________________________________________________________________________________

Pavardė _________________________________________________________________________________

Atestuota(s) pagal (įrašyti)____________________________________________________________________

higienos įgūdžių

____________________________________________________________________ kursų programą.

pirmosios medicinos pagalbos teikimo

 

Pažymėjimas galioja iki___ m. ____________ _____ d.

Atsakingojo asmens ____________ ________________

                                                          parašas                 v., pavardė

 

A. V.

______________