LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL VALSTYBĖS RINKLIAVOS OBJEKTŲ SĄRAŠO, ŠIOS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. spalio 21 d. Nr. 1313

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Papildyti valstybės rinkliavos objektų sąrašą ir šios rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2002, Nr. 93-3987; 2003, Nr. 57-2551), šiais 4.2856–4.28514 punktais:

„4.2856.

geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato išdavimą

2400 litų

4.2857.

geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato dublikato išdavimą

150 litų

4.2858.

geležinkelio įmonių, vežančių keleivius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, naujo saugos sertifikato išdavimą grąžinus turimą saugos sertifikatą

200 litų

4.2859.

geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato išdavimą

2400 litų

4.28510.

geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, saugos sertifikato dublikato išdavimą

150 litų

4.28511.

geležinkelio įmonių, vežančių krovinius vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais, naujo saugos sertifikato išdavimą grąžinus turimą saugos sertifikatą

200 litų

4.28512.

geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms, saugos sertifikato išdavimą

2400 litų

4.28513.

geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms, saugos sertifikato dublikato išdavimą

150 litų

4.28514.

geležinkelio valdytojo, eksploatuojančio viešojo naudojimo geležinkelius ir teikiančio su tuo susijusias paslaugas geležinkelio įmonėms, naujo saugos sertifikato išdavimą grąžinus turimą saugos sertifikatą

200 litų“.

2. Šis nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. sausio 1 dienos.

 

 

MINISTRĄ PIRMININKĄ

PAVADUOJANTI FINANSŲ MINISTRĖ                                            DALIA GRYBAUSKAITĖ