LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. GEGUŽĖS 19 D. NUTARIMO NR. 718 „DĖL KAI KURIŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ĮVEŽIMO Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ, IŠVEŽIMO IŠ JOS IR VEŽIMO PER JĄ TRANZITU RIBOJIMO“ PAKEITIMO

 

2002 m. gruodžio 21 d. Nr. 2065

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymu (Žin., 2002, Nr.62-2496), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gegužės 19 d. nutarimą Nr. 718 „Dėl kai kurių daiktų (prekių) įvežimo į Lietuvos Respubliką, išvežimo iš jos ir vežimo per ją tranzitu ribojimo“ (Žin., 1995, Nr. 44-1085; 1997, Nr. 60-1417; 1998, Nr. 37-974; 2001, Nr. 81-2816):

1. Išdėstyti 3.1 ir 3.2 punktus taip:

3.1. Krašto apsaugos ministerija – pirmosios pavojingumo klasės krovinių (išskyrus civilines pirotechnikos priemones) sąrašą;

3.2. Vidaus reikalų ministerija – medžioklinių ir sportinių šaunamųjų ginklų, arbaletų, pneumatinių ginklų, numerinių jų dalių, šaudmenų, sprogstamųjų medžiagų, policinės amunicijos, specialiųjų kontrolės ir apsaugos priemonių, kriminalistinės technikos, civilinių pirotechnikos priemonių ir policijos darbuotojų mokymo metodikos priemonių sąrašus;“.

2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame daiktų (prekių), kuriuos įvežti į Lietuvos Respubliką, išvežti iš jos ir vežti per ją tranzitu be leidimų draudžiama, sąraše:

2.1. Įrašyti 5 punkte po žodžių „kriminalistinė technika“ žodžius „civilinės pirotechnikos priemonės“.

2.2. Įrašyti 6 punkte po žodžių „klasės kroviniai“ žodžius „išskyrus civilines pirotechnikos priemones“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS