LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS LABAI MAŽO AKTYVUMO RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ SAUGYKLOS IR KAPINYNO PROJEKTAVIMO

 

2006 m. gruodžio 13 d. Nr. 1267

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368) 29 straipsnio 2 dalies ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600) 4 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pritarti Ūkio ministerijos pasiūlymui leisti valstybės įmonei Ignalinos atominei elektrinei projektuoti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir kapinyną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                   GEDIMINAS KIRKILAS

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                           VYTAS NAVICKAS

______________