VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAI KURIŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2008 m. rugsėjo 26 d. Nr. 1S-95

Vilnius

 

Pripažįstu netekusiais galios:

1. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 23 „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir veiklos organizavimo“ (Žin., 2000, Nr. 27-754).

2. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gegužės 22 d. įsakymą Nr. 1S-60 „Dėl Prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų taikant įprastą komercinę praktiką taisyklių rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 53-2366).

3. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. rugsėjo 5 d. įsakymą Nr. 1S-45 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką, taisyklių rengimo rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3754).

4. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. rugsėjo 21 d. įsakymą Nr. 1S-53 „Dėl Reikalavimų viešosios darbų koncesijos suteikimo skelbimui ir skelbimui apie pirkimą, kai perka koncesininkas, aprašo ir skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 143-5251).

 

 

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS                                                VAIDOTAS JAKŠTAS