Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 14 D. NUTARIMO NR. 470 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS KONTROLĖS IR VIDAUS AUDITO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO IR VIDAUS AUDITO TARNYBOS PAVYZDINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. spalio 14 d. Nr. 1288

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Vidaus audito tarnybos pavyzdinius nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 37-1612), šiuo 10.32 punktu:

10.32. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ