Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS TVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 21 d. Nr. 1518

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179; 2010, Nr. 25-1174; 2011, Nr. 2-36, Nr. 123-5813) 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriui tvirtinti Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos struktūrą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

TEISINGUMO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS ŪKIO MINISTRĄ                                            REMIGIJUS ŠIMAŠIUS

 

_________________