Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo nr. 358 „dėl MINISTERIJŲ, ministro pirmininko tarnybos, VYRIAUSYBĖS ĮSTAIGŲ IR ĮSTAIGŲ PRIE MINISTERIJŲ, KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ SĄRAŠO PAGAL GRUPES patvIRTINIMO ir kai kurių LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ pripAŽINIMO neteKUSIAIS GALIOS“ pakeitimo

 

2010 m. balandžio 14 d. Nr. 401

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 „Dėl ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ (Žin., 2008, Nr. 49-1812, Nr. 114-4349, Nr. 130-4976, Nr. 136-5318; 2009, Nr. 12-455, Nr. 20-794, Nr. 109-4612, Nr. 112-4760, Nr. 116-4960, Nr. 134-5846, Nr. 137-6008, Nr. 157-7096, Nr. 158-7181; 2010, Nr. 21-983), – išbraukti III grupėje pastraipą „Apskričių viršininkų administracijos: Alytaus apskrities viršininko administracija, Kauno apskrities viršininko administracija, Klaipėdos apskrities viršininko administracija, Marijampolės apskrities viršininko administracija, Panevėžio apskrities viršininko administracija, Šiaulių apskrities viršininko administracija, Tauragės apskrities viršininko administracija, Telšių apskrities viršininko administracija, Utenos apskrities viršininko administracija, Vilniaus apskrities viršininko administracija“.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2010 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS PALAITIS