LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. liepos 25 d. Nr. 983

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2003, Nr. 48-2128):

1. Šiuo 3.194 punktu:

3.194.     licencijos tiekti šilumą išdavimą                                                            1200 litų“.

2. Šiuo 4.3381 punktu:

„4.3381.

išduodamų licencijų tiekti šilumą papildymą (pakeitimą), rekvizitų patikslinimą(*) arba dublikato išdavimą

 

100 litų.

 

*Išskyrus licencijos patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, – suteikus naujus pavadinimus gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, statiniams.“.

 

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ

PAVADUOJANTI FINANSŲ MINISTRĖ                                            DALIA GRYBAUSKAITĖ