Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. LAPKRIČIO 18 D. NUTARIMO NR. 1242 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gegužės 26 d. Nr. 620

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1242 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 137-4931) 4 punktą.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS

 

_________________