LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ ĮSTATYMO, SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO, SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO IR PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. rugpjūčio 23 d. Nr. IX-2429

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

RINKIMŲ Į EUROPOS PARLAMENTĄ ĮSTATYMO

53 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2003, Nr. 115-5192)

 

1 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

53 straipsnis. Rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos finansavimas

Rinkimų į Europos Parlamentą politinės kampanijos finansavimą reglamentuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO

55 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1992, Nr. 22-635; 2000, Nr. 59-1760)

 

1 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 55 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimas

Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimą reglamentuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ RINKIMŲ ĮSTATYMO

52 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 53-996; 1999, Nr. 93-2710)

 

1 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

52 straipsnis. Savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimas

Savivaldybių tarybų rinkimų politinės kampanijos finansavimą reglamentuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PREZIDENTO RINKIMŲ ĮSTATYMO

44 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1993, Nr. 2-29; 1996, Nr. 100-2256; 2002, Nr. 68-2767; 2004, Nr. 55-1891)

 

 

1 straipsnis. 44 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 44 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

44 straipsnis. Prezidento rinkimų kampanijos finansavimas

Prezidento rinkimų kampanijos finansavimą reglamentuoja Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymas.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ĮSTATYMO ĮSIGALIOJIMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2004 m. rugsėjo 10 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________