LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 381 „DĖL PRIVALOMŲJŲ ALIEJINIŲ IR PLUOŠTINIŲ AUGALŲ SĖKLOS KOKYBĖS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. lapkričio 10 d. Nr. 3D-995

Vilnius

 

Pakeičiu Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 381 „Dėl privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 4-107; 2010, Nr. 96-4994), ir įrašau 2 priedo 10 punkto lentelės pirmosios eilutės aštuntojo stulpelio antraštėje vietoj žodžių „svėrės, garstukai“ žodžius „dirviniai ridikai“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius