Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2009 m. vasario 25 d. Nr. 165

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2007, Nr. 72-2847; 2008, Nr. 36-1285), šiais 4.2519, 4.25110, 4.25111, 4.25112, 4.25113 punktais:

 

„4.2519.

Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

220 litų

4.25110.

Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato dublikato išdavimą

80 litų

4.25111.

laikinojo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

50 litų

4.25112.

papildomo Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato išdavimą

50 litų

4.25113.

Europos Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato duomenų keitimą

55 litai“.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        ALGIRDAS ŠEMETA

 

_________________