LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 16 d. Nr. V-462

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Jungtinių Tautų Organizacijos 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos (Žin., 2001, Nr. 50-1743) 23 straipsniu ir Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio 1 dalimi bei 2 dalies 1 ir 2 punktais,

Pakeičiu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113):

1. Į I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą po žodžių „Katinonas (Cathinone)“ įrašau eilutes ir jas išdėstau taip:

„Kvaitulinis šalavijas ir jo dalys (Salvia divinorum plant)*“;

„Kvaitulinio šalavijo ir jo dalių ekstraktas (extract of Salvia divinorum)*“.

2. Į II sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos II sąrašą po žodžių „Metilfenidatas (Methylphenidate)“ įrašau eilutę ir ją išdėstau taip:

„Salvinorinas A (Salvinorine A)*“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                  RIMVYDAS TURČINSKAS