LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES DIDŽIAUSIŲJŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO

 

2013 m. rugsėjo 10 d. Nr. 3D-619

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 (Žin., 2007, Nr. 83-3404), 108.2 punktą,

t v i r t i n u pridedamus:

1. Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimo, dalyvavimo juose ir projekto viešinimo didžiausiuosius įkainius.

2. Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones mokymų ir komandiruočių didžiausiuosius įkainius.

3. Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones pagrindinės kompiuterinės įrangos ir programinės įrangos didžiausiuosius įkainius.

4. Tinkamų finansuoti išlaidų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones projekto bendrųjų išlaidų didžiausiuosius įkainius.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                     Vigilijus Jukna


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-619

 

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES SEMINARŲ, KONFERENCIJŲ, PARODŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO, DALYVAVIMO JUOSE IR PRJEKTO VIEŠINIMO DIDŽIAUSIEJI ĮKAINIAI

 

Objektas

Matavimo vienetas

Kaina Lt, be PVM

Seminaro, kursų arba konferencijos organizavimas

1 diena

1 840

Seminaro, konferencijos parodos arba mugės dalyvio mokestis

1 asmeniui

279

Renginio vietos įrengimas (išskyrus nuomą, statybos, rekonstrukcijos, infrastruktūros darbus)

1 m2

75

Lektoriaus, seminaro, konferencijos, kursų, parodų arba mugių organizatorių transporto išlaidos

1 km

0,5

Žuvininkystės produktų pristatymas į renginio vietą

1 km

1,5

Kavos pertraukėlė renginio metu

1 asmeniui / 1 kartas

7

Aprūpinimas maistu renginio metu

1 asmeniui / 1 kartas

22

Multimedijos įrangos nuoma

Komplektas / 1 val.

16

Sinchroninis vertimas

1 val.

151

Patalpos seminarui, konferencijai arba parodai nuoma (iki 20 žmonių)

1 val.

34

Patalpos seminarui, konferencijai arba parodai nuoma (nuo 21 iki 50 žmonių)

1 val.

39

Patalpos seminarui, konferencijai arba parodai nuoma (nuo 51 iki 100 žmonių)

1 val.

44

Patalpos seminarui, konferencijai arba parodai nuoma (101 ir daugiau žmonių)

1 val.

65

Reklaminės medžiagos arba pranešimo televizijai parengimas (be filmavimo kamerų, vaizdo siužeto)

1 s

61

Reklaminės medžiagos arba pranešimo spaudai parengimas

1 vnt.

570

Reklaminės medžiagos arba pranešimo radijui parengimas

1 s

13

Reklaminės juostos (angl. banner) parengimas

1 vnt.

100

Pranešimas per radiją

1 s

8

Pranešimas per televiziją

1 s

79

Pranešimas spaudoje

1 cm2

14

Reklaminės juostos (angl. banner) priežiūros paslauga

1 parodymas

0,03

Interneto tinklalapio kūrimas

1 vnt.

1 440

Interneto tinklalapio palaikymo paslauga

1 mėn.

18

Knyga

Autorinis lankas1

2

Plakatas

1 cm2

0,01

Lankstinukas

1 vnt.

1,3

Skrajutės, brošiūros arba informacinio biuletenio sukūrimas

1 vnt.

230

Skrajutė, brošiūra arba informacinis biuletenis

1 vnt.

0,15

Tušinukas

1 vnt.

1,75

Pieštukas

1 vnt.

1,2

Lipdukas

1 vnt.

0,25

Raktų pakabukas

1 vnt.

4

Kalendorius

1 vnt.

14

Vizitinė kortelė

1 vnt.

0,22

Maišelis

1 vnt.

6,4

Aiškinamasis arba informacinis stendas

1 cm2

0,08

Registruoto laiško siuntimas į užsienį

1 vnt.

12,3

Registruoto laiško siuntimas Lietuvoje

1 vnt.

4,4

 

____________________

1 Autorinis lankas – 40 000 ženklų (įskaitant tarpus).

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-619

 

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES MOKYMŲ IR KOMANDIRUOČIŲ DIDŽIAUSIEJI ĮKAINIAI

 

Objektas

Matavimo vienetas

Kaina Lt, be PVM

Mokymų vykdymo arba mokymo paslaugos teikimo Lietuvoje įkainis

1 asmeniui / 1 val.

20

Tarptautinių mokymų vykdymo arba tarptautinių mokymų paslaugos teikimo įkainis

1 asmeniui / 1 val.

250

Atlyginimas lektoriui arba ekspertui, įskaitant visus mokesčius

1 val.

255

Komandiruotės išlaidos, įskaitant apgyvendinimą, kai mokymai vyksta Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

1 asmeniui / 1 parai

346

Komandiruotės išlaidos, įskaitant apgyvendinimą, kai mokymai vyksta kituose miestuose Lietuvoje

1 asmeniui / 1 parai

244

Apgyvendinimas Lietuvos didžiuosiuose miestuose (Vilnius, Kaunas, Klaipėda)

1 asmeniui / 1 parai

214

Apgyvendinimas kituose miestuose Lietuvoje

1 asmeniui / 1 parai

112

Sveikatos draudimas, kai vykstama į užsienį

1 asmeniui / 1 d.

14

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-619

 

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PAGRINDINĖS KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS DIDŽIAUSIEJI ĮKAINIAI

 

Objektas

Matavimo vienetas

Kaina Lt, be PVM

Pagrindinė kompiuterinė įranga (neįskaitant spausdintuvo)

komplektas

1 800

Programinė įranga

komplektas

820

Spausdintuvas

1 vnt.

200

 

_________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2013 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 3D-619

 

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2007–2013 METų VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONES PROJEKTO BENDRųJŲ IŠLAIDŲ DIDŽIAUSIEJI ĮKAINIAI

 

Objektas

Matavimo vienetas

Kaina Lt, be PVM

Konsultavimo paslauga

1 val.

115

Verslo plano, projekto arba veiklos aprašo parengimas

Vienam projekto vertės litui, be PVM*

0,05

 

*Pvz., jei projekto vertė, neįskaitant PVM, sudaro 500 000,00 Lt, tai verslo plano, projekto arba veiklos aprašo parengimui pareiškėjas gali išleisti iki 25 000,00 Lt (500 000,00 x 0,05 = 25 000,00), neįskaitant PVM.

 

_________________