LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

1997 m. balandžio 28 d. Nr. 239

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1961m. Vieningosios narkotinių medžiagų konvencijos, 1971m. Psichotropinių medžiagų konvencijos bei 1988 m. Konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta nuostatomis,

ĮSAKAU:

1. Patvirtinti „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašą“ (įsakymo priedas).

2. Laikyti negaliojančiu LR sveikatos apsaugos ministerijos 1991 05 07 įsakymo Nr. 150 6 priedą „Narkotinių vaistinių medžiagų ir vaistų sąrašas“.

3. Įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir Farmacijos departamentui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                       JUOZAS GALDIKAS


Sveikatos apsaugos ministerijos

1997 04 28 įsakymo Nr. 239

priedas

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS

 

I SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, DRAUDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961m. Vieningosios narkotinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Acetil-alfa-metilfentanilis

Kanapių aliejus

Acetorfinas

Kanapių derva

Aguonų galvučių ir stiebelių

Ketobemidonas

ekstraktas

Kokos lapai

Aguonų galvutės ir stiebeliai

3-Metilfentanilis

Alfa-metilfentanilis

3-Metiltiofentanilis

Alfa-metiltiofentanilis

MPPP

Beta-hidroksifentanilis

Opijus ekstrakcinis

Beta-hidroksi-3-metilfentanilis

Opijus ekstrakcinis acetilintas

Dezomorfinas

Para-fluorofentanilis

Etorfinas

PEPAP

Heroinas

Tiofentanilis

Kanapės ir jų dalys

 

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

AL

MDMA

BDB

Meskalinas

Brolamfetaminas (DOB)

4-Metilaminoreksas

Catha edulis augalo lapai

Metkatinonas (efedronas)

ir stiebeliai

MMDA

DET

N-etil MDA

DMA

N-hidroksi MDA

DMHP

Paraheksilis

DMT

PMA

DOC

Psilocinas, psilotsinas

DOET

Psilocibinas

Eticiklidinas (PCE)

Roliciklidinas (TCP)

Etriptaminas

STP, DOM

FLEA

Tenamfetaminas

Katinonas

Tenociklidinas

Lizergidas (LSD, LSD-25)

Tetrahidrokanabinolis

MBDB

TMA

MDE

 

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Amfetaminas

Levamfetaminas

Deksamfetaminas

Levometamfetaminas

Fenetilinas

Metamfetaminas

 

Metamfetamino racematas

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Katinas

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Etilamfetaminas

Fenterminas

Fenproporeksas

Mefenoreksas

 

II SĄRAŠAS

 

NARKOTINĖS IR PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1961 m. Vieningosios narkotinių medžiagų konvencijos I sąrašas

 

Acetilmetadolis

Klonitazenas

Alfameprodinas

Kodoksimas

Alfametadolis

Kokainas

Alfa-metiltiofentanilis

Levofenacilmorfanas

Alfacetilmetadolis

Levometorfanas

Alfaprodinas

Levomoramidas

Alfentanilis

Levorfanolis

Alilprodinas

Metadonas

Anileridinas

Metadono tarpiniai produktai

Benzetidinas

Metazocinas

Benzilmorfinas

Metildezorfinas

Betacetilmetadolis

Metildihidromorfinas

Betameprodinas

Metoponas

Betametadolis

Moramidas

Betaprodinas

Morferidinas

Bezitramidas

Morfinas

Dekstromoramidas

Morfino metilbromidas ir kt. jo

 

dariniai

Diampromidas

Morfino-N-oksidas

Dietiltiambutenas

Mirofinas

Difenoksinas

Nikomorfinas

Dihidromorfinas

Noracimetadolis

Dimenoksadolis

Norlevorfanolis

Dimepheptanolis

Normetadonas

Dimetiltiambutenas

Normorfinas

Dioksafetilio butiratas

Norpipanonas

Difenoksilatas

Oksikodonas

Dipipanonas

Oksimorfonas

Drotebanolis

Opijus

Ekgoninas ir jo dariniai

Petidinas

Etilmetiltiambutenas

Petidino tarpinis produktas A

Etokseridinas

Petidino tarpinis produktas B

Etonitazenas

Petidino tarpinis produktas C

Fenadoksonas

Piminodinas

Fenampromidas

Piritramidas

Fenazocinas

Proheptazinas

Fenomorfanas

Properidinas

Fenoperidinas

Racemetorfanas

Fentanilis

Racemoramidas

Furetidinas

Racemorfanas

Hidrokodonas

Sufentanilis

Hidromorfinolis

Tebakonas

Hidromorfonas

Tebainas

Hidroksipetidinas

Tilidinas

Izometadonas

Trimeperidinas

 

1961 m. Vieningosios narkotinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Acetildihidrokodeinas

Kodeinas

Dekstropropoksifenas

Nikodikodinas

Dihidrokodeinas

Nikokodinas

Etilmorfinas

Norkodeinas

Folkodinas

Propiramas

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašas

 

Cipeprolis

Meklokvalonas

Fenciklidinas

Metilfenidatas

Fenmetrazinas

Sekobarbitalis

 

Delta-9- tetrahidrokanabinolis

 

III SĄRAŠAS

 

PSICHOTROPINĖS MEDŽIAGOS, LEIDŽIAMOS VARTOTI MEDICINOS TIKSLAMS

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašas

 

Amobarbitalis

Flunitrazepamas

Buprenorfinas

Gliutetimidas

Butalbitalis

Pentazocinas

Ciklobarbitalis

Pentobarbitalis

 

1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašas

 

Alobarbitalis

Klorazepatas

Alprazolamas

Klotiazepamas

Amfepramonas

Lefetaminas

Aminoreksas

Ličio oksibutiratas

Amitriptilinas

Loprazolamas

Barbitalis

Lorazepamas

Benzfetaminas

Lormetazepamas

Bromazepamas

Mazindolis

Brotizolamas

Mebikaras

Butobarbitalis

Medazepamas

Cefedrinas

Meprobamatas

Chlordiazepoksidas

Mezokarbas

Defedrinas

Metilfenobarbitalis

Delorazepamas

Metiprilonas

Diazepamas

Midazolamas

Estazolamas

Natrio oksibutiratas

Etchlorvinolis

Nimetazepamas

Etil loflazepatas

Nitrazepamas

Etinamatas

Nordazepamas

Fenazepamas

Oksazepamas

Fendimetrazinas

Oksazolamas

Fenkamfaminas

Pemolinas

Fenobarbitalis

Pinazepamas

Fludiazepamas

Pipradrolis

Flunitrazepamas

Pirovaleronas

Flurazepamas

Prazepamas

Halazepamas

Propanididas

Haloksazolamas

Sekbutabarbitalis

Kamazepamas

Temazepamas

Ketaminas

Tetrazepamas

Ketazolamas

Tofizopamas

Klobazamas

Triazolamas

Kloksazolamas

Triheksifenidilis

Klonazepamas

Vinilbitalis

Pastabos:

1. Narkotinės ir psichotropinės medžiagos į sąrašą įrašomos tarptautiniais pavadinimais, o nesant tarptautinių pavadinimų, – Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijose įrašytais pavadinimais.

2. Sąraše išvardytų medžiagų izomerams (jei tokie yra) bei galimiems dariniams (eteriams, esteriams, druskoms) taikomas toks pats kontrolės režimas.

______________