LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

D E K R E T A S

 

Dėl lietuvos respublikos KONKURENCIJOS TARYBOS NARIŲ SKYRIMO

 

2013 m. liepos 30 d. Nr. 1K-1535

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 84 straipsnio 10 punktu, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) 19 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus teikimą, 2013 m. rugsėjo 3 d.

s k i r i u Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nariais:

Jolantą IVANAUSKIENĘ – šešeriems metams,

Jūratę ŠOVIENĘ – šešeriems metams.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________