LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2007 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO Nr. 3-97 „DĖL VINJEČIŲ FORMOS, JŲ REIKALAVIMŲ, ĮSIGIJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 5 d. Nr. 3-21

Vilnius

 

Pakeičiu Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. 3-97 „Dėl Vinječių formos, jų reikalavimų, įsigijimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 37-1382; 2008, Nr. 17-594; 2009, Nr. 72-2941):

1. Išdėstau 2.4 punktą taip:

2.4. Vinjetės yra 4 rūšių: dienos, savaitės (7 dienų), mėnesio (30 dienų) ir metų. Dienos vinjetė galioja pažymėtą dieną iki 24 valandos (pateikus vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą tos pačios dienos, kurią pažymėta vinjetė, ji galioja 24 valandas nuo kasos aparato kvite nurodyto jo išdavimo laiko), savaitės (7 dienų) – 7 dienas (pvz., nuo 2009-01-20 iki 2009-01-26 imtinai), mėnesio (30 dienų) – 30 dienų (pvz., nuo 2009-01-20 iki 2009-02-18 imtinai), metų – 12 mėnesių (pvz., nuo 2009-01-20 iki 2010-01-19 imtinai);“.

2. Išdėstau 6 punktą taip:

6. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), prieš įvažiuodami į apmokestintus magistralinius kelius, privalo priklijuoti galiojančios vinjetės pagrindinę dalį prie transporto priemonės priekinio stiklo. Tais atvejais, kai įvažiavus į Lietuvos valstybės teritoriją arba išvykstant iš krovinių krovos ar įmonės buveinės (nuolatinės transporto priemonės stovėjimo) vietos nėra degalinės ar kitos vietos, kurioje galima sumokėti naudotojo mokestį bei įsigyti vinjetę(-es), transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) tai padaryti privalo artimiausioje degalinėje ar kitoje vietoje, prekiaujančioje vinjetėmis, vykstant pasirinktu maršrutu. Pasibaigus vinjetės galiojimo laikui, vinjetės pagrindinė dalis turi būti nuimta nuo priekinio stiklo.“

3. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai), įsigiję pažymėtą vinjetę bei ją užpildę ir pagrindinę vinjetės dalį priklijavę prie transporto priemonės priekinio stiklo, kaip reikalaujama naudojimosi instrukcijoje, turi teisę važiuoti šiais magistraliniais keliais:

A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda (10–306,3 km);

A2 Vilnius–Panevėžys (9,28–132,7 km);

A3 Vilnius–Minskas (6,65–33,99 km);

A4 Vilnius–Varėna–Gardinas (15,51–134,46 km);

A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai (0–97,06 km);

A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis (5,96–185,4 km);

A7 Marijampolė–Kybartai–Kaliningradas (2–42,21 km);

A8 Panevėžys–Aristava–Sitkūnai (7,5–87,86 km);

A9 Panevėžys–Šiauliai (5–75,7 km);

A10 Panevėžys–Pasvalys–Ryga (4,57–66,10 km);

A11 Šiauliai–Palanga (2,65–146,41 km);

A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,7 km; 59,43–186,09 km);

A13 Klaipėda–Liepoja (0–24,77 km; 26–45,15 km);

A14 Vilnius–Utena (10,66–95,6 km);

A15 Vilnius–Lyda (10,66–49,28 km);

A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė (15,55–135,48 km);

A17 Panevėžio aplinkkelis (0–22,28 km);

A18 Šiaulių aplinkkelis (0–17,08 km).“

4. Išdėstau 8 punktą taip:

8. Naudotojo mokestis netaikomas, jei apmokama kelio dalis naudojama kaip apylanka, kuri pažymėta specialiais ženklais, taip pat kertant apmokamą kelią, žiedinėse sankryžose, taip pat žemės ūkio veiklos subjektams, kai jie važiuoja iki savo dirbamo lauko ir grįžta iš jo.“

5. Išdėstau 12.5 punktą taip:

12.5. suklydus įrašant į vinjetę ir/ar kontrolinį kuponą transporto priemonės valstybinį numerį.“

6. Pripažįstu netekusiu galios 13.1.2 punktą.

7. Įrašau 13.1.4 punkte vietoj žodžio „čekis“ žodžius „aparato kvitas“ atitinkamu linksniu.

8. Išdėstau 13.2.2 punktą taip:

13.2.2. dokumentą iš policijos ar priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos apie atliktą įvykio tyrimą (protokolo kopiją, pažymą) ar eismo įvykio deklaracijos kopiją;“.

9. Įrašau 13.2.5 punkte vietoj žodžio „čekis“ žodžius „aparato kvitas“ atitinkamu linksniu.

10. Išdėstau 13.3.1 punktą taip:

13.3.1. vinjetės pagrindinę dalį, kad būtų matomi bent 3 skaičiai iš 7 skaičių serijos bei raidė;“.

11. Išdėstau 13.3.3 punktą taip:

13.3.3. transporto priemonės registracijos liudijimą, jeigu jis nebuvo prarastas įvykio metu;“.

12. Įrašau 13.3.4 punkte vietoj žodžio „čekis“ žodžius „aparato kvitas“ atitinkamu linksniu.

13. Išdėstau 13.4.2 punktą taip:

13.4.2. dokumentą iš policijos ar draudimo bendrovės apie atliktą įvykio tyrimą;“.

14. Papildau šiuo 13.4.4 punktu:

13.4.4. vinjetės įsigijimo kasos aparato kvitą, sąskaitą faktūrą ar pan.;“.

15. Pripažįstu netekusiu galios 13.5.3 punktą.

16. Įrašau 13.5.4 punkte vietoj žodžio „čekis“ žodžius „aparato kvitas“ atitinkamu linksniu.

17. Išdėstau 14 punktą taip:

14. Transporto priemonių savininkai ar valdytojai (vairuotojai) prašymą ir reikiamus dokumentus Kelių direkcijai dėl vinjetės keitimo esant 12.5 punkte nurodytam atvejui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vinjetės įsigijimo dienos. Keisti pateikiama vinjetė privalo būti originali, t.y. vinjetės kontrolinis kuponas negali būti atskirtas (atplėštas) nuo vinjetės pagrindinės dalies, vinjetė atklijuota nuo pagrindo, kitaip techniškai pažeista (išskyrus galiojimo datos pažymėjimą). Taip pat pateikiamoje keisti vinjetėje transporto priemonės valstybinis numeris negali būti taisytas ir (ar) įrašytas daugiau kaip vieną kartą.“

18. Įrašau 15 punkte vietoj žodžių „čekis“ žodžius „aparato kvitas“ atitinkamu linksniu.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis

 

SUDERINTA

Muitinės departamento prie Finansų ministerijos l. e. generalinio direktoriaus pareigas

Ramutė Liupkevičienė

2009 m. gruodžio 24 d.

SUDERINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininkas

Vidmantas Žukauskas

2009 m. gruodžio 24 d.

SUDERINTA

Lietuvos policijos generalinis komisaras

Vizgirdas Telyčėnas

2009 m. gruodžio 28 d.