VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 1999 05 17 ĮSAKYMO NR. 17 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2001 m. sausio 22 d. Nr. 8

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punktu, laikau netekusiu galios Viešųjų pirkimų tarnybos 1999 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 17 „Dėl metodinių nurodymų patvirtinimo“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                                     A. MINKEVIČIUS