LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2002 m. GEGUŽĖS 15 d. ĮSAKYMO Nr. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. kovo 18 d. Nr. 1K-072

Vilnius

 

P a k e i č i u Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906; 2004, Nr. 15-479; 2007, Nr. 60-2330), 11 formulės panaudojimo sritį ir išdėstau ją taip:

1. Kvepalų, kosmetikos priemonių, buitinės chemijos ir insekticidų gamyboje, kai šie skysti gaminiai yra sufasuoti į pakuotę, iš kurios produktas gali būti išpurškiamas (naudojant propelentą arba jo nenaudojant) tik gamintojo įmontuotu purkštuku arba kitu įtaisu taip, kad nebūtų galimybės jo nuimti nesugadinant pakuotės.

2. Tirštos (įskaitant gelinę) konsistencijos kosmetikos priemonių gamyboje.“

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ