LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 13 PRIEDO I DALIES „TIKRINIMO TVARKA“ 3 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO

 

2002 m. sausio 14 d. Nr. 16

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Sveikatos apsaugos ministerijos specialistų konsultantų pasiūlymus,

Iš dalies pakeičiu sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 (Žin., 2000, Nr. 47-1365; 2001, Nr. 63-2294) 13 priedo I dalies „Tikrinimo tvarka“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. BPG ar apylinkės terapeutas gali atlikti privalomus sveikatos tikrinimus, jei yra išklausęs darbo medicinos paskaitų ciklą (40 val.) Vilniaus universitete ir Kauno medicinos universitete ir turintis tai patvirtinantį dokumentą. Šis reikalavimas BPG ar apylinkės terapeutui yra privalomas nuo 2002 m. sausio 1 d.

BPG ar apylinkės terapeutas turi būti susipažinęs su kenksmingais profesinės veiklos veiksniais ir pavojingomis sąlygomis konkrečioje darbo vietoje, jų specifiniu poveikiu žmogaus sveikatai“.

 

 

 

SVEIKATOS

APSAUGOS MINISTRAS                         KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS