Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALĘ TARYBĄ

 

2009 m. vasario 18 d. Nr. 109

Vilnius

 

Vadovaudamasi 2005 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų susitarimu dėl trišalio bendradarbiavimo (Žin., 2005, Nr. 75-2726) ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2009 m. sausio 27 d. posėdžio sprendimą (protokolo Nr. 126), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Deleguoti į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą finansų ministro, socialinės apsaugos ir darbo ministro, švietimo ir mokslo ministro, teisingumo ministro, ūkio ministro, vidaus reikalų ministro ir žemės ūkio ministro įsakymais paskirtus viceministrus, ministerijų valstybės sekretorius ar ministerijų sekretorius.

2. Rekomenduoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams dalyvauti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžiuose, kuriuose nagrinėjami svarbūs jų kompetencijos klausimai.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 4 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ (Žin., 2001, Nr. 3-47);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 1217 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 4 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 75-3234);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 7 d. nutarimą Nr. 386 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 4 d. nutarimo Nr. 8 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų delegavimo į Lietuvos Respublikos trišalę tarybą“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 47-1572).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS                        RIMANTAS DAGYS