LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL SUTARTIES DĖL VIENODŲ TECHNINIŲ NURODYMŲ RATINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS, ĮRANGAI IR DALIMS, KURIOS GALI BŪTI SUMONTUOTOS IR (ARBA) NAUDOJAMOS RATINĖSE TRANSPORTO PRIEMONĖSE, PRIĖMIMO IR PAGAL ŠIUOS NURODYMUS IŠDUOTŲ PATVIRTINIMŲ ABIPUSIO PRIPAŽINIMO SĄLYGŲ NUOSTATŲ ĮGYVENDINIMO

 

2001 m. balandžio 23 d. Nr. 461

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų ratifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 19-587) 2 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Paskirti Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos atsakinga už Sutarties dėl vienodų techninių nurodymų ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti sumontuotos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, priėmimo ir pagal šiuos nurodymus išduotų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų nuostatų įgyvendinimą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                       ROLANDAS PAKSAS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                  DAILIS BARAKAUSKAS

______________