LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 m. SAUSIO 11 d. ĮSAKYMO Nr. V-14 „DĖL PALIATYVIOSIOS PAGALBOS PASLAUGŲ SUAUGUSIESIEMS IR VAIKAMS TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2009 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-702

Vilnius

 

 

Siekdamas užtikrinti prieinamas ir tinkamas paliatyviosios pagalbos paslaugas pacientams:

1. Pakeičiu Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 7-290):

1.1. Papildau šiuo 10.9 punktu:

10.9. Nugaros smegenų sužalojimai, kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui C2-C5 lygyje ir yra tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija.“

1.2. Pakeičiu 18 punktą ir išdėstau taip:

18. Ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas pagal savo kompetenciją teikia ne mažesnė kaip 3 specialistų komanda, kurią sudaro: gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Slaugos paslaugas pagal kompetenciją gali teikti ir slaugytojo padėjėjas.“

1.3. Pakeičiu 28.2.1 punktą ir išdėstau taip:

28.2.1. pirmosios konsultacijos metu, kuri trunka ne mažiau kaip 2 val., paliatyviosios pagalbos paslaugas teikia kartu gydytojas, slaugytojas (gali būti ir slaugytojo padėjėjas) ir socialinis darbuotojas pagal savo kompetenciją;“.

1.4. Pakeičiu 28.2.3 punktą ir išdėstau taip:

28.2.3. prireikus ligonis ir jo artimieji gali būti konsultuojami pakartotinai kartu gydytojo, slaugytojo (gali būti ir slaugytojo padėjėjas) ir socialinio darbuotojo. Pakartotinės konsultacijos trukmė ne mažiau kaip 1 val.;“.

1.5. Papildau 1 priedą „Paliatyviosios pagalbos teikimo indikacijos“ šiuo 20 punktu:

 

„20

T91.3

Nugaros smegenų sužalojimo padariniai

Kai yra tetraplegija, esant ASIA-A, B, C tipo pažeidimui C2-C5 lygyje ir yra tracheostoma ir (ar) pacientui reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija

S14.0

Kaklinės dalies nugaros smegenų sutrenkimas ir pabrinkimas

S14.1

Kiti ir nepatikslinti nugaros smegenų kaklinės dalies sužalojimai

T09.3

Nugaros smegenų sužalojimas, lygis nepatikslintas

G04

Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas

G95

Kitos nugaros smegenų ligos

G99.2

Mielopatija sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (stuburo piktybiniai navikai C41.2; nugaros smegenų dangalų piktybiniai navikai C70.1; nugaros smegenų piktybiniai navikai C72.0; stuburo gerybiniai navikai D16.6; nugaros smegenų dangalų gerybiniai navikai D32.1; nugaros smegenų gerybiniai navikai D33.4; spondilolistezė M43.1; stuburo stenozė M48.0 ir kt.)“

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS