LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBINĖS HIGIENOS INSPEKCIJOS ATASKAITOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

1999 m. liepos 27 d. Nr. 351

Vilnius

 

Vadovaudamasis Valstybinės higienos inspekcijos prie Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos nuostatais (Žin., 1996, Nr. 118-2750) ir valstybinės higieninės kontrolės nuostatais (Žin., 1996, Nr. 118-2751),

1. Tvirtinu pridedamą statistinės ataskaitos formą Nr. 60 – sveikata, metinė „Valstybinės higienos kontrolės ataskaita“.

2. Valstybiniam visuomenės sveikatos centrui peržiūrėti ir pakoreguoti šiuo metu naudojamas visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų statistinės ataskaitos formas (Nr. 38 ir 6 – sveikata, metinė).

3. Nustatau, kad Valstybinė higienos inspekcija už 1999 m. darbą higienos kontrolės srityje atsiskaito pagal šią statistinę ataskaitos formą.

4. Respublikiniam leidybos ir spaudos paslaugų biurui padauginti šių formų 60 egz.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 RAIMUNDAS ALEKNA

______________


 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

 

Valstybinė higienos inspekcija

ĮOK

(Įstaigos, skyriaus pavadinimas, adresas, telefonas)

VALSTYBINĖS HIGIENOS KONTROLĖS ATASKAITA

____________ m.

0642060

 

Valstybinės higienos inspekcijos padaliniai pateikia Valstybinei higienos inspekcijai iki sausio 10 d., Valstybinė higienos inspekcija – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai iki sausio 15 d.

Statistinės ataskaitos forma Nr. 60 – sveikata metinė

 

 

 

SUDERINTA                                                         PATVIRTINTA

Statistikos departamento prie                                 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

Lietuvos Respublikos Vyriausybės                         ministro 1999 07 27  įsakymu Nr. 351

1999 06 23 raštu Nr. 323-03-38

 

1. Valstybinę higienos kontrolę vykdantys pareigūnai ir kiti darbuotojai

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų

 

patvirtinta

užimta

skaičius

1

2

3

4

1.

Pareigūnai – iš viso

Iš jų:

 

 

 

1.1.

Valstybiniai gydytojai higienistai – iš viso

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

1.1.1.

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas

 

 

 

1.1.2.

Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto pa-vaduotojas

 

 

 

1.1.3.

Apskrities vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas

 

 

 

1.1.4.

Apskrities vyriausiojo valstybinio gydytojo higienisto pavaduotojas

 

 

 

1.1.5.

Rajono vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas

 

 

 

1.1.6.

Miesto vyriausiasis valstybinis gydytojas higienistas

 

 

 

1.1.7.

Valstybinis gydytojas higienistas (bendrajai higienai)

 

 

 

1.1.8.

Valstybinis gydytojas higienistas (mitybos higienai)

 

 

 

1.1.9.

Valstybinis gydytojas higienistas (vaikų higienai)

 

 

 

1.1.10.

Valstybinis gydytojas higienistas (gyvenamosios aplinkos higienai)

 

 

 

1.1.11.

Valstybinis gydytojas higienistas (darbo higienai)

 

 

 

1.2.

Valstybinio gydytojo higienisto padėjėjai – iš viso

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

1.2.1.

Valstybinio gydytojo higienisto padėjėjas (bendrajai higienai)

 

 

 

1.2.2.

Valstybinio gydytojo higienisto padėjėjas (mitybos higienai)

 

 

 

1.2.3.

Valstybinio gydytojo higienisto padėjėjas (vaikų higienai)

 

 

 

1.2.4.

Valstybinio gydytojo higienisto padėjėjas (gyvenamosios aplinkos higienai)

 

 

 

1.2.5.

Valstybinio gydytojo higienisto padėjėjas (darbo higienai)

 

 

 

2.

Specialistai (valstybės tarnautojai) – iš viso

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

2.1.

su aukštuoju medicininiu išsilavinimu

 

 

 

2.2.

su aukštuoju nemedicininiu išsilavinimu

 

 

 

2.3.

su aukštesniuoju išsilavinimu

 

 

 

3.

Kiti tarnautojai

 

 

 

4.

Kiti darbuotojai

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

2. Maisto higiena

2.1. Maisto įmonių nuolatinė higienos kontrolė

 

Įmonės pavadinimas

Įmonių skaičius

Patikrinimų

Pažeidimų

Skirtų baudų

Laikinai sustabdytų eksploatuoti įmonių skaičius

Nušalintų nuo darbo asmenų skaičius

 

iš viso

patikrinta

skaičius

skaičius

skaičius

suma (Lt)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Maisto pramonės įmonės – iš viso

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Vaisių ir daržovių perdirbimo ir konservavimo

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Aliejaus ir gyvūninių riebalų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Malybos produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Duonos, makaronų ir konditerijos gaminių gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Cukraus gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Kakavos, šokolado ir saldumynų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Arbatžolių ir kavos perdirbimo, prieskonių gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Alkoholinių gėrimų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

Alaus gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Mineralinio vandens ir nealkoholinių gėrimų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Kitų maisto produktų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13.

Tabako produktų gamybos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Viešojo maitinimo įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Prekybos įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Kitos įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Nustatyti higienos norminių aktų pažeidimai maisto įmonėse

 

 

Nustatyti pažeidimai

Maisto pramonės įmonių skaičius _____

Viešojo maitinimo įmonių skaičius _____

Maisto prekybos įmonių skaičius _____

 

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

1

2

3

4

1.

Teritorija

 

 

 

1.1.

Netinkama įmonės teritorijos priežiūra

 

 

 

1.2.

Ne laiku pašalinamos ir nukenksminamos atliekos

 

 

 

2.

Žaliava, produkcija, technologijos procesas, įrenginiai

 

 

 

2.1

Nėra žaliavos ar maisto produktų dokumentų (kokybės sertifikato, kitų kilmės dokumentų) ar dokumentai netinkamai užpildyti

 

 

 

2.2.

Pažeistas technologijos procesas (temperatūrinio režimo pažeidimai, technologijos operacijų sekos ar srautų pažeidimai)

 

 

 

2.3.

Geriamasis vanduo po pakartotinių tyrimų neatitinka higienos norminių aktų reikalavimų

 

 

 

2.4.

Nesilaikoma prekių kaimynystės, netinkama jų pakuotė bei ženklinimas

 

 

 

2.5.

Produktai neatitinka higienos reikalavimų:

 

 

 

2.5.1.

Pagal mikrobiologinius tyrimus

 

 

 

2.5.2.

pagal cheminius tyrimus

 

 

 

2.6.

Neatliekami techniniuose dokumentuose nustatyta tvarka laboratoriniai tyrimai (žaliavų ir produktų)

 

 

 

2.7.

Pažeisti produktų realizavimo terminai

 

 

 

2.8.

Pažeisti nustatyti gamybos, laikymo reikalavimai bei asortimentas

 

 

 

2.9.

Įrenginių stoka

 

 

 

2.10.

įrenginiai netinkamai eksploatuojami

 

 

 

2.11.

Neženklinti ar naudojami ne pagal paskirtį įrenginiai, jų plovimo ir dezinfekcijos pažeidimai

 

 

 

2.12.

Spec. transportas neturi higienos paso ar naudojamas ne pagal paskirtį

 

 

 

3.

Patalpos

 

 

 

3.1.

Įmonė veikia, bet nustatyta tvarka nepriimta eksploatuoti

 

 

 

3.2.

Patalpos neatitinka technologijos proceso ir higienos norminių aktų reikalavimų (trūksta patalpų vykdomai veiklai ir kt.)

 

 

 

3.3.

Laiku neremontuojamos gamybos ar buities patalpos

 

 

 

3.4.

Netinkamai valomos ir dezinfekuojamos patalpos

 

 

 

3.5.

Nėra karšto vandentiekio vandens

 

 

 

3.6.

Nėra šalto vandentiekio vandens

 

 

 

3.7.

Neveikia kanalizacija gamybos ar buities patalpose

 

 

 

3.8.

Mikroklimato, apšvietos, triukšmo, vibracijos, dulkių, cheminių medžiagų lygiai neatitinka higienos norminių aktų reikalavimų

 

 

 

3.9.

Neatliekama dezinsekcija ir deratizacija, jei patalpose yra buitinių vabzdžių ar graužikų

 

 

 

4.

Darbuotojai

 

 

 

4.1.

Asmens higienos pažeidimai (nešvarūs, netvarkingi dar-bo drabužiai, nėra dezinfekcijos skiedinio ir kt.)

 

 

 

4.2.

Nustatyta tvarka nepasitikrinę sveikatos

 

 

 

4.3.

Neišklausę privalomųjų higienos įgūdžių kurso

 

 

 

4.4.

Nustatyta tvarka laiku nenušalinti nuo darbo asmenys, įtarti sergantys užkrečiamąja liga

 

 

 

 

2.3. Rizikos veiksnių analizės svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistemos įdiegimo kontrolė maisto įmonėse

 

 

Įmonių skaičius

Pramonės šakos

 

Iš jų:

 

Iš viso

suteiktas ES

sertifikuotos pagal

įdiegtos būtinosios programos:

įdiegta

 

 

numeris

ISO standartus

gera gamybos praktika

gera higienos praktika

gera laboratorinė praktika

RVASVT sistema

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aliejaus ir gyvūninių riebalų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

3.

Malybos produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duonos, makaronų ir konditerijos gaminių gamyba

 

 

 

 

 

 

 

5.

Cukraus gamyba

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kakavos, šokolado ir saldumynų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

7.

Arbatžolių ir kavos perdirbimas, prieskonių gamyba

 

 

 

 

 

 

 

8.

Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

9.

Alkoholinių gėrimų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

10.

Alaus gamyba

 

 

 

 

 

 

 

11.

Mineralinio vandens ir nealkoholinių gėrimų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kitų maisto produktų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tabako produktų gamyba

 

 

 

 

 

 

 

14.

Viešasis maitinimas

 

 

 

 

 

 

 

15.

Maisto prekyba

 

 

 

 

 

 

 

16.

Kita su maistu susijusi ūkinė veikla

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Įvežamų į šalį maisto prekių kontrolė

 

 

 

Iš jų:

Maisto prekių kodas ir pavadinimas (pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

Patikrinta įvežamų į šalį maisto prekių

leista realizuoti be papildomos kontrolės

su žyma „Realizuoti leidžiama“ ir skirtas laboratorinis ištyrimas

su žyma „Privaloma papildoma kontrolė“

 

 

 

iš viso

iš jų neleista realizuoti

iš viso

iš jų neleista įvežti

 

siuntų skaičius

masė, tūris (kg, l)

siuntų skaičius

masė, tūris (kg, l)

siuntų skaičius

masė, tūris (kg, l)

siuntų skaičius

masė, tūris (kg, l)

siuntų skaičius

masė, tūris (kg, l)

siuntų skaičius

masė, tūris (kg, l)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

6

7

8

9

07. Daržovės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Vaisiai, riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Kava, arbata, prieskoniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Javai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Malybos produktai, krakmolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aliejinių augalų sėklos, vaisiai, įvairūs grūdai, apyniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Augalų syvai, ekstraktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Taukai, aliejai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Cukrus, cukraus konditerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kakava, jos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.10.00.0. Maisto produktai kūdikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.20.00.0. – 1905. Javų, krakmolo, pieno, miltų konditerijos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Daržovių, vaisių, riešutų produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Įvairūs maisto produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201. – 2202. Nealkoholiniai gėrimai (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2203. Salyklinis alus (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204. – 2206. Vynas, vermutas, sidras (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2207. – 2208. Etilo alkoholis (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209. Actas (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501.00.91.0. Druska, tinkama vartoti žmonėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302.10.00.0. Kvapiosios medžiagos maisto pramonei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos maisto prekės (įvairios prekių siuntos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma be 2201.-2209. kodų prekių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Uždraudimo įvežti į šalį ir realizuoti maisto prekes priežastys

 

 

Uždraudimo įvežti ir realizuoti maisto prekes priežastys (siuntų skaičius)

Iš visų uždraustų įvežti ir realizuoti

Maisto prekių pavadinimas ir kodas

Nėra siuntą

 

Maisto prekių tyrimai neatitiko normų reikalavimų:

maisto prekių pasiūlyta (kg, l):

(pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą)

lydinčių dokumentų ar jie neatitinka reikalavimų

pasibaigęs realizacijos terminas

pagal mikrobinę taršą

pagal toksines medžiagas

pagal radioaktyviuosius izotopus

pagal pesticidus

pagal nitratus

pagal maisto priedus

pagal kitus reikalavimus

perdirbti

sušerti gyvuliams

sunaikinti

grąžinti tiekėjui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

07. Daržovės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. Vaisiai, riešutai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. Kava, arbata, prieskoniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Javai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Malybos produktai, krakmolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Aliejinių augalų sėklos, vaisiai, įvairūs grūdai, apyniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Augalų syvai, ekstraktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Taukai, aliejai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Cukrus, cukraus konditerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Kakava, jos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.10.00.0. Maisto produktai kūdikiams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1901.20.00.0. – 1905. Javų, krakmolo, pieno, miltų konditerijos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Daržovių, vaisių, riešutų produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Įvairūs maisto produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2201. – 2202. Nealkoholiniai gėrimai (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2203. Salyklinis alus (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2204. – 2206. Vynas, vermutas, sidras (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2207. – 2208. Etilo alkoholis (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2209. Actas (litrais)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2501.00.91.0. Druska, tinkama vartoti žmo-nėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3302.10.00.0. Kvapiosios medžiagos maisto pramonei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos maisto prekės (įvairios prekių siuntos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso (suma be 2201.-2209. kodų prekių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Uždraudimo realizuoti lietuviškas maisto prekes priežastys

 

 

Uždrausta realizuoti maisto prekių (kg, l)

Iš visų uždraustų realizuoti

Maisto prekių

 

Iš jų:

maisto prekių pasiūlyta (kg, l):

pavadinimas

iš viso

dėl mikrobinės taršos

dėl cheminės taršos

pasibaigus realizacijos terminui

dėl kitų priežasčių

perdirbti

sušerti gyvuliams

sunaikinti

grąžinti tiekėjui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Vaisiai ir daržovės, konservai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aliejus ir gyvūniniai riebalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Malybos produktai ir krakmolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duonos, makaronų, konditerijos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kakava, šokoladas, saldumynai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Arbatžolės, kava, prieskoniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Alkoholiniai gėrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Alus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Mineralinis vanduo ir nealkoholiniai gėrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kiti maisto produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tabako produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Uždraudimo realizuoti importines maisto prekes priežastys

 

 

Uždrausta realizuoti maisto prekių (kg, l)

Iš visų uždraustų realizuoti

Maisto prekių

 

Iš jų:

maisto prekių pasiūlyta (kg, l):

pavadinimas

iš viso

dėl mikrobinės taršos

dėl cheminės taršos

pasibaigus realizacijos terminui

dėl kelių priežasčių

dėl kitų priežasčių

perdirbti

sušerti gyvuliams

sunaikinti

grąžinti tiekėjui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Vaisiai ir daržovės, konservai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Aliejus ir gyvūniniai riebalai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Malybos produktai ir krakmolas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Duonos, makaronų, konditerijos gaminiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Cukrus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kakava, šokoladas, saldumynai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Arbatžolės, kava, prieskoniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Alkoholiniai gėrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Alus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Mineralinis vanduo ir nealkoholiniai gėrimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Kiti maisto produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Tabako produktai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Nustatyti higienos norminių aktų pažeidimai alkoholinių gėrimų gamybos ir prekybos įmonėse

 

Nustatyti pažeidimai

gamybos įmonių skaičius iš viso _____

prekybos įmonių skaičius iš viso _____

viešojo maitinimo įmonių skaičius iš viso _____

 

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

1

2

3

4

1.

Nėra kokybę liudijančių dokumentų

 

 

 

2.

Kokybės ar higienos rodikliai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų

 

 

 

3.

Pasibaigę realizacijos terminai ir(ar) pakitę jusliniai rodikliai

 

 

 

4.

Prekiaujama nedenatūruotu, denatūruotu ar etilo alkoholiu

 

 

 

5.

Prekinis ženklinimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų

 

 

 

6.

Kiti (išvardyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Nustatyti higienos norminių aktų pažeidimai tabako gamybos ir prekybos įmonėse

 

Nustatyti pažeidimai

gamybos įmonių skaičius iš viso ______

prekybos įmonių skaičius iš viso ______

viešojo maitinimo įmonių

skaičius iš viso ______

 

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įmonių, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

1

2

3

4

1.

Nėra kokybę liudijančių dokumentų

 

 

 

2.

Sveikatai kenksmingų medžiagų kiekiai neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų

 

 

 

3.

Nėra užrašų lietuvių kalba ant tabako gaminių pakuočių šoninių pusių apie esančių dervų ir nikotino kiekius

 

 

 

4.

Nėra įspėjamųjų užrašų lietuvių kalba ant tabako gaminių pakuočių apie kenksmingą rūkymo poveikį sveikatai

 

 

 

5.

Prekinis ženklinimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų

 

 

 

6.

Kiti (išvardyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vaikų higiena

3.1. Ugdymo įstaigų nuolatinė higienos kontrolė

 

 

Įstaigos pavadinimas

Įstaigų  skaičius

Patikrinimų

Pažeidimų

Skirtų baudų

Laikinai su-stabdytų eksploatuoti įstaigų skaičius

Nušalintų nuo darbo

 

iš viso

patik-rinta

skaičius

skaičius

skaičius

suma (Lt)

asmenų skaičius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Ikimokyklinės įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bendrojo lavinimo mokyklos – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Vidurinės

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Pagrindinės

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Pradinės

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Gimnazijos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Licėjai

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Specialiosios mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Internatinės mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Aukštesniosios mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Profesinės mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Sanatorinės internatinės mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Sanatorinės mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Jaunimo mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Specialiosios internatinės mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Vaikų globos namai

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Pagalbiniai vaikų globos namai

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Specialieji vaikų globos namai

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Specialieji globos namai

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Vaikų sanatorijos

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Papildomojo ugdymo įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Konsultaciniai mokymo punktai

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Vaikų pensionai

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Vasaros poilsio stovyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Kitos ugdymo įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Nustatyti higienos norminių aktų pažeidimai ugdymo įstaigose

 

Nustatyti pažeidimai

Ikimokyklinių įstaigų skaičius _____

Bendrojo lavinimo mokyklų skaičius _____

Profesinių mokyklų skaičius _____

Kitų ugdymo įstaigų skaičius ____

 

Įstaigų, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Mokyklų, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Mokyklų, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

Įstaigų, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

1

2

 

 

 

1.

Teritorija

 

 

 

 

1.1.

Nesutvarkytos žaidimo aikštelės (smėlio dėžės)

 

 

 

 

1.2.

Nesutvarkyti sporto aikštynai

 

 

 

 

2.

Patalpos

 

 

 

 

2.1.

Rekonstrukcija, kapitalinis remontas atliktas, nesuderinus su visuomenės sveikatos įstaiga

 

 

 

 

2.2.

Įkurdintos kitos įstaigos, nesusijusios su ugdymu

 

 

 

 

2.3.

Netinkamas apšvietimas

 

 

 

 

2.4.

Netinkamas mikroklimatas

 

 

 

 

2.5.

Nesutvarkytas vandens tiekimas

 

 

 

 

2.6.

Neženklinti baldai (nepritaikyti vaikų ugdymui)

 

 

 

 

2.7.

Viršijamas vaikų skaičius grupėse (klasėse)

 

 

 

 

2.8.

Kiti pažeidimai

 

 

 

 

3.

Mokymo ir poilsio režimas

 

 

 

 

3.1.

Pažeidžiami mokymo krūviai

 

 

 

 

3.2.

Pažeidžiamas poilsio režimas

 

 

 

 

4.

Maitinimo organizavimas

 

 

 

 

4.1.

Nėra žaliavos ar maisto produktų dokumentų (kokybės sertifikato, kitų kilmės dokumentų) ar dokumentai ne-tinkamai užpildyti

 

 

 

 

4.2.

Nėra šalto ir karšto vandentiekio vandens

 

 

 

 

4.3.

Neveikia kanalizacija

 

 

 

 

5.

Darbuotojai

 

 

 

 

5.1.

Nepasitikrinę sveikatos

 

 

 

 

5.2.

Neišklausę privalomojo higienos įgūdžių kurso

 

 

 

 

 

3.3. Ugdymo įstaigų higienos būklė

 

 

 

4. Aplinkos higiena

4.1. Visuomeninės paskirties įmonių (įstaigų) nuolatinė higienos kontrolė

 

 

 

 

4.2. Nustatyti higienos norminių aktų pažeidimai visuomeninės paskirties įmonėse (įstaigose)

 

Nustatyti pažeidimai

Asmens sveika-tos priežiūros įstaigų skaičius

______

Pirčių skaičius ______

Viešbučių skaičius _____

Baseinų skaičius _____

Soliariumų skaičius _____

Kirpyklų skaičius _____

 

Įstaigų, kuriose nustatyta pa-žeidimų, skaičius

pirčių, kuriose nu-statyta pažeidimų, skaičius

viešbučių, kuriuose nustatyta pažeidimų, skaičius

baseinų, kuriuose nustatyta pažeidimų, skaičius

soliariumų, kuriuose nustatyta pažeidimų, skaičius

kirpyklų, kuriose nustatyta pažeidimų, skaičius

1

2

3

4

5

6

7

1.

Teritorija

 

 

 

 

 

 

1.1.

Netinkama įmonės (įstaigos) teritorijos priežiūra

 

 

 

 

 

 

1.2.

Laiku nepašalinamos ir nenukenksminamos atliekos

 

 

 

 

 

 

2.

Patalpos

 

 

 

 

 

 

2.1.

Įmonė (įstaiga) veikia, bet nustatyta tvarka nepriimta eksploatuoti

 

 

 

 

 

 

2.2.

Patalpos neatitinka technologijos proceso ir higienos norminių aktų reikalavimų (trūksta patalpų vykdomai veiklai ir kt.)

 

 

 

 

 

 

2.3.

Laiku neremontuojamos gamybos ir buities patalpos

 

 

 

 

 

 

2.4.

Netinkamai valomos ir dezinfekuojamos patalpos

 

 

 

 

 

 

2.5.

Nėra šalto ir karšto vandentiekio vandens (jei tai bū-tina pagal vykdomą veiklą)

 

 

 

 

 

 

2.6.

Nėra karšto vandentiekio vandens (jei tai būtina pa-gal vykdomą veiklą)

 

 

 

 

 

 

2.7.

Nėra šalto vandentiekio vandens (jei tai būtina pagal vykdomą veiklą)

 

 

 

 

 

 

2.8.

Neveikia kanalizacija gamybos ir buities patalpose

 

 

 

 

 

 

2.9.

Mikroklimato, apšvietos, triukšmo, vibracijos, dulkių, cheminių medžiagų lygiai neatitinka higienos norminių aktų reikalavimų

 

 

 

 

 

 

2.10.

Neatliekama dezinsekcija ir deratizacija, jei patalpose yra buitinių vabzdžių ir graužikų

 

 

 

 

 

 

3.

Darbuotojai

 

 

 

 

 

 

3.1.

Asmens higienos pažeidimai (nešvarūs, netvarkingi darbo drabužiai ir kt.)

 

 

 

 

 

 

3.2.

Nustatyta tvarka nepasitikrinę sveikatos

 

 

 

 

 

 

3.3.

Neišklausę privalomųjų higienos įgūdžių kurso

 

 

 

 

 

 

3.4.

Nustatyta tvarka laiku nenušalinti nuo darbo asmenys, įtarti sergantys užkrečiamąja liga

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Atvirų vandens telkinių vandens kokybė rekreacijos zonose

 

Tyrimo objektas

Ištirta vandens pavyzdžių pagal cheminius rodiklius

Ištirta vandens pavyzdžių pagal mikrobiologinius rodiklius

 

iš viso

iš jų neatitiko higienos normų

iš viso

iš jų neatitiko higienos normų

1

2

3

4

5

1.

Upių vanduo

 

 

 

 

2.

Ežerų vanduo

 

 

 

 

3.

Jūros vanduo

 

 

 

 

 

5. Ne maisto prekių higieninio įvertinimo prekyboje kontrolė

 

Prekės pavadinimas

Patikrintų prekių pavadinimų skaičius

Atliktų tyrimų skaičius

Nustatytų higienos normų pažeidimų skaičius

Nustatytų prekių realizavimo pažeidimų skaičius

1

2

3

4

5

1.

Kūdikių ir vaikų prekės

 

 

 

 

2.

Kosmetikos priemonės

 

 

 

 

3.

Asmens higienos priemonės

 

 

 

 

4.

Buitinės chemijos prekės:

 

 

 

 

4.1.

Skalbikliai ir valikliai. Skalbimo preparatai

 

 

 

 

4.2.

Buitiniai biocidai

 

 

 

 

5.

Medicininė įranga

 

 

 

 

6.

Audiniai bei trikotažo prekės

 

 

 

 

7.

Statybinės medžiagos

 

 

 

 

8.

Baldai

 

 

 

 

9.

Su maistu kontaktuojančios prekės

 

 

 

 

10.

Kitos prekės

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

6. Leidimų-higienos pasų verstis ūkine komercine veikla išdavimas

 

 

Įmonių, turinčių leidimus-higienos pasus, skaičius

Veikiančių įmonių mieste (rajone) skaičius

Išduotų leidimų-higienos pasų per ataskaitinius metus skaičius

Priežastys, dėl kurių nebuvo išduotas leidimas-higienos pasas

Įmonių rūšis

įmonių, kurių higieninė būklė neatitiko higienos normų reikalavimų, skaičius

įmonių, kurios nesikreipė dėl leidimo-higienos paso, skaičius

1

2

3

4

5

6

1.

Maisto įmonės – iš viso

Iš jų:

 

 

 

 

 

1.1.

Maisto pramonės įmonės

 

 

 

 

 

1.2.

Viešojo maitinimo įmonės

 

 

 

 

 

1.3.

Prekybos įmonės

 

 

 

 

 

2.

Statybos įmonės

 

 

 

 

 

3.

Žemės ir miškų ūkio įmonės

 

 

 

 

 

4.

Transporto įmonės

 

 

 

 

 

5.

Kitos įmonės

 

 

 

 

 

6.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

7. Dirbančiųjų, kuriems turi įtakos kenksmingi veiksniai, sveikatos patikrinimo duomenys

 

Kenksmingų veiksnių pavadinimas

Dirbančiųjų, kuriems turi įtakos kenksmingi veiksniai, skaičius

Dirbančiųjų, kurių sveikata patikrinta stojant į darbą, skaičius

Dirbančiųjų, kurių sveikata tikrinama periodiškai, skaičius

Dirbančiųjų, kurių darbe pašalintas kontaktas su kenksmingais veiksniais, skaičius

gamyboje ir transporte

kitose veiklos rūšyse

gamyboje ir transporte

kitose veiklos rūšyse

gamyboje ir transporte

kitose veiklos rūšyse

gamyboje ir transporte

kitose veiklos rūšyse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Kenksmingos cheminės medžiagos

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Kenksmingi fizikiniai veiksniai – iš viso

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.

Vibracija

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Triukšmas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Elektromagnetinis laukas

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

Mikroklimatas, temperatūros režimai

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.

Kiti fizikiniai veiksniai

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Kenksmingi biologiniai veiksniai

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Fizinė perkrova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Jeigu darbuotoją veikia keli kenksmingi veiksniai, įrašyti į tą skiltį, kurioje nurodytas veiksnys daro didžiausią poveikį sveikatai.

 

 

8. Administracinio poveikio priemonės

 

Įmonės (įstaigos) pavadinimas

Skirtų baudų skaičius

Iš jų išieškota

Teisėsaugos organams perduotų bylų skaičius

Pateikta teikimų savivaldybėms

Likviduota įmonių (įstaigų) pagal pareigūnų teikimus

Perduotų administracinei komisijai bylų skaičius

Sprendimų dėl įmonės (įstaigos) eksploatavimo nutraukimo skaičius

Laikinai uždarytų įmonių (įstaigų) skaičius

Nušalintų nuo darbo asmenų skaičius

baudų skaičius

suma

iš viso

priimta sprendimų

dėl įmonės (įstaigos) likvidavimo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Visuomeninės paskirties – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Soliariumai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Baseinai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Pirtys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Kirpyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Viešbučiai, moteliai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Senelių, globos, parapijos namai, pensionai ir kt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Moksleivių ir studentų bendrabučiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.

Sporto bazės ir stadionai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.

Geriamojo vandens tiekimo įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11.

Paplūdimiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pramonės įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Žemės ūkio įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ugdymo įstaigos – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Ikimokyklinės įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.

Bendrojo lavinimo mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Maisto pramonės įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Viešojo maitinimo įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Maisto prekybos įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Kitos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skirta baudų iš viso ................................................ , iš jų pažeidimo padarymo vietoje (pagal kvitus)

 

Parašyta įspėjimų.................................. .

 

9. Gyventojų prašymų, skundų ir pasiūlymų nagrinėjimas

 

Įmonės (įstaigos), dėl kurios veiklos

Gauta

Iš jų

Prašymų, skundų priežastis:

paduotas prašymas ar skundas, pavadinimas

prašymų, skundų – iš viso

faktai pasitvirtino

dėl teritorijos netinkamos priežiūros, atliekų pašalinimo ir kt.

dėl technologijos proceso pa-žeidimų, geriamojo vandens kokybės, įrenginių stokos ir kt.

dėl patalpų (remonto, valymo, dezinfekcijos ir kt.)

dėl mikroklimato, apšvietos, triukšmo, vibracijos, dulkių, cheminių medžiagų

dėl kitų priežasčių

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Visuomeninės paskirties – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Kirpyklos

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Geriamojo vandens tiekimo įmonės

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pramonės įmonės

 

 

 

 

 

 

 

3.

Cheminių medžiagų (pesticidų, trąšų ir kt.), jų produktų saugojimas ir kita veikla

 

 

 

 

 

 

 

4.

Žemės ūkio įmonės

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ugdymo įstaigos – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų:

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Ikimokyklinės įstaigos

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Bendrojo lavinimo mokyklos

 

 

 

 

 

 

 

6.

Maisto pramonės įmonės

 

 

 

 

 

 

 

7.

Viešojo maitinimo įmonės

 

 

 

 

 

 

 

8.

Prekybos įmonės – iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš jų: