ELEKTRĖNŲ POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO,

ŠALČININKŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO,

ŠIRVINTŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO,

ŠVENČIONIŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO,

TRAKŲ RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO,

UKMERGĖS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO,

VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO IR

VILNIAUS MIESTO VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRĖNŲ, ŠALČININKŲ RAJONO, ŠIRVINTŲ RAJONO, ŠVENČIONIŲ RAJONO, TRAKŲ RAJONO, UKMERGĖS RAJONO, VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATŲ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VILNIAUS MIESTO VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO SĄLYGŲ PASKELBIMO

 

2008 m. kovo 28 d. Nr. 28-V-38/97-V-50/95-V-27/92-V-24/87-V-38/88-V-28/57-V-55/10-V-205

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95-2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777) 12 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2000, Nr. 83-2511) 4 straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr. 46-1120), ir įgyvendindami Lietuvos policijos sistemos plėtros programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5466):

1. Skelbiame pridedamas Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygas.

2. Pažymime, kad reorganizuojant dalyvaujanti ir reorganizavus veiklą tęsianti, visas reorganizuojamų įstaigų teises ir pareigas perimanti įstaiga yra Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas, kurio pavadinimas keisis ir vadinsis Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.

3. Nustatome, kad su Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono policijos komisariatų reorganizavimo prijungimo būdu prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato sąlygomis ir reorganizuojant dalyvaujančios įstaigos bei reorganizavus veiklą tęsiančio juridinio asmens nuostatų projektu ir kitais dokumentais teisės aktų nustatyta tvarka galima susipažinti Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate (Birželio 23-iosios g. 10, Vilnius).

4. Skelbiame įsakymą leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

ELEKTRĖNŲ

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                  RIMANTAS STANEVIČIUS

 

ŠALČININKŲ RAJONO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                 ROSTISLAV POLUBIANKO

 

ŠIRVINTŲ RAJONO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                                      JUOZAS ČEPAS

 

ŠVENČIONIŲ RAJONO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                                    ARVYDAS SINIS

 

TRAKŲ RAJONO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                                NERIJUS ŠIAULYS

 

UKMERGĖS RAJONO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                              ARVYDAS PAKNYS

 

VILNIAUS RAJONO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                               MEČISLAVAS POPLAVSKIS

 

VILNIAUS MIESTO VYRIAUSIOJO

POLICIJOS KOMISARIATO VIRŠININKAS                                             SIGITAS MECELICA

______________


SKELBIAMA

Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono,

Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės

rajono, Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto

vyriausiojo policijos komisariatų viršininkų

2008 m. kovo 28 d.

įsakymu Nr. 28-V-38/97-V-50/95-V-27/92-V-

24/87-V-38/ 88-V-28/57-V-55/10-V-205

 

DĖL ELEKTRĖNŲ, ŠALČININKŲ RAJONO, ŠIRVINTŲ RAJONO, ŠVENČIONIŲ RAJONO, TRAKŲ RAJONO, UKMERGĖS RAJONO, VILNIAUS RAJONO POLICIJOS KOMISARIATŲ REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VILNIAUS MIESTO VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO SĄLYGOS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų rajono, Ukmergės rajono, Vilniaus rajono policijos komisariatų (toliau – reorganizuojamos įstaigos) reorganizavimo prijungimo prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato (toliau – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga) būdu sąlygos (toliau – reorganizavimo sąlygos) nustato reorganizuojamų įstaigų reorganizavimo prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios įstaigos tvarką. Šios reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 2.95–2.97 straipsniais, 2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis ir 2.101 straipsniu, Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 90-2777) 12 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569) 120 ir 138 straipsniais, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2000, Nr. 83-2511) 4 straipsniu, Biudžetinių įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. gegužės 10 d. nutarimu Nr. 554 (Žin., 1996, Nr. 46-1120).

 

II. REORGANIZUOJAMOS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS

 

2. Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos:

2.1. Pavadinimas – Elektrėnų policijos komisariatas; adresas: Elektrėnų g. 11, LT-26108 Elektrėnai; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 188764290; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 2001-01-03; lėšų sąskaitos Nr. LT717300010002625053, AB bankas „Hansabankas“.

2.2. Pavadinimas – Šalčininkų rajono policijos komisariatas; adresas: Vilniaus g. 50, LT-17116 Šalčininkai; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191010642; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-07-04; lėšų sąskaitos Nr. LT474010044400040010, AB DnB NORD bankas.

2.3. Pavadinimas – Širvintų rajono policijos komisariatas; adresas: Vilniaus g. 39, LT-19118 Širvintos; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 190965418; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-06-16; lėšų sąskaitos Nr. LT704010042000010015, AB DnB NORD bankas.

2.4. Pavadinimas – Švenčionių rajono policijos komisariatas; adresas: Vilniaus g. 30, LT-18123 Švenčionys; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 190520884; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-07-14; lėšų sąskaitos Nr. LT147300010002589801, AB bankas „Hansabankas“.

2.5. Pavadinimas – Trakų rajono policijos komisariatas; adresas: Vytauto g. 57, LT-21105 Trakai; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191010980; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-06-11; lėšų sąskaitos Nr. LT884010042700080031, AB DnB NORD bankas.

2.6. Pavadinimas -Ukmergės rajono policijos komisariatas; adresas: Kauno g. 3, LT-20130 Ukmergė; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191701268; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-06-27; lėšų sąskaitos Nr. LT314010042900080022, AB DnB NORD bankas.

2.7. Pavadinimas – Vilniaus rajono policijos komisariatas; adresas: H. Manto g. 4, LT-09318 Vilnius; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191011178; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-06-17; lėšų sąskaitos Nr. LT547300010002474039, AB bankas „Hansabankas“.

3. Reorganizavime dalyvaujančios biudžetinės įstaigos pavadinimas – Vilniaus miesto vyriausiasis policijos komisariatas; adresas: Birželio 23-iosios g. 10, LT-03602 Vilnius; įregistravimo Juridinių asmenų registre kodas – 191688326; registracijos valstybės įmonėje Registrų centro Vilniaus filiale data 1997-06-27; lėšų sąskaitos Nr. LT097300010002458165, AB bankas „Hansabankas“, PVM kodas LT 916883219.

 

III. REORGANIZAVIMO IR FUNKCIJŲ PERSKIRSTYMO TIKSLAS IR BŪDAS

 

4. Reorganizavimo tikslas – sudaryti teisines ir vadybines prielaidas teritorinių policijos įstaigų veiklą organizuoti taip, kad optimaliausiais žmogiškaisiais, finansiniais bei materialiniais ištekliais laiku ir kokybiškai būtų užtikrintas kiekvienai policijos įstaigai priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimas.

5. Reorganizavimo būdas – prijungimo, prijungiant Elektrėnų policijos komisariatą, Šalčininkų rajono policijos komisariatą, Širvintų rajono policijos komisariatą, Švenčionių rajono policijos komisariatą, Trakų rajono policijos komisariatą, Ukmergės rajono policijos komisariatą, Vilniaus rajono policijos komisariatą prie Vilniaus miesto vyriausiojo policijos komisariato.

 

IV. REORGANIZAVIMO IR FUNKCIJŲ PERSKIRSTYMO ETAPAI IR LAIKAS

 

6. Reorganizuojamos įstaigos reorganizuojamos nuo 2008 m. spalio 1 d.

7. Valstybės įmonės Registrų centro filialui dokumentai (prašymas įregistruoti juridinio asmens teisinį statusą, reorganizavimo sąlygos ir dokumentas, patvirtinantis, kad sumokėtas atlyginimas už įregistravimą), reikalingi reorganizuojamų įstaigų statusui įregistruoti, pateikiami ne vėliau kaip reorganizavimo sąlygų paskelbimo „Valstybės žiniose“ dieną (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos įstaigos, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

8. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos apskrities skyriui (toliau – „Sodros“ skyrius) per 3 dienas nuo Juridinių asmenų registre įregistravimo juridinio asmens teisinio statuso „reorganizuojamas“ pateikia 6-SD formos pranešimą (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos įstaigos, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

9. Iki 2008 m. gegužės 15 d., bet ne anksčiau kaip per 30 d. nuo reorganizavimo sąlygų viešo paskelbimo dienos, sprendimo dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo projektas suderinamas su Finansų ministerija ir pateikiamas pasirašyti Lietuvos policijos generaliniam komisarui (atsakingi vykdytojai – Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) Štabas, Finansų valdyba, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

10. Per 5 dienas nuo Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymu priimto sprendimo patvirtinti reorganizavimo sąlygas reorganizavime dalyvaujanti įstaiga pateikia Juridinių asmenų registro tvarkytojui sprendimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą originalą arba kopiją (atsakingi vykdytojai – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

11. Iki 2008 m. balandžio 21 d. parengiami reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatų ir struktūros schemų pakeitimų projektai, įsigaliosiantys nuo 2008 m. spalio 1 d. (atsakingi vykdytojai – Policijos departamento Štabas, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

12. Iki 2008 m. balandžio 21 d. parengiami ir kartu su pareigybių sąrašų projektais Policijos departamentui pateikiami siūlymai dėl reorganizavime dalyvaujančioje įstaigoje nuo 2008 m. spalio 1 d. perkeltų ir steigiamų pareigybių priskyrimo lygiams ir kategorijoms (atsakingi vykdytojai – Policijos departamento Personalo valdyba, Finansų valdyba, reorganizuojamos įstaigos, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

13. Iki 2008 m. gegužės 15 d. parengiami ir pateikiami Lietuvos policijos generaliniam komisarui tvirtinti reorganizuojamų įstaigų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuo 2008 m. spalio 1 d. perkeltų, panaikinamų ir steigiamų pareigybių sąrašų projektai (atsakingi vykdytojai – Policijos departamento Personalo valdyba, Finansų valdyba, reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaigos).

14. Iki 2008 m. gegužės 20 d. apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš tarnybos (darbo) surengiamos konsultacijos su reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančios policijos įstaigos valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų atstovais, kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų padarinių arba jie būtų sušvelninti (atsakingas vykdytojas – reorganizavimo komisija).

15. Vadovaujantis Darbo kodekso 130 straipsniu iki 2008 m. birželio 1 d. bei iki rugpjūčio 1 d. reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos statutiniai ir karjeros valstybės tarnautojai (toliau – valstybės tarnautojai) ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), kurių pareigybės nuo 2008 m. spalio 1 d. naikinamos, teisės aktų nustatyta tvarka įspėjami apie darbo sąlygų pakeitimą ar galimą atleidimą iš tarnybos (darbo) (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos įstaigos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaiga, Policijos departamento Personalo valdyba).

16. Iki 2008 m. birželio 20 d. parengiami teisės aktų dėl panaudos pagrindais naudojamo bei valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu reorganizuojamų įstaigų patikėjimo teise valdomo turto perdavimo reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise projektai (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaigos, Lietuvos policijos logistikos centras).

17. Iki 2008 m. rugsėjo 30 d. reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, kurių pareigybės nuo 2008 m. spalio 1 d. naikinamos, siūloma eiti pareigas reorganizavime dalyvaujančioje įstaigoje ar kitose policijos įstaigose (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaigos, Policijos departamento Personalo valdyba).

18. Atsižvelgiant į reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuo 2008 m. spalio 1 d. priimtų į tarnybą reorganizuojamų įstaigų valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų skaičių, teisės aktų nustatyta tvarka tikslinama reorganizavime dalyvaujančios įstaigos 2008 metų programos sąmata (atsakingi vykdytojai – Policijos departamento Finansų valdyba, reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

19. Iki 2008 m. spalio 1 d. atliekamas reorganizuojamų įstaigų turto ir atsiskaitymų inventorizavimas. Apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Sodros“ apskrities skyriui patikrinus reorganizuojamų įstaigų buhalterinės apskaitos dokumentus, sudaromas įstaigos likvidavimo balansas ir surašomas likvidavimo aktas. Buhalterinės apskaitos dokumentai perduodami reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai sudarius ir pateikus 2008 m. pirmojo pusmečio finansinę atskaitomybę bei gavus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir „Sodros“ apskrities skyriaus leidimus uždaryti reorganizuojamų įstaigų sąskaitas bankuose (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaigos).

20. Nuo 2008 m. spalio 1 d. „Sodros“ skyriui per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigos pateikiamas 2-SD pranešimas apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, nurodant apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas nutraukiamas reorganizuojamoje įstaigoje ir bus tęsiamas reorganizavime dalyvaujančioje įstaigoje (atsakingi vykdytojai – reorganizuojamos įstaigos).

21. Nuo 2008 m. spalio 1 d. apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, „Sodros“ skyriui per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios pateikiamas 1-SD pranešimas nurodant apdraustuosius, kurių valstybinis socialinis draudimas tęsiamas reorganizavime dalyvaujančioje įstaigoje (atsakingi vykdytojai – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

22. Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizuojamos įstaigos išregistruojamos valstybės įmonės Registrų centro filiale (atsakingas vykdytojas – reorganizavime dalyvaujanti įstaiga).

23. Reorganizavus reorganizuojamas įstaigas prijungimo prie reorganizavime dalyvaujančios įstaigos būdu, teisės aktų nustatyta tvarka (bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nuostatų patvirtinimo dienos) valstybės įmonei Registrų centro filialui registruoti pateikiami pakeisti naujos redakcijos reorganizavime dalyvaujančios įstaigos nuostatai.

24. Reorganizavimas vykdomas, prievolės baigiamos vykdyti iš reorganizuojamų ir reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai patvirtintų biudžetinių asignavimų.

 

V. REORGANIZAVIMO IR FUNKCIJŲ PERSKIRSTYMO PAGRINDIMAS

 

25. Lietuvos Respublikos Seimas 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. X-1010 „Dėl Lietuvos policijos sistemos plėtros programos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 144-5466) patvirtino Lietuvos policijos sistemos plėtros programą.

 

VI. TURTO ĮVERTINIMAS

 

26. Elektrėnų policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1436,8 tūkst. Lt, iš jų:

26.1. ilgalaikio turto balansinė vertė – 1331,7 tūkst. Lt, likutinė vertė – 526,9 tūkst. Lt;

26.2. trumpalaikis turtas – 81,6 tūkst. Lt;

26.3. materialinės atsargos – 9,5 tūkst. Lt;

26.4. lėšos – 4,0 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 10,0 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 5,5 tūkst. Lt.

27. Šalčininkų rajono policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2966,3 tūkst. Lt, iš jų:

27.1. ilgalaikio turto balansinė vertė – 2749,2 tūkst. Lt, likutinė vertė – 1395,7 tūkst. Lt;

27.2. trumpalaikis turtas – 178,2 tūkst. Lt;

27.3. materialinės atsargos – 4,2 tūkst. Lt;

27.4. lėšos – 28,2 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 6,5 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 0,6 tūkst. Lt.

28. Širvintų rajono policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1278,3 tūkst. Lt, iš jų:

28.1. ilgalaikio turto balansinė vertė – 1159,4 tūkst. Lt, likutinė vertė – 372,7 tūkst. Lt;

28.2. trumpalaikis turtas – 63,9 tūkst. Lt;

28.3. materialinės atsargos – 23,4 tūkst. Lt;

28.4. lėšos – 30,7 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 0,9 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 21,0 tūkst. Lt.

29. Švenčionių rajono policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2270,5 tūkst. Lt, iš jų:

29.1. ilgalaikio turto balansinė vertė – 2088,1 tūkst. Lt, likutinė vertė – 1090,5 tūkst. Lt;

29.2. trumpalaikis turtas – 168,8 tūkst. Lt;

29.3. materialinės atsargos – 7,9 tūkst. Lt;

29.4. lėšos – 2,9 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 2,8 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 42,8 tūkst. Lt.

30. Trakų rajono policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 2765,0 tūkst. Lt, iš jų:

30.1. ilgalaikio turto balansinė vertė -2674,8 tūkst. Lt, likutinė vertė – 1109,1 tūkst. Lt;

30.2. trumpalaikis turtas – 72,1 tūkst. Lt;

30.3. materialinės atsargos – 8,4 tūkst. Lt;

30.4. lėšos – 9,7 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 0,0 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 0,3 tūkst. Lt.

31. Ukmergės rajono policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 1619,3 tūkst. Lt, iš jų:

31.1. ilgalaikio turto balansinė vertė – 1432,4 tūkst. Lt, likutinė vertė – 235,6 tūkst. Lt;

31.2. trumpalaikis turtas – 124,8 tūkst. Lt;

31.3. materialinės atsargos – 1,2 tūkst. Lt;

31.4. lėšos – 60,9 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 0,0 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 12,9 tūkst. Lt.

32. Vilniaus rajono policijos komisariato turto vertė 2008 m. sausio 1 d. pagal finansinės atskaitomybės dokumentus sudarė 7063,7 tūkst. Lt, iš jų:

32.1. ilgalaikio turto balansinė vertė – 6535,3 tūkst. Lt, likutinė vertė – 3605,7 tūkst. Lt;

32.2. trumpalaikis turtas – 457,1 tūkst. Lt;

32.3. materialinės atsargos – 33,9 tūkst. Lt;

32.4. lėšos – 37,0 tūkst. Lt.

Debetinis įsiskolinimas – 0,4 tūkst. Lt. Kreditinis įsiskolinimas – 105,5 tūkst. Lt.

 

VII. TURTO PASKIRSTYMAS IR PRIEVOLIŲ PERĖMIMAS

 

33. Pagal 2008 m. spalio 1 d. buhalterinės apskaitos duomenis reorganizuojamų įstaigų turtas, teisės bei prievolės perduodamos reorganizavime dalyvaujančiai įstaigai.

 

VIII. APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS DOKUMENTŲ PERĖMIMAS SAUGOTI

 

34. Reorganizuojamų įstaigų apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus perima reorganizavime dalyvaujanti įstaiga. Apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentų perdavimo ir priėmimo aktą pasirašo reorganizavimo komisijos pirmininkas ir reorganizavime dalyvaujančios įstaigos viršininkas.

35. Reorganizuojamų įstaigų disponuojami antspaudai su Lietuvos valstybės herbu, pasirašius turto ir dokumentacijos perdavimo ir priėmimo aktus, nustatyta tvarka sunaikinami.

 

IX. REORGANIZUOJAMŲ ĮSTAIGŲ UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

36. Reorganizuojant reorganizuojamas įstaigas užtikrinamas šių policijos įstaigų veiklos tęstinumas, įsipareigojimų vykdymas, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų socialinė apsauga.

37. Reorganizuojamų įstaigų uždaviniai ir funkcijos nustatyti Lietuvos policijos generalinio komisaro 2001 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 378 „Dėl policijos komisariatų įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 96-4308) patvirtintuose jų nuostatuose.

 

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

38. Reorganizuojamos ir reorganizavime dalyvaujanti įstaiga apie reorganizavimo sąlygų sudarymą praneša visiems juridinio asmens kreditoriams raštu.

______________