LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ ŽENKLŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 27 d. Nr. 3D-570

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymo (Žin., 2007, Nr. 77-3043) 7 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1039 „Dėl įgaliojimo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai atlikti Tautinio paveldo produktų institucijos funkcijas“ (Žin., 2003, Nr. 61-2758; 2007, Nr. 105-4302) ir Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo (Žin., 2007, Nr. 125-5094) 9 straipsnio 1 dalimi:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Tautinio paveldo produktų A kategorijos ženklą;

1.2. Tautinio paveldo produktų B kategorijos ženklą.

2. Pavedu Ministerijos Tautinio paveldo produktų skyriui iki 2008 m. lapkričio 22 d. parengti ir pateikti tvirtinti Tautinio paveldo produktų ženklų naudojimo tvarką.

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                         KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2008 m. spalio 27 d.

įsakymu Nr. 3D-570

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ A KATEGORIJOS ŽENKLAS

 

Spalvota ženklo versija

Pantone 7496

 

 

Pantone 194

 

 

Pantone sidabrinė arba pilka

 

 

Nespalvota (black 100%) ženklo versija

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2008 m. spalio 27 d.

įsakymu Nr. 3D-570

 

TAUTINIO PAVELDO PRODUKTŲ B KATEGORIJOS ŽENKLAS

 

Spalvota ženklo versija

 

Pantone 194

 

 

Pantone sidabrinė arba pilka

 

 

Nespalvota (black 100%) ženklo versija

 

_________________