LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

Į S A K Y M A S

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 1994 M. LAPKRIČIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 373 DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 430

Vilnius

 

 

Įgyvendinant Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos reformas, susijusias su kai kurių funkcijų perdavimu kitoms valstybinėms institucijoms, atsižvelgiant į vartotojų, verslininkų, pramonininkų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus,

ĮSAKAU:

1. Laikyti netekusiais galios Sveikatos apsaugos ministerijos 1994 11 08 įsakymo Nr. 373 „Dėl higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicininių paslaugų įkainių“ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4, 5 punktus.

2. Įpareigoti Valstybinio visuomenės sveikatos centro generalinį direktorių Z. Stanevičių iki 1996 m. lapkričio 1 d.:

2.1. patikslinti galiojančius higieninės ekspertizės, mikrobiologinių, fizikinių ir cheminių, fizikinių veiksnių tyrimų ir kitų medicinos paslaugų įkainius;

2.2. parengti Mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką.

3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavesti Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam gydytojui higienistui A. Mastauskui.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                        ANTANAS VINKUS