LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. balandžio 8 d. Nr. 434

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987):

1. Išdėstyti 3.79 punktą taip:

3.79. licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą 5 litai“.

2. Papildyti šiuo 3.791 punktu:

3.791. licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais automobiliais užsakomaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimą, pratęsimą 5 litai“.

3. Išdėstyti 3.80 punktą taip:

3.80. licencijos kortelės transporto priemonei vežti keleivius lengvaisiais taksi automobiliais išdavimą, pratęsimą 5 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

______________