LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. 207 „DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2004 m. gruodžio 24 d. Nr. 3D-678

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971) 10 straipsnio 1 punktą,

papildau Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 56-2273), priedą „Techniniai reikalavimai eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms“ šiuo 6.5 punktu:

 

6.5. Keliamo triukšmo lygis

 

Reikalavimai:

išmetimo sistemos elementai turi būti nepažeisti; variklio keliamą triukšmą slopinančios apsaugos, jei numatytos gamintojo, turi būti pritvirtintos ir be didesnių pažeidimų.

Kontrolė:

apžiūrėjimas, matavimas triukšmamačiu“.

 

 

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRĖ                                                   KAZIMIRA DANUTĖ PRUNSKIENĖ