Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2010 m. kovo 3 d. Nr. 201

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 36-1285; 2009, Nr. 22-850), pastraipa „Energetikos ministerijos“ (po 4.486 punkto) ir šiais 4.487–4.491 punktais:

„Energetikos ministerijos

4.487. leidimo gaminti elektros energiją:

4.487.1. išdavimą                                                                            200 litų

4.487.2. pakeitimą                                                                           150 litų

4.487.3. patikslinimą                                                                       150 litų

4.487.4. dublikato išdavimą                                                            30 litų

4.488. leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:

4.488.1. išdavimą                                                                            100 litų

4.488.2. pakeitimą                                                                           75 litai

4.488.3. patikslinimą                                                                       75 litai

4.488.4. dublikato išdavimą                                                            15 litų

4.489. leidimo tiesti tiesioginę elektros liniją:

4.489.1. išdavimą                                                                            200 litų

4.489.2. pakeitimą                                                                           150 litų

4.489.3. patikslinimą                                                                       150 litų

4.489.4. dublikato išdavimą                                                            30 litų

4.490. leidimo eksportuoti elektros energiją į valstybes, kurios nėra valstybės narės:

4.490.1. išdavimą                                                                            200 litų

4.490.2. pakeitimą                                                                           150 litų

4.490.3. patikslinimą                                                                       150 litų

4.490.4. dublikato išdavimą                                                            30 litų

4.491. leidimo importuoti elektros energiją iš valstybių, kurios nėra valstybės narės:

4.491.1. išdavimą                                                                            200 litų

4.491.2. pakeitimą                                                                           150 litų

4.491.3. patikslinimą                                                                       150 litų

4.491.4. dublikato išdavimą                                                            30 litų“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ

 

_________________