LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL MAŽEIKIŲ MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO

 

2004 m. lapkričio 3 d. Nr. 1375

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (Žin., 1994, Nr. 60-1183; 1999, Nr. 43-1362) 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Mažeikių rajono savivaldybės tarybos teikimą ir gyvenamosios vietovės bendruomenės prašymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Mažeikių miesto teritorijos ribas pagal parengtą planą, priskiriant Mažeikių miesto teritorijai: Kalnėnų kaimo žemės sklypą Nr. 1 (171,8 hektaro) ir žemės sklypą Nr. 3 (1,31 hektaro); Troškučių kaimo žemės sklypą Nr. 2 (2,12 hektaro); Reivyčių kaimo žemės sklypą Nr. 4 (2,21 hektaro), žemės sklypą Nr. 5 (26,55 hektaro), žemės sklypą Nr. 6 (17,52 hektaro) ir žemės sklypą Nr. 7 (1,87 hektaro); Naikių kaimo žemės sklypą Nr. 8 (4,58 hektaro).

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                            VIRGILIJUS BULOVAS

______________