Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. BIRŽELIO 10 D. NUTARIMO NR. 564 „DĖL MINIMALIOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO VERTĖS NUSTATYMO IR ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) MINIMALIŲ IR MAKSIMALIŲ EKONOMINIŲ NORMATYVŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTAMS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 4 d. Nr. 497

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalius ir maksimalius ekonominius normatyvus viešojo sektoriaus subjektams, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 72-2921):

1. Išdėstyti 6 punktą taip:

„6. Infrastruktūros, melioracijos ir kiti statiniai.“

2. Papildyti nauju 6.2 punktu (ankstesnįjį 6.2 punktą laikyti 6.3 punktu):

„6.2. Melioracijos statiniai                                  30                             70.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ