LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

 

SUSITARIMAS

DĖL 1995 M. LIEPOS 18 D. LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMO DĖL VALSTYBĖS SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

Nr. 5-272/2006

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, atsižvelgdama į susitarimus, pasiektus bendromis konsultacijomis, turi garbę pasiūlyti pakeisti ir papildyti 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybės sienos perėjimo punktų:

Susitarimo 1 straipsnio 1 punktą išdėstyti taip:

1. Susitariančiosios Šalys susitarė nustatyti šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos: 1.1. geležinkelio:

a) Kena (Lietuvos Respublika) – Gudagojis (Baltarusijos Respublika);

b) Stasylos (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

1.2. automobilių kelių:

a) Lavoriškės (Lietuvos Respublika) – Kotlovka (Baltarusijos Respublika);

b) Medininkai (Lietuvos Respublika) – Kamenyj Log (Baltarusijos Respublika);

c) Šalčininkai (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

d) Raigardas (Lietuvos Respublika) – Privalka (Baltarusijos Respublika).

Per valstybės sienos perėjimo punktus, nurodytus šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, transporto priemonėms, taip pat gabenti prekes, neatsižvelgiant, kurios valstybės jie bebūtų.“

Susitarimo 1 straipsnio 1 punkte nurodytą tarptautinių valstybės sienos perėjimo punktų sąrašą papildyti 1.3 papunkčiu dėl valstybės sienos perėjimo punkto, esančio vidaus uoste:

1.3. upių:

Švendubrė (Lietuvos Respublika) – Privalka (Baltarusijos Respublika).

Per sezoninį upių valstybės sienos perėjimo punktą, nurodytą šio punkto 1.3 papunktyje, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kertantiems valstybės sieną neprekinio keleivinio susisiekimo vandens transporto priemonėmis ar kitomis asmeninio naudojimo plaukiojimo priemonėmis, taip pat gabenti prekes (daiktus), kurių kiekis neviršija jų įvežimo normų, nustatytų Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančių teisės aktų.

Sezoninio upių punkto darbo trukmę ir laiką kiekvienais metais nustatys sienos įgaliotiniai iki navigacijos periodo pradžios.“

Susitarimo 1 straipsnio 2 punktą išdėstyti taip:

2. Susitariančiosios Šalys susitarė atidaryti šiuos automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos vietiniam susisiekimui (supaprastintus), per kuriuos bus leidžiama vykti asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikos savivaldybių, seniūnijų ir gyvenviečių teritorijose, taip pat Baltarusijos Respublikos kaimų ir gyvenviečių deputatų tarybų gyvenviečių teritorijose, esančiose šalia Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos, transporto priemonėms, registruotoms Lietuvos Respublikoje ir Baltarusijos Respublikoje, taip pat gabenti prekes (daiktus), kurių kiekis neviršija jų įvežimo normų, nustatytų Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančių teisės aktų:

a) Tverečius (Lietuvos Respublika) – Vidžiai (Baltarusijos Respublika);

b) Adutiškis (Lietuvos Respublika) – Moldevičiai (Baltarusijos Respublika);

c) Papelekis (Lietuvos Respublika) – Lentupis (Baltarusijos Respublika);

d) Prienai (Lietuvos Respublika) – Kiemeliškės (Baltarusijos Respublika);

e) Šumskas (Lietuvos Respublika) – Loša (Baltarusijos Respublika);

f) Ureliai (Lietuvos Respublika) – Klevyčia (Baltarusijos Respublika);

g) Norviliškės (Lietuvos Respublika) – Pickūnai (Baltarusijos Respublika); h) Krakūnai (Lietuvos Respublika) – Geranainys (Baltarusijos Respublika); i) Eišiškės (Lietuvos Respublika) – Dotiškės (Baltarusijos Respublika);

j) Rakai (Lietuvos Respublika) – Petiulevcai (Baltarusijos Respublika);

k) Latežeris (Lietuvos Respublika) – Pariečė (Baltarusijos Respublika).

Susitariančiosios Šalys susitarė, kad:

– valstybės sienos perėjimo punktas Tverečius-Vidžiai, jį įrengus ir sukūrus būtiną infrastruktūrą, veiks kaip tarptautinis automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktas keleiviams, per kurį bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę;

– valstybės sienos perėjimo punktas Adutiškis-Moldevičiai, jį įrengus ir sukūrus būtiną infrastruktūrą, veiks kaip tarptautinis automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktas, per kurį bus leidžiama vykti automobiliams, apribojant jų bendrąją masę iki 7, 51, taip pat tuštiems automobiliams, turintiems EURO-1, EURO-2 ir EURO-3 sertifikatus, vadovaujantis 1 straipsnio 1 punkte nustatytomis taisyklėmis.

1 straipsnio 1.3 papunktyje ir 2 punkte išvardytų valstybės sienos perėjimo punktų darbo laiką suderins sienos įgaliotiniai.“

Jei pirmiau išdėstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimai ir papildymai yra priimtini Baltarusijos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija turi garbę pasiūlyti, kad ši nota ir atsakomoji Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota sudarytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo, kuris įsigalios po 30 dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais bus gautas paskutinis rašytinis pranešimas, kad Susitariančiosios Šalys atliko visas valstybės vidaus procedūras, reikalingas šiam Susitarimui įsigalioti.

 

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija naudojasi proga dar kartą pareikšti savo didžią pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

2006 m. gegužės 30 d., Vilnius

 

BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI

Minskas

______________


BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJA

 

Nr. 17-06/2484-H

 

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, veikdama Baltarusijos Respublikos Prezidento vardu, turi garbę pranešti, jog Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija gavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 2006 m. gegužės 30 d. tokio turinio notą Nr. 5-272/2006:

„Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija reiškia pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai ir, atsižvelgdama į susitarimus, pasiektus bendromis konsultacijomis, turi garbę pasiūlyti pakeisti ir papildyti 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl valstybės sienos perėjimo punktų:

 

Susitarimo 1 straipsnio 1 punktą išdėstyti taip:

„1. Susitariančiosios Šalys susitarė nustatyti šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos:

1.1. geležinkelio:

a) Kena (Lietuvos Respublika) – Gudagojis (Baltarusijos Respublika);

b) Stasylos (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

1.2. automobilių kelių:

a) Lavoriškės (Lietuvos Respublika) – Kotlovka (Baltarusijos Respublika);

b) Medininkai (Lietuvos Respublika) – Kamenyj Log (Baltarusijos Respublika);

c) Šalčininkai (Lietuvos Respublika) – Benekainys (Baltarusijos Respublika);

d) Raigardas (Lietuvos Respublika) – Privalka (Baltarusijos Respublika).

Per valstybės sienos perėjimo punktus, nurodytus šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, transporto priemonėms, taip pat gabenti prekes, neatsižvelgiant, kurios valstybės jie bebūtų.“

Susitarimo 1 straipsnio 1 punkte nurodytą tarptautinių valstybės sienos perėjimo punktų sąrašą papildyti 1.3 papunkčiu dėl valstybės sienos perėjimo punkto, esančio vidaus uoste:

„1.3. upių:

Švendubrė (Lietuvos Respublika) – Privalka (Baltarusijos Respublika).

Per sezoninį upių valstybės sienos perėjimo punktą, nurodytą šio punkto 1.3 papunktyje, bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę, kertantiems valstybės sieną neprekinio keleivinio susisiekimo vandens transporto priemonėmis ar kitomis asmeninio naudojimo plaukiojimo priemonėmis, taip pat gabenti prekes (daiktus), kurių kiekis neviršija jų įvežimo normų, nustatytų Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančių teisės aktų.

Sezoninio upių punkto darbo trukmę ir laiką kiekvienais metais nustatys sienos įgaliotiniai iki navigacijos periodo pradžios.“

Susitarimo 1 straipsnio 2 punktą išdėstyti taip:

„2. Susitariančiosios Šalys susitarė atidaryti šiuos automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus tarp Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos vietiniam susisiekimui (supaprastintus), per kuriuos bus leidžiama vykti asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikos savivaldybių, seniūnijų ir gyvenviečių teritorijose, taip pat Baltarusijos Respublikos kaimų ir gyvenviečių deputatų tarybų gyvenviečių teritorijose, esančiose šalia Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos, transporto priemonėms, registruotoms Lietuvos Respublikoje ir Baltarusijos Respublikoje, taip pat gabenti prekes (daiktus), kurių kiekis neviršija jų įvežimo normų, nustatytų Susitariančiųjų Šalių valstybių teritorijose galiojančių teisės aktų:

a) Tverečius (Lietuvos Respublika) – Vidžiai (Baltarusijos Respublika);

b) Adutiškis (Lietuvos Respublika) – Moldevičiai (Baltarusijos Respublika);

c) Papelekis (Lietuvos Respublika) – Lentupis (Baltarusijos Respublika);

d) Prienai (Lietuvos Respublika) – Kiemeliškės (Baltarusijos Respublika);

e) Šumskas (Lietuvos Respublika) – Loša (Baltarusijos Respublika);

f) Ureliai (Lietuvos Respublika) – Klevyčia (Baltarusijos Respublika);

g) Norviliškės (Lietuvos Respublika) – Pickūnai (Baltarusijos Respublika); h) Krakūnai (Lietuvos Respublika) – Geranainys (Baltarusijos Respublika); i) Eišiškės (Lietuvos Respublika) – Dotiškės (Baltarusijos Respublika);

j) Rakai (Lietuvos Respublika) – Petiulevcai (Baltarusijos Respublika);

k) Latežeris (Lietuvos Respublika) – Pariečė (Baltarusijos Respublika).

Susitariančiosios Šalys susitarė, kad:

– valstybės sienos perėjimo punktas Tverečius-Vidžiaį, jį įrengus ir sukūrus būtiną infrastruktūrą, veiks kaip tarptautinis automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktas keleiviams, per kurį bus leidžiama vykti asmenims, neatsižvelgiant į jų pilietybę;

– valstybės sienos perėjimo punktas Adutiškis-Moldevičiai, jį įrengus ir sukūrus būtiną infrastruktūrą, veiks kaip tarptautinis automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktas, per kurį bus leidžiama vykti automobiliams, apribojant jų bendrąją masę iki 7, 5 t, taip pat tuštiems automobiliams, turintiems EURO-1, EURO-2 ir EURO-3 sertifikatus, vadovaujantis 1 straipsnio 1 punkte nustatytomis taisyklėmis.

1 straipsnio 1.3 papunktyje ir 2 dalyje išvardytų valstybės sienos perėjimo punktų darbo laiką suderins sienos įgaliotiniai.“

Jei pirmiau išdėstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimai ir papildymai yra priimtini Baltarusijos Respublikos Vyriausybei, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija turi garbę pasiūlyti, kad ši nota ir atsakomoji Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos nota sudarytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl 1995 m. liepos 18 d. Minske pasirašyto Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo, kuris įsigalios po 30 dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais bus gautas paskutinis rašytinis pranešimas, kad Susitariančiosios Šalys atliko visas valstybės vidaus procedūras, reikalingas šiam Susitarimui įsigalioti.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija naudojasi proga dar kartą pareikšti savo didžią pagarbą Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.“

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija praneša, kad Baltarusijos Respublikos Prezidentas nusprendė sudaryti pasikeičiant notomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl 1995 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Baltarusijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos perėjimo punktų pakeitimo ir papildymo, kuris įsigalios po trisdešimties dienų nuo tada, kai diplomatiniais kanalais bus gautas paskutinis rašytinis pranešimas, kad Šalys atliko valstybės vidaus procedūras, reikalingas šiam Susitarimui įsigalioti.

Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija naudojasi proga dar kartą pareikšti savo didžią pagarbą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai.

 

2007 m. vasario 6 d., Minskas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJAI

 

Vilnius

______________