Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE Lietuvos Respublikos VYRIAUSYBĖS STATUSO Ir Pavadinimo PAKEITIMO ir PAVEDIMO SUSISIEKIMO MINISTERIJAI ĮGYVENDINTI SAVININKO TEISES IR PAREIGAS

 

2010 m. birželio 16 d. Nr. 744

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41-1131; 2000, Nr. 92-2843; 2002, Nr. 41-1527; 2005, Nr. 67-2405; 2007, Nr. 72-2831) 22 straipsnio 8 ir 9 punktais ir Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo (Žin., 2006, Nr. 65-2380; 2010, Nr. 60-2959) 19 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės statusą – iš įstaigos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės į įstaigos prie Susisiekimo ministerijos – ir pavadinimą ir vadinti jį Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Susisiekimo ministerijos.

2. Pavesti:

2.1. Susisiekimo ministerijai įgyvendinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos savininko teises ir pareigas, išskyrus reorganizavimo ir likvidavimo teisę;

2.2. susisiekimo ministrui iki 2010 m. liepos 1 d. patvirtinti Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos nuostatus.

3. Pripažinti netekusiais galios 2010 m. liepos 1 dieną:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimą Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2155).

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1620 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2001, Nr. 108-3982).

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimą Nr. 2106 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 2-46).

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gruodžio 22 d. nutarimą Nr. 1389 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5483).

3.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 257 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 844 „Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2007, Nr. 34-1220).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                ELIGIJUS MASIULIS