LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MELIORACIJOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO

 

2004 m. rugpjūčio 5 d. Nr. 3D-466

Vilnius

 

 

Siekdamas nustatyti žemės ūkio paskirties žemės sausinamosios melioracijos, hidrotechnikos statinių projektavimo bei gelžbetoninių lieptų, vamzdinių pralaidų montavimo reikalavimus,

tvirtinu šiuos teisės aktus:

1. Hidrotechnikos statinių projektavimo taisyklės. Vilnius, 2001.

2. Gelžbetoniniai lieptai. Montavimo brėžiniai. VŪGL-2001.

3. Vamzdinės pralaidos. Montavimo brėžiniai. VŪVP-2001.

4. Sausinamosios melioracijos projektavimo taisyklės. Vilnius, 2000.

PASTABA. Šiuo įsakymu patvirtinti teisės aktai saugomi Lietuvos žemės ūkio bibliotekoje.

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS