Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL įgaliojimų suteikimo įgyvendinant lietuvos respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą

 

2008 m. vasario 13 d. Nr. 117

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354) 3 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Įgalioti Ūkio ministeriją parengti ir patvirtinti:

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą.

2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašą.

 

Ministras Pirmininkas                                                                                      Gediminas Kirkilas

 

Ūkio ministras                                                                                                       Vytas Navickas

 

_________________