LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL POLICIJOS PAREIGŪNŲ APDOVANOJIMO VYČIO KRYŽIAUS 5-OJO LAIPSNIO ORDINU

 

1994 m. gruodžio 20 d. Nr. 478

Vilnius

 

1. Už ypatingą narsumą ir ištvermę užtikrinant viešąją tvarką, visuomenės rimtį bei saugumą, saugant piliečių teises ir laisves apdovanoju Vyčio Kryžiaus 5-ojo laipsnio ordinu šiuos asmenis:

Viktorą GRABAUSKĄ, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kriminalinės policijos specialiosios paskirties greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ vyresnįjį inspektorių;

Igną ŠULINSKĄ, Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamento Kriminalinės policijos specialiosios paskirties greitojo reagavimo rinktinės „Aras“ vyresnįjį komisarą.

2. Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________