LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

 

 

Į S A K Y M A S

 

DĖL LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

 

 

2004 m. gegužės 14 d. Nr. V-364

 

Vilnius

 

 

 

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros stacionarinių paslaugų sąrašą;

1.2. Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros ambulatorinių paslaugų sąrašą;

1.3. Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nepriskiriamų ambulatorinėms ir stacionarinėms paslaugoms, sąrašą.

2. Nustatau, kad stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų pavadinimo patikslinimo pagal šio įsakymo 1.1 punktu patvirtintą sąrašą iki 2004 m. gruodžio 31 d. turi kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

3. Pavedu Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikslinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijose nurodytus paslaugų pavadinimus pagal turimus įstaigų licencijavimo dokumentus.

4. Pripažįstu netekusiais galios:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-99 „Dėl licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 20-868);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-79 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 32-1030) 1.6 punktą;

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymą Nr. 279 „Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 51-1650);

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymą Nr. 117 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 279 „Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 28-1017);

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-451 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 279 „Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 71-3260);

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. V-519 „ Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. 279 „Dėl tretinės sveikatos priežiūros licencijavimo reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 86-3914).

5. Pavedu įsakymo kontrolę ministerijos sekretoriui Sauliui Janoniui

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                            JUOZAS OLEKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu

Nr. V-364

 

LICENCIJUOJAMŲ STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūra

Licencijuojama stacionarinė asmens sveikatos priežiūros paslauga

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys bendruosius paslaugų teikimo reikalavimus

Sveikatos apsaugos ministro įsakymai, nustatantys specialiuosius paslaugų teikimo reikalavimus

 

1

2

3

4

5

 

1.

Antrinė

Suaugusiųjų chirurgija

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

 

 

2.

Antrinė

Suaugusiųjų krūtinės chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-306 1.1 punktas, krūtinės chirurgija IIA, IIB

 

3.

Antrinė

Suaugusiųjų urologija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-305 1.1 punktas, urologija IIA, IIB

 

4.

Antrinė

Suaugusiųjų neurochirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 652, 1 priedas, neurochirurgija IIA, IIB

 

5.

Antrinė

Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 653, 1 priedas, abdominalinė chirurgija IIA, IIB

 

6.

Antrinė

Suaugusiųjų plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 656, 1 priedas, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

 

7.

Antrinė

Suaugusiųjų kraujagyslių chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-12-28 Nr. 758, 1 priedas, kraujagyslių chirurgija IIA, IIB

 

8.

Antrinė

Ginekologija IIA, IIB, IIC

2000-11-07 Nr. 605 1 priedas

2000-11-09 Nr. 639, 1 priedas, ginekologija IIA, IIB, IIC

 

9.

Antrinė

Suaugusiųjų širdies chirurgija II

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 651, 1 priedas, širdies chirurgija II

 

10.

Antrinė

Suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgija II

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 655, 1 priedas, veido ir žandikaulių chirurgija II

 

11.

Antrinė

Suaugusiųjų burnos chirurgija II

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

 

 

12.

Tretinė

Suaugusiųjų urologija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-305 1.2 punktas, urologija III

 

13.

Tretinė

Suaugusiųjų kraujagyslių chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-12-28 Nr. 758, 2 priedas, kraujagyslių chirurgija III

 

14.

Tretinė

Ginekologija III

2000-11-07 Nr. 605 2 priedas

2000-11-09 Nr. 639, 2 priedas, ginekologija III

 

15.

Tretinė

Suaugusiųjų krūtinės chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-306 1.2 punktas, krūtinės chirurgija III

 

16.

Tretinė

Suaugusiųjų neurochirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 652, 2 priedas, neurochirurgija IIIA, IIIB, IIIC

 

17.

Tretinė

Suaugusiųjų širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 651, 2 priedas, širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

 

18.

Tretinė

Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 653, 2 priedas, abdominalinė chirurgija III

 

19.

Tretinė

Suaugusių plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA, IIIB

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 656, 2 priedas, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA, IIIB

 

20.

Tretinė

Suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 655, 2 priedas, veido ir žandikaulių chirurgija III

 

21.

Tretinė

Suaugusiųjų burnos chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

 

 

22.

Antrinė

Vaikų chirurgija

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

 

 

23.

Antrinė

Vaikų krūtinės chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-306 1.1 punktas, krūtinės chirurgija IIA, IIB

 

24.

Antrinė

Vaikų urologija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-305 1.1 punktas, urologija IIA, IIB

 

25.

Antrinė

Vaikų širdies chirurgija II

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 651, 1 priedas, širdies chirurgija II

 

26.

Antrinė

Vaikų neurochirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 652, 1 priedas, neurochirurgija IIA, IIB

 

27.

Antrinė

Vaikų abdominalinė chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 653, 1 priedas, abdominalinė chirurgija IIA, IIB

 

28.

Antrinė

Vaikų veido ir žandikaulių chirurgija II

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 655, 1 priedas, veido ir žandikaulių chirurgija II

 

29.

Antrinė

Vaikų burnos chirurgija II

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

 

 

30.

Antrinė

Vaikų plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 656, 1 priedas, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA, IIB

 

31.

Antrinė

Vaikų kraujagyslių chirurgija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-12-28 Nr. 758, 1 priedas, kraujagyslių IIA, IIB

 

32.

Tretinė

Įgimtų vaikų ligų chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 654, įgimtų vaikų ligų chirurgija III

 

33.

Tretinė

Vaikų urologija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-305 1.2 punktas, urologija III

 

34.

Tretinė

Vaikų kraujagyslių chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-12-28 Nr. 758, 2 priedas, kraujagyslių chirurgija III

 

35.

Tretinė

Vaikų krūtinės chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-306 1.2 punktas, krūtinės chirurgija III

 

36.

Tretinė

Vaikų neurochirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 652, 2 priedas, neurochirurgija IIIA, IIIB, IIIC

 

37.

Tretinė

Vaikų širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 651, 2 priedas, širdies chirurgija IIIA, IIIB, IIIC

 

38.

Tretinė

Vaikų abdominalinė chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 653, 2 priedas, abdominalinė chirurgija III

 

39.

Tretinė

Vaikų plastinė ir rekonstrukcinė mikrochirurgija IIIB

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 656, 2 priedas, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB

 

40.

Tretinė

Vaikų veido ir žandikaulių chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 655, 2 priedas, veido ir žandikaulių chirurgija III

 

41.

Tretinė

Vaikų burnos chirurgija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

 

 

42.

Antrinė

Suaugusiųjų ortopedija-traumatologija IIA, IIB, IIC

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 657, 1 priedas, ortopedija-traumatologija IIA, IIB, IIC

 

43.

Antrinė

Vaikų ortopedija traumatologija IIA, IIB, IIC

2000-11-07 Nr. 603 1 priedas

2000-11-09 Nr. 657, 1 priedas, ortopedija-traumatologija IIA, IIB, IIC

 

44.

Tretinė

Suaugusiųjų ortopedija traumatologija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 657, 2 priedas, ortopedija traumatologija III

 

45.

Tretinė

Vaikų ortopedija-traumatologija III

2000-11-07 Nr. 603 2 priedas

2000-11-09 Nr. 657, 2 priedas, ortopedija traumatologija III

 

46.

Tretinė

Oftalmologijos chirurgija III

1999-03-29 Nr. 136 3 priedas

1999-03-29 Nr. 136, 3 priedas

 

47.

Tretinė

Otorinolaringologijos chirurgija III

1999-03-29 Nr. 136 4 priedas, 5 priedas

1999-03-29 Nr. 136, 4 priedas, 5 priedas

 

48.

Antrinė

Vidaus ligos

2002-03-05 Nr. 103

 

 

49.

Antrinė

Suaugusiųjų alergologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 658, 1 priedas, alergologija II

 

50.

Antrinė

Suaugusiųjų gastroenterologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 660, 1 priedas, gastroenterologija II

 

51.

Antrinė

Suaugusiųjų endokrinologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 661, 1 priedas, endokrinologija II

 

52.

Antrinė

Suaugusiųjų hematologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 662, 1 priedas, hematologija II

 

53.

Antrinė

Infektologija

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-303

 

54.

Antrinė

Suaugusiųjų kardiologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 664, 1 priedas, kardiologija II

 

55.

Antrinė

Suaugusiųjų nefrologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 665, 1 priedas, nefrologija II

 

56.

Antrinė

Suaugusiųjų neurologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 666, 1 priedas, neurologija II

 

57.

Antrinė

Suaugusiųjų pulmonologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 667, 1 priedas, pulmonologija II

 

58.

Antrinė

Suaugusiųjų reumatologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 668, 1 priedas, reumatologija II

 

59.

Antrinė

Darbo medicina

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

 

 

60.

Antrinė

Geriatrija

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

 

 

61.

Antrinė

Klinikinė toksikologija

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-300

 

62.

Tretinė

Suaugusiųjų alergologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 658, 2 priedas, alergologija III

 

63.

Tretinė

Suaugusiųjų gastroenterologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 660, 2 priedas, gastroenterologija III

 

64.

Tretinė

Suaugusiųjų endokrinologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 661, 2 priedas, endokrinologija III

 

65.

Tretinė

Suaugusiųjų hematologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 662, 2 priedas, hematologija III

 

66.

Tretinė

Suaugusiųjų kardiologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 664, 2 priedas, kardiologija III

 

67.

Tretinė

Suaugusiųjų nefrologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 665, 2 priedas, nefrologija III

 

68.

Tretinė

Suaugusiųjų neurologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 666, 2 priedas, neurologija III

 

69.

Tretinė

Suaugusiųjų pulmonologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 667, 2 priedas, pulmonologija III

 

70.

Tretinė

Suaugusiųjų reumatologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 668, 2 priedas, reumatologija III

 

71.

Antrinė

Onkologija chemioterapija II

 

 

 

72.

Antrinė

Onkologija radioterapija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-310 1.1 punktas

 

73.

Antrinė

Onkologija

 

 

 

74.

Tretinė

Onkologija chemioterapija III

 

 

 

75.

Tretinė

Onkologija radioterapija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-310 1.2 punktas

 

76.

Antrinė

Dermatovenerologija II

2000-11-07 Nr. 606 1 priedas

2000-11-09 Nr. 659, 1 priedas, dermatovenerologija II

 

77.

Tretinė

Dermatovenerologija III

2000-11-07 Nr. 606 2 priedas

2000-11-09 Nr. 659, 2 priedas, dermatovenerologija III

 

78.

Antrinė

Suaugusiųjų oftalmologija II

 

 

 

79.

Antrinė

Vaikų oftalmologija II

 

 

 

80.

Antrinė

Otorinolaringologija II

 

 

 

81.

Tretinė

Otorinolaringologija III

 

 

 

82.

Tretinė

Suaugusiųjų oftalmologija III

 

 

 

83.

Tretinė

Vaikų oftalmologija III

 

 

 

84.

Antrinė

Akušerija

1999-03-15 Nr. 117 2.2, 2.3, 2.4 punktai

 

 

85.

Antrinė

Nėštumo patologija IIA, IIB

2000-11-07 Nr. 605 1 priedas

2000-11-09 Nr. 642 1 priedas, nėštumo patologija IIA, IIB

 

86.

Tretinė

Nėštumo patologija III

2000-11-07 Nr. 605 2 priedas

2000-11-09 Nr. 642 2 priedas

 

87.

Antrinė

Neonatologija IIA, IIB

2004-04-30 Nr. V-302 1.1 ir 1.2 punktai

2004-04-30 Nr. V-308 1.1 punktas

 

88.

Tretinė

Neonatologija III

2004-04-30 Nr. V-302 1.3 punktas

2004-04-30 Nr. V-308 1.2 punktas

 

89.

Antrinė

Vaikų ligos II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2000-11-09 Nr. 644, 1 priedas, vaikų ligos

 

90.

Antrinė

Vaikų nefrologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2000-11-09 Nr. 643, 1 priedas, vaikų nefrologija II

 

91.

Antrinė

Vaikų hematologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2000-11-09 Nr. 645, 1 priedas, vaikų hematologija

 

92.

Antrinė

Vaikų gastroenterologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2000-11-09 Nr. 646, 1 priedas, vaikų gastroenterologija II

 

93.

Antrinė

Vaikų pulmonologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2000-11-09 Nr. 647, 1 priedas, vaikų pulmonologija II

 

94.

Antrinė

Vaikų kardiologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2000-11-09 Nr. 648, 1 priedas, vaikų kardiologija II

 

95.

Antrinė

Vaikų endokrinologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

 

 

96.

Antrinė

Vaikų neurologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-307 1.1 punktas

 

97.

Antrinė

Vaikų alergologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2004-05-03 Nr. V-315 1.1 punktas

 

98.

Antrinė

Vaikų reumatologija II

2000-11-07 Nr. 604 1 priedas

2004-04-30 Nr. V-304 1.1 punktas

 

99.

Tretinė

Vaikų nefrologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2000-11-09 Nr. 643, 2 priedas, vaikų nefrologija III

 

100.

Tretinė

Vaikų gastroenterologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2000-11-09 Nr. 646, 2 priedas, vaikų gastroenterologija III

 

101.

Tretinė

Vaikų pulmonologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2000-11-09 Nr. 647, 2 priedas, vaikų pulmonologija III

 

102.

Tretinė

Vaikų kardiologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2000-11-09 Nr. 648, 2 priedas, vaikų kardiologija III

 

103.

Tretinė

Vaikų endokrinologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

 

 

104.

Tretinė

Vaikų neurologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-307 1.2 punktas

 

105.

Tretinė

Vaikų hematologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2000-11-07 Nr. 645, 2 priedas, vaikų hematologija III

 

106.

Tretinė

Vaikų alergologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2004-05-03 Nr. V-315 1.2 punktas

 

107.

Tretinė

Vaikų reumatologija III

2000-11-07 Nr. 604 2 priedas

2004-04-30 Nr. V-304 1.2 punktas

 

108.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-I (vaikų ir suaugusiųjų)

1999-03-16 Nr. 120 1 priedas

1999-03-16 Nr. 120, 1 priedas

 

109.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (suaugusiųjų)

1999-05-14 Nr. 234 5 priedas

1999-05-14 Nr. 234, 5 priedas

 

110.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (vaikų)

1999-05-14 Nr. 234 4 priedas

1999-05-14 Nr. 234, 4 priedas

 

111.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija II (vaikų)

1999-05-14 Nr. 234 2 priedas

1999-05-14 Nr. 234 2 priedas

 

112.

Antrinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų))

1999-05-14 Nr. 234 3 priedas

1999-05-14 Nr. 234 3 priedas

 

113.

Tretinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija III (suaugusiųjų))

1999-09-16 Nr. 120 2 priedas

1999-09-16 Nr. 120 2 priedas

 

114.

Tretinė

Reanimacija ir intensyvioji terapija III (vaikų)

1999-09-16 Nr. 120 3 priedas

1999-09-16 Nr. 120 3 priedas

 

115.

Antrinė

Naujagimių intensyvioji terapija II

2004-04-30 Nr. V-309 1.1 punktas

2004-04-30 Nr. V-309 1.1 punktas

 

116.

Tretinė

Naujagimių intensyvioji terapija III

2004-04-30 Nr. V-309 1.2 punktas

2004-04-30 Nr. V-309 1.2 punktas

 

117.

Antrinė

Psichiatrija II

1999-05-27 Nr. 256 5 priedas

1999-05-27 Nr. 256 5 priedas

 

118.

Antrinė

Priklausomybės ligų psichiatrija II

1999-05-27 Nr. 256 5 priedas

1999-05-27 Nr. 256 5 priedas

 

119.

Tretinė

Psichiatrija III

1999-05-27 Nr. 256 7 priedas

1999-05-27 Nr. 256 7 priedas

 

120.

Antrinė

Sustiprinto režimo psichiatrija

1999-05-27 Nr. 256 5 priedas

1999-05-27 Nr. 256 5 priedas

 

121.

Antrinė

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB

2000-12-14 Nr. 730 1 ir 2 priedai

2000-12-14 Nr. 730, 5 priedas, Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB

 

122.

Antrinė

Vaikų ir paauglių psichiatrija IIC

2000-12-14 Nr. 730 1 ir 2 priedai

2000-12-14 Nr. 730, 6 priedas, vaikų ir paauglių psichiatrija IIC

 

123.

Tretinė

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija IIIA

2000-12-14 Nr. 728 5 priedas

2000-12-14 Nr. 728 7 priedas, 1 lentelė

 

124.

Tretinė

Vaiko raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija III B

2000-12-14 Nr. 728 6 priedas

2000-12-14 Nr. 728 7 priedas, 2 lentelė

 

125.

Antrinė

Suaugusiųjų tuberkuliozė II

2000-01-21 Nr. 39 1 priedas

2000-01-21 Nr. 39 1 priedo lentelė

 

126.

Antrinė

Vaikų tuberkuliozė II

2000-01-21 Nr. 39 1 priedas

2000-01-21 Nr. 39 1 priedo lentelė

 

127.

Pirminė

Palaikomojo gydymo ir slaugos

2000-02-21 Nr. 100

2000-02-21 Nr. 100, MN 80:2000 Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė

 

128.

Antrinė

Medicininė reabilitacija II (*)

2003-07-11 Nr. V-444

MN 12:1996

2003-07-11 Nr. V-444

 

129.

Antrinė

Sveikatą grąžinamasis gydymas II (*)

2003-07-11 Nr. V-444

MN 12:1996

2003-07-11 Nr. V-444

 

130.

Antrinė

Palaikomoji reabilitacija II (*)

2003-07-11 Nr. V-444; MN 12:1996

2003-07-11 Nr. V-444

 

131.

Antrinė

Antirecidyvinis gydymas (vaikų) II (*)

2003-07-11 Nr. V-444

MN 12:1996

2003-07-11 Nr. V-444

 

132.

Tretinė

Medicininė reabilitacija III (*)

2003-07-11 Nr. V-444

MN 12:1996

2003-07-11 Nr. V-444

 

*Paslaugos profiliai nurodomi pagal sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-444

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364

 

 

LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

 

 

1. Bendrosios praktikos gydytojo

2. Vidaus ligų

3. Alergologijos ir klinikinės imunologijos

4. Darbo medicinos

5. Dermatovenerologijos

6. Endokrinologijos

7. Gastroenterologijos

8. Geriatrijos

9. Hematologijos

10. Infektologijos

11. Kardiologijos

12. Nefrologijos

13. Neurologijos

14. Pulmonologijos

15. Reumatologijos

16. Oftalmologijos

17. otorinolaringologijos

18. Klinikinės toksikologijos

19. Onkologijos chemoterapijos

20. Onkologijos radioterapijos

21. Onkologijos

22. Ftiziatrijos

23. Homeopatijos

24. Vaikų ligų

25. Neonatologijos

 

26. Vaikų endokrinologijos

 

27. Vaikų gastroenterologijos

 

28. Vaikų hematologijos

 

29. Vaikų kardiologijos

 

30. Vaikų nefrologijos

 

31. Vaikų neurologijos

 

32. Vaikų pulmonologijos

 

33. Vaikų alergologijos

 

34. Vaikų ftiziatrijos

 

35. Vaikų reumatologijos

 

36. Vaikų urologijos

 

37. Vaikų chirurgijos

 

38. Vaikų ortopedijos traumatologijos

 

39. Vaikų oftalmologijos

 

40. Socialinės pediatrijos

 

41. Dietologijos

 

42. Chirurgijos

 

43. Abdominalinės chirurgijos

 

44. Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos

 

45. Kraujagyslių chirurgijos

 

46. Širdies chirurgijos

 

47. Neurochirurgijos

 

48. Krūtinės chirurgijos

 

49. Urologijos

 

50. Chirurginės onkologijos

 

51. Abdominalinės onkochirurgijos

 

52. Krūtų onkochirurgijos

 

53. Koloproktologijos

 

54. Ortopedijos traumatologijos

 

55. Anesteziologijos reanimatologijos

 

56. Vaikų anesteziologijos

 

57. Intensyviosios terapijos

 

58. Vaikų intensyviosios terapijos

 

59. Akušerijos ginekologijos

 

60. Ginekologijos

 

61. Akušerijos

 

62. Psichiatrijos

 

63. Psichoterapijos

 

64. Vaikų ir paauglių psichiatrijos

 

65. Priklausomybės ligų psichiatrijos

 

66. Psichologinės psichoterapijos

 

67. Medicinos psichologijos

 

68. Genetikos

 

69. Odontologijos

 

70. Burnos chirurgijos

 

71. Ortodontijos

 

72. Endodontologijos

 

73. Ortopedinės odontologijos

 

74. Periodontologijos

 

75. Vaikų odontologijos

 

76. Veido ir žandikaulių chirurgijos

 

77. Burnos higienos

 

78. Sporto medicinos

 

79. Logopedijos

 

80. Teisės medicinos

 

81. Aviacijos medicinos

 

82. Karo medicinos

 

83. Jūros medicinos

 

84. Medicininės socialinės ekspertizės

 

85. Karinės medicininės ekspertizės

 

86. Teismo medicininės ekspertizės

 

87. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos

 

88. Fizinės medicinos ir reabilitacijos

 

89. Kineziterapijos

 

90. Ergoterapijos

 

91. Manualinės terapijos

 

92. Refleksoterapijos

 

93. Ambulatorinės reabilitacijos

 

94. Gydytojo odontologo padėjėjo

 

95. Dantų techniko

 

96. Bendrosios praktikos slaugos

 

97. Bendruomenės slaugos

 

98. Akušerijos slaugos

 

99. Psichikos sveikatos slaugos

 

100. Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos

 

101. Vaikų slaugos

 

102. Fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos

 

103. Kojų priežiūros slaugos

 

104. Sergančiųjų diabetu mokymo slaugos

 

105. Kineziterapeuto padėjėjo

 

106. Ergoterapeuto padėjėjo

 

107. Masažo

 

108. Chemoterapijos slaugos

 

______________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro

2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-364

 

LICENCIJUOJAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, NEPRISKIRIAMŲ AMBULATORINĖMS IR STACIONARINĖMS PASLAUGOMS, SĄRAŠAS

 

1. Klinikinės fiziologijos

 

2. Intervencinės radiologijos

 

3. Intervencinės kardiologijos

 

4. Rentgenodiagnostikos

 

5. Radiologijos

 

6. Echoskopijos

 

7. Endoskopijos

 

8. Kompiuterinės tomografijos

 

9. Magnetinio rezonanso tomografijos

 

10. Dirbtinio apvaisinimo

 

11. Kraujo donorystės

 

12. Transfuziologijos

 

13. Hiperbarinės oksigenacijos

 

14. Gydomosios aferezės ir hemosorbcijos

 

15. Patologijos:

 

15.1. Autopsinių tyrimų

 

15.2. Biopsinių tyrimų

 

15.3. Citopatologinių tyrimų

 

15.4. Histologijos laboratorijų

 

15.5. Histochemijos laboratorijų

 

15.6. Imunohistochemijos laboratorijų

 

15.7. Elektroninės mikroskopijos laboratorijų

 

16. Laboratorinės diagnostikos

 

17. Hemodializės

 

18. Peritoninės dializės

 

19. Greitosios medicinos pagalbos

 

20. Dienos stacionaro

 

21. Dienos chirurgijos

 

22. Invazinio skausmo malšinimo dienos stacionaro

 

23. Dienos oftalmologinės chirurgijos

 

24. Psichiatrijos dienos stacionaro

 

25. Vaikų ir paauglių psichiatrijos dienos stacionaro

 

______________