LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2002 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 329 „DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ KLASIFIKAVIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-290

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 26 d. nutarimo Nr. 473 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymą“ (Žin., 2004, Nr. 63-2265) 2.2.2 punktą,

pakeičiu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr. 329 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3764; 2003, Nr. 111-4967) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras

 

Įsakymas

Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo

 

1. Nustatau alkoholinių gėrimų grupes, pogrupius ir (ar) kategorijas (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 158 „Dėl alkoholinių gėrimų klasifikavimo į grupes“ (Žin., 2001, Nr. 42-1470).“

 

 

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS                                                                   JERONIMAS KRAUJELIS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 329

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2004 m. gegužės 4 d.įsakymo Nr. 3D-290

redakcija)

 

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ GRUPĖS, POGRUPIAI IR (AR) KATEGORIJOS

 

Grupė

Pogrupis

Kategorija

Kodas pagal KN

1. Alus

-

Alus

Specialios technologijos alus

Kaimiškas alus

 

2203

2. Vynas

Vynų klasifikavimas atitinka 1999 m. gegužės 17 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl vyno rinkos bendro organizavimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. spalio 13 d. Europos Sąjungos Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 1795/2003) nuostatas.

Aromatintų vynų klasifikavimas atitinka 1991 m. birželio 10 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, aprašymo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003) nuostatas.

2204,

2205

3. Fermentuoti gėrimai

Sidras/kriaušių sidras

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaisių ir uogų vynas

 

 

 

 

 

 

 

Midus

 

 

Kiti fermentuoti gėrimai

 

 

 

 

 

 

Fermentuotų gėrimų mišiniai

 

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai

 

Sidras / kriaušių sidras

Aromatizuotas sidras / aromatizuotas kriaušių sidras

Putojantis sidras / putojantis kriaušių sidras

Putojantis aromatizuotas sidras / putojantis aromatizuotas kriaušių sidras

Gazuotas sidras /gazuotas kriaušių sidras

Gazuotas aromatizuotas sidras / gazuotas aromatizuotas kriaušių sidras

 

Natūralus vaisių ir uogų vynas

Putojantis vaisių ir uogų vynas

Gazuotas vaisių ir uogų vynas

Spirituotas vaisių ir uogų vynas

Specialios technologijos vaisių ir uogų vynas

Vaisių ir/ar uogų vyno kokteilis

Vaisių ir/ar uogų vyno gėrimas

 

Midus

 

 

Razinų vynas

Malton (gėrimas, pagamintas iš salyklo ekstrakto ir vyno nuosėdų)

Spruce (melsvųjų kanadinių eglių gėrimas)

Ryžių vynas

Palmių vynas

Imbierinis alus ir žolių (augalinis) alus

 

Fermentuotų gėrimų mišiniai 1)

 

 

Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai 2)

2206

4. Spiritiniai gėrimai

Spiritinių gėrimų klasifikavimas atitinka 1989 m. gegužės

29 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EEB)

Nr. 1576/89, nustatančio bendrąsias spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo ir pateikimo taisykles (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003) nuostatas.

2208

 

 

Midaus nektaras

Balzamas

Midaus balzamas

Kiti spiritiniai gėrimai

 

 

5. Alkoholiniai kokteiliai

 

-

Alkoholiniai kokteiliai

2208

 

1) Fermentuotų gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir/ar 2, ir/ar 3 grupėse nurodytus gėrimus.

2) Fermentuotų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai – mišiniai, gauti sumaišius 1 ir/ar 2, ir/ar 3 grupėse nurodytus gėrimus su nealkoholiniu gėrimu, pvz., limonadu.

______________