LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2002 m. liepos 9 d. Nr. 360

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin.,1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio nuostatom+is:

1. Papildau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2001, Nr. 66-2428) patvirtintus Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus:

1.1. Į I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą po žodžių „Psilocibinas (Psilocybine)“ įrašau žodžius:

„Psilocybe genties grybai, turintys psilocibino ar psilocino, ir jų sporos“.

1.2. Į III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos IV sąrašą po žodžių „Vinilbitalis (Vinylbital)“ įrašau žodžius:

„ Zolpidemas (Zolpidem)“.

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2002 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS

MINISTRAS                                               KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS