KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS generaliniO direktoriAus

Į S A K Y M A S

 

DĖL PRIORITETINIŲ VALSTYBĖS IR STRATEGINIŲ SPORTO ŠAKŲ NUSTATYMO 2013–2016 METAMS REIKALAVIMŲ

 

2013 m. vasario 8 d. Nr. V-49

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 2 straipsnio 29 punktu ir 15 straipsnio 5 dalimi n u s t a t a u, kad:

1. Sporto šaka laikoma prioritetine valstybės sporto šaka, jeigu ji yra įtraukta į Olimpinių žaidynių programą ir atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

1.1. sporto šakos sportuojančiųjų skaičiaus metinis vidurkis šalyje nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo ne mažesnis kaip 2 400 fizinių asmenų arba šios sporto šakos sportininkai nuo 2009 m. sausio 1 d. sporto šakos rungtyje, kuri įtraukta į olimpinių žaidynių programą, užėmė bent vieną iš šių vietų:

1.1.1. olimpinėse žaidynėse 1–3 vietą;

1.1.2. pasaulio čempionate 1 vietą;

1.2. sporto šakos sportuojančiųjų skaičiaus metinis vidurkis šalyje nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo ne mažesnis kaip 800 fizinių asmenų ir šios sporto šakos sportininkai nuo 2009 m. sausio 1 d. sporto šakos rungtyje, kuri įtraukta į olimpinių žaidynių programą, užėmė bent vieną iš šių vietų:

1.2.1. Olimpinėse žaidynėse 4–12 vietą;

1.2.2. pasaulio čempionate 2–6 vietą;

1.2.3. Europos čempionate 1–3 vietą;

1.2.4. pasaulio jaunimo čempionate 1–3 vietą;

1.2.5. pasaulio jaunių čempionate 1 vietą;

1.2.6. Profesionalų teniso asociacijos ar Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–64 vietą;

1.3. sporto šakos sportuojančiųjų skaičiaus metinis vidurkis šalyje nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo mažesnis kaip 800 fizinių asmenų, tačiau šios sporto šakos sportininkai nuo 2009 m. sausio 1 d. sporto šakos rungtyse, kurios įtrauktos į olimpinių žaidynių programą, skirtingose varžybose užėmė bent dvi iš šių vietų:

1.3.1. Olimpinėse žaidynėse 4–12 vietą;

1.3.2. pasaulio čempionate 2–6 vietą;

1.3.3. Europos čempionate 1–3 vietą;

1.3.4. pasaulio jaunimo čempionate 1–3 vietą;

1.3.5. pasaulio jaunių čempionate 1 vietą;

1.3.6. Profesionalų teniso asociacijos ar Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–64 vietą.

2. Sporto šaka laikoma strategine sporto šaka, jeigu ji atitinka abu šiuos reikalavimus:

2.1. sporto šaka yra prioritetinė valstybės sporto šaka (atitinka šio įsakymo 1 punkto reikalavimus);

2.2. šios sporto šakos sportininkai nuo 2009 m. sausio 1 d. sporto šakos rungtyje, kuri įtraukta į olimpinių žaidynių programą, užėmė bent vieną iš šių vietų:

2.2.1. šio įsakymo 1.1.1 arba 1.1.2 papunkčiuose nurodytą vietą;

2.2.2. Olimpinėse žaidynėse 4–6 vietą;

2.2.3. pasaulio čempionate 2–3 vietą;

2.2.4. Europos čempionate 1 vietą;

2.2.4. Profesionalų teniso asociacijos ar Moterų teniso asociacijos reitingų klasifikacijoje 1–10 vietą.

3. N u s t a t a u, kad tose sporto šakose, kuriose pasaulio ar Europos čempionatai nevykdomi, o vietoj jų rengiamos tos sporto šakos pasaulio ar Europos taurės varžybos (toliau – varžybos), nustatant prioritetines valstybės sporto šakas ir strategines sporto šakas 2013–2016 metams, įskaitomos šiose varžybose užimtos galutinės vietos.

 

Generalinis direktorius                                                   Klemensas Rimšelis

 

_________________